שחר 2 כהן

תוצאות אחרונות

שחר 2 כהן
לפני 7 ימים
31 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 12

לפני 7 ימים
45 כללי 18 גיל 34 בגברים גיל 23

21.1K

לפני 7 ימים
4,234 כללי 372 גיל 3,209 בגברים

2K

2K

פברואר 2019

13:11

תוצאת השנה
164 כללי 42 גיל 99 בגברים גיל 13

2K

דצמבר 2018

9:53

תוצאת השנה
107 כללי 31 גיל גיל 10

2K

מאי 2018
236 כללי 28 גיל 145 בנשים גיל 15

2K

אוקטובר 2016

7:52

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 13

2K

מאי 2016
34 כללי 21 גיל 25 בגברים גיל 10

2K

פברואר 2016
403 כללי 24 גיל 159 בנשים גיל 13

2K

פברואר 2015

10:35

תוצאת השנה
82 כללי 19 גיל 45 בגברים גיל 12

2K

נובמבר 2014

14:28

תוצאת השנה
426 כללי 24 גיל 153 בגברים גיל 7

2K

דצמבר 2013

9:54

תוצאת השנה
80 כללי 64 בגברים גיל 10

5K

5K

לפני 7 ימים

43:33

תוצאת השנה
3,658 כללי 568 גיל 1,514 בנשים

5K

נובמבר 2018
729 כללי 71 גיל 556 בגברים גיל 18

5K

אוקטובר 2018

19:38

שיא אישי
263 כללי 5 גיל 103 בנשים

5K

אוקטובר 2018
159 כללי 106 גיל 106 בגברים

5K

אוקטובר 2018
27 כללי 14 גיל 25 בגברים גיל 15

5K

יוני 2018
202 כללי 8 גיל 58 בנשים גיל 17

5K

אפריל 2018
67 כללי 23 גיל 59 בגברים גיל 15

5K

נובמבר 2017
364 כללי 52 גיל 289 בגברים

5K

מרץ 2017

28:29

תוצאת השנה
334 כללי 14 גיל 28 בנשים

5K

מרץ 2017
229 כללי 10 גיל 14 בנשים

5K

מרץ 2017
2,411 כללי 79 גיל גיל 40

5K

דצמבר 2016

20:35

תוצאת השנה
32 כללי 13 גיל 29 בגברים גיל 13

5K

דצמבר 2016
259 כללי 232 גיל 232 בגברים גיל 12

5K

דצמבר 2015
30 כללי 8 גיל 26 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2015

20:40

תוצאת השנה
262 כללי 50 גיל 109 בנשים גיל 11

5K

נובמבר 2015
519 כללי 94 גיל 203 בנשים

5K

אוקטובר 2015
6 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 22

5K

מאי 2015
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

5K

מרץ 2015
31 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 12

5K

אפריל 2014

34:06

תוצאת השנה
152 כללי 13 גיל 112 בגברים

5K

אפריל 2013

30:58

תוצאת השנה
102 כללי 11 גיל

5K

דצמבר 2012
449 כללי 75 גיל

5K

דצמבר 2012
247 כללי 61 גיל גיל 53

5K

ספטמבר 2012
230 כללי 21 גיל

5K

מאי 2012

29:07

תוצאת השנה

5K

אפריל 2012
108 כללי 12 גיל

5K

מאי 2011

34:01

תוצאת השנה
184 כללי 24 גיל גיל 43

5K

נובמבר 2009

36:56

תוצאת השנה
355 כללי גיל 29

5K

יוני 2007

40:22

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2005

24:04

תוצאת השנה
20 כללי 7 גיל

5K

נובמבר 2003

22:26

תוצאת השנה
15 כללי 3 גיל

10K

10K

לפני 28 ימים

1:13:40

תוצאת השנה
11,311 כללי 47 גיל 3,972 בנשים

10K

לפני 28 ימים
11,650 כללי 1,567 גיל 4,184 בנשים

10K

נובמבר 2018
1,613 כללי 110 גיל 1,475 בגברים גיל 50

10K

נובמבר 2018
5,541 כללי 511 גיל 851 בנשים גיל 30

10K

נובמבר 2018
7,951 כללי 1,853 גיל 6,292 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2018
188 כללי 3 גיל 22 בנשים גיל 39

10K

ספטמבר 2018
143 כללי 11 גיל 119 בגברים גיל 50

10K

מאי 2018
465 כללי 137 גיל 137 בנשים גיל 59

10K

מרץ 2018

41:03

תוצאת השנה
40 כללי 11 גיל 38 בגברים גיל 23

10K

מרץ 2018
49 כללי 7 גיל 47 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2018
170 כללי 34 גיל 155 בגברים

10K

פברואר 2018
86 כללי 32 גיל 84 בגברים

10K

אוקטובר 2017
2,551 כללי 1,360 גיל 2,328 בגברים גיל 38

10K

אוקטובר 2017
5,748 כללי 211 גיל 833 בנשים גיל 41

10K

אוקטובר 2017
7,705 כללי 1,802 גיל 6,263 בגברים גיל 41

10K

מאי 2017
39 כללי 14 גיל 36 בגברים גיל 49

10K

אפריל 2017

42:04

תוצאת השנה
224 כללי 19 גיל 212 בגברים

10K

מרץ 2017
65 כללי 10 גיל 60 בגברים גיל 14

10K

מרץ 2017
2,216 כללי 166 גיל גיל 15

10K

מרץ 2017
5,778 כללי 104 גיל גיל 16

10K

פברואר 2017
1,015 כללי 533 גיל 959 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2016

52:45

תוצאת השנה
2,486 כללי 1,310 גיל 2,303 בגברים גיל 22

10K

אפריל 2016
361 כללי 94 גיל 302 בגברים גיל 35

10K

מרץ 2016
2,276 כללי 253 גיל 2,014 בגברים גיל 16

10K

מרץ 2016
3,219 כללי 248 גיל 2,670 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2016
6,325 כללי 2,369 גיל 4,818 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2015
10,635 כללי 3,432 גיל 7,061 בגברים

10K

מרץ 2015

51:26

תוצאת השנה
316 כללי 57 גיל 289 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2015
3,432 כללי 179 גיל 2,689 בגברים גיל 15

10K

פברואר 2015
4,666 כללי 70 גיל 885 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2015
6,947 כללי 761 גיל 2,039 בנשים גיל 27

10K

ספטמבר 2014
243 כללי 62 גיל 230 בגברים גיל 42

10K

מרץ 2014

55:19

תוצאת השנה
1,367 כללי 54 גיל 79 בנשים גיל 36

10K

מרץ 2014
4,824 כללי 344 גיל 3,789 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2014
8,257 כללי 104 גיל 1,822 בנשים גיל 16

10K

פברואר 2014
8,550 כללי 587 גיל 6,609 בגברים גיל 46

10K

פברואר 2014
8,849 כללי 115 גיל 2,092 בנשים גיל 19

10K

נובמבר 2013
44 כללי 3 גיל 3 בנשים

10K

אוקטובר 2013

45:48

תוצאת השנה
832 כללי 530 גיל 803 בגברים גיל 24

10K

אוקטובר 2013
8,699 כללי 59 גיל 1,094 בנשים גיל 18

10K

אפריל 2013
226 כללי גיל 24

10K

מרץ 2013
4,626 כללי 4,070 בגברים גיל 18

10K

מרץ 2013
7,079 כללי 1,365 בנשים גיל 25

10K

מרץ 2013
7,327 כללי 5,846 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2012

10K

נובמבר 2012
201 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
271 כללי גיל 33

10K

אפריל 2012
399 כללי 40 גיל

10K

מרץ 2012

48:38

תוצאת השנה
835 כללי גיל 17

10K

מרץ 2012
3,387 כללי גיל 34

10K

דצמבר 2011
299 כללי גיל 16

10K

דצמבר 2011
443 כללי גיל 33

10K

נובמבר 2011


10K

מאי 2011
885 כללי

10K

אפריל 2011

49:50

תוצאת השנה
1,026 כללי גיל 33

10K

אפריל 2011
4,899 כללי גיל 52


10K

פברואר 2011
567 כללי

10K

דצמבר 2010

55:39

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
3,217 כללי גיל 51

10K

אפריל 2009

39:51

תוצאת השנה
82 כללי 81 בגברים גיל 29


10K

אוגוסט 2008

45:50

תוצאת השנה


10K

אוקטובר 2007
46 כללי 9 גיל

10K

ספטמבר 2007
102 כללי 53 גיל

10K

ינואר 2007

38:34

שיא אישי

10K

פברואר 2002

1:03:51

תוצאת השנה
762 כללי גיל 17

15K

15K

נובמבר 2017
1,088 כללי 49 גיל 112 בנשים גיל 39

15K

מרץ 2017

22:40

שיא אישי
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 14

15K

נובמבר 2015

1:39:34

תוצאת השנה
2,394 כללי 7 גיל 549 בנשים גיל 17

15K

יוני 2013

1:30:50

תוצאת השנה
192 כללי 12 גיל גיל 35

15K

ספטמבר 2010

1:41:36

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

לפני 7 ימים
4,234 כללי 372 גיל 3,209 בגברים

21.1K

לפני 28 ימים

2:13:32

תוצאת השנה
6,616 כללי 414 גיל 1,467 בנשים גיל 31

21.1K

ינואר 2019
1,381 כללי 147 גיל 1,038 בגברים גיל 51

21.1K

נובמבר 2018

2:10:35

תוצאת השנה
552 כללי 28 גיל 129 בנשים גיל 40

21.1K

מרץ 2018
2,872 כללי 238 גיל 2,370 בגברים גיל 50

21.1K

דצמבר 2017
1,722 כללי 274 גיל 1,445 בגברים גיל 49

21.1K

נובמבר 2017
306 כללי 6 גיל 34 בנשים

21.1K

נובמבר 2017

1:48:04

תוצאת השנה
222 כללי 23 גיל 204 בגברים גיל 24

21.1K

נובמבר 2017
184 כללי 59 גיל 169 בגברים

21.1K

מרץ 2017
949 כללי 32 גיל גיל 17

21.1K

מרץ 2017
2,223 כללי 95 גיל גיל 39

21.1K

מרץ 2017
2,452 כללי 324 גיל גיל 49

21.1K

פברואר 2017
3,853 כללי 634 גיל 3,347 בגברים גיל 49

21.1K

דצמבר 2016

1:59:32

תוצאת השנה
1,340 כללי 233 גיל 1,181 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2016
3,496 כללי 526 גיל 3,061 בגברים גיל 48

21.1K

דצמבר 2015
1,850 כללי 306 גיל 1,602 בגברים גיל 47

21.1K

נובמבר 2015
561 כללי 8 גיל 151 בנשים

21.1K

פברואר 2015

1:58:37

תוצאת השנה
2,721 כללי 491 גיל 2,463 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2015
4,134 כללי 199 גיל 576 בנשים גיל 26

21.1K

נובמבר 2014
149 כללי 33 גיל 137 בגברים

21.1K

נובמבר 2014

21.1K

יוני 2014
203 כללי 190 גיל 190 בגברים

21.1K

מרץ 2014
635 כללי 363 גיל 602 בגברים גיל 25

21.1K

פברואר 2014

1:42:26

שיא אישי
920 כללי 510 גיל 870 בגברים גיל 25

21.1K

פברואר 2014
1,965 כללי 1,064 גיל 1,841 בגברים גיל 19

21.1K

פברואר 2014
3,424 כללי 651 גיל 3,130 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2014
3,741 כללי 80 גיל 343 בנשים גיל 36

21.1K

יולי 2013
996 כללי גיל 39

21.1K

מאי 2013

1:56:11

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2013
2,490 כללי 2,295 בגברים גיל 18

21.1K

מרץ 2013
4,976 כללי 694 בנשים גיל 35

21.1K

מרץ 2013
5,201 כללי 4,434 בגברים גיל 34

21.1K

מאי 2003

1:51:16

תוצאת השנה
126 כללי 72 גיל

מרתון

42.2K

ינואר 2018

4:12:50

תוצאת השנה
807 כללי 22 גיל 81 בנשים גיל 40

42.2K

ינואר 2018
1,265 כללי 147 גיל 1,086 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2017

4:06:29

תוצאת השנה
792 כללי 15 גיל 88 בנשים גיל 39

42.2K

ינואר 2016

4:10:37

תוצאת השנה
1,237 כללי 22 גיל 112 בנשים גיל 38

42.2K

ינואר 2015

4:40:18

תוצאת השנה
1,625 כללי 44 גיל 226 בנשים גיל 37

42.2K

פברואר 2014

4:25:17

תוצאת השנה
1,528 כללי 28 גיל 117 בנשים גיל 35

42.2K

מרץ 2012

3:47:41

שיא אישי
164 כללי 149 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2011

4:00:38

תוצאת השנה
715 כללי 312 גיל גיל 33

42.2K

ינואר 2010

4:01:25

תוצאת השנה
647 כללי גיל 33

60מ

60מ

מאי 2017

9.00

שיא אישי

60מ

מאי 2017
41 כללי

תוצאות נוספות

לפני 7 ימים
31 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 12

לפני 7 ימים
45 כללי 18 גיל 34 בגברים גיל 23

ינואר 2019
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 16


ינואר 2019
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 16

נובמבר 2018
26 כללי 12 גיל 23 בגברים


אוקטובר 2018
34 כללי 34 גיל 34 בגברים גיל 15

אוקטובר 2018
322 כללי 22 גיל 247 בגברים גיל 37

56 כללי 56 גיל 56 בגברים גיל 15

ספטמבר 2018
52 כללי 7 גיל 10 בנשים גיל 42

10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 15

יוני 2018
44 כללי 4 גיל 7 בנשים גיל 42


15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 15

28 כללי 7 גיל 9 בנשים גיל 11

יוני 2018
16 כללי 4 גיל 16 בנשים גיל 11


8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 15

17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 15

מאי 2018
41 כללי 34 גיל 41 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

אפריל 2018
14 כללי 11 גיל 14 בנשים גיל 11

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 15


70 כללי 3 גיל 47 בגברים

מרץ 2018
174 כללי 7 גיל 49 בנשים גיל 11

מרץ 2018
81 כללי 53 גיל 71 בגברים גיל 18

מרץ 2018
41 כללי 9 בנשים גיל 11

פברואר 2018
27 כללי 27 גיל 27 בגברים

56 כללי 56 גיל 56 בגברים גיל 14

אוקטובר 2017
362 כללי 21 גיל 164 בנשים גיל 13

אוקטובר 2017
306 כללי 28 גיל 235 בגברים גיל 36

אוקטובר 2017
59 כללי 51 גיל 51 בגברים גיל 14

ספטמבר 2017
15 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 14

ספטמבר 2017
121 כללי 2 גיל 95 בגברים גיל 14

יולי 2017
13 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 14

יוני 2017
64 כללי 8 גיל 47 בגברים גיל 36

13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 14

D2S
מאי 2017
164 כללי 11 גיל 15 בנשים

אפריל 2017
122 כללי 122 גיל 122 בנשים גיל 39

אפריל 2017
1,220 כללי 1,220 גיל 1,220 בנשים גיל 18

אפריל 2017
1,880 כללי 1,880 גיל 1,880 בנשים גיל 28

אפריל 2017
26 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 14

מרץ 2017
241 כללי 12 גיל 64 בנשים גיל 10


דצמבר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 13

נובמבר 2016
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

33k
אוקטובר 2016
442 כללי 69 גיל 77 בנשים

אוקטובר 2016
724 כללי 156 גיל 156 בנשים גיל 57

אוקטובר 2016
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 13

9 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 13

יוני 2016
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 13


5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 13

אפריל 2016
21 כללי 21 גיל 21 בנשים גיל 14

אפריל 2016
1,524 כללי 1,524 גיל 1,524 בנשים גיל 20

מרץ 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 13

מרץ 2016
2,702 כללי 354 גיל 2,276 בגברים גיל 48

פברואר 2016
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 13

דצמבר 2015
30 כללי 7 גיל 30 בגברים גיל 12

321 כללי 227 גיל 160 בגברים

נובמבר 2015
388 כללי 73 גיל 353 בגברים גיל 43

אוקטובר 2015
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

אוקטובר 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 12

ספטמבר 2015
295 כללי 27 גיל 227 בגברים גיל 34

ספטמבר 2015
91 כללי 4 גיל 61 בגברים

אוגוסט 2015
464 כללי 35 גיל 89 בנשים

אוגוסט 2015
111 כללי 95 בגברים גיל 41

יוני 2015
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 12

אפריל 2015
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 12

מרץ 2015
264 כללי 25 גיל

מרץ 2015
21 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 12

מרץ 2015
37 כללי 29 גיל 29 בגברים גיל 13


דצמבר 2014
40 כללי 19 גיל 35 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
23 כללי 9 גיל 16 בגברים

156 כללי 20 גיל 48 בנשים

אוקטובר 2014
2,013 כללי 381 גיל 1,917 בגברים

אוקטובר 2014
4,562 כללי 2,439 גיל 4,155 בגברים

אוקטובר 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 11

ספטמבר 2014
184 כללי 7 גיל 130 בגברים גיל 11

119 כללי 40 גיל 40 בנשים

מאי 2014
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 12

מאי 2014
144 כללי 129 בגברים גיל 40

מאי 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 11

אפריל 2014
145 כללי 42 גיל 42 בנשים


32 כללי 1 גיל 1 בנשים

נובמבר 2013
686 כללי 139 גיל 514 בגברים

נובמבר 2013
260 כללי 19 גיל 86 בנשים גיל 9

אוקטובר 2013
92 כללי 19 גיל גיל 12

אוגוסט 2013
147 כללי 5 גיל גיל 35

יולי 2013
8 כללי גיל 16מאי 2013
55 כללי 5 גיל גיל 11

21 כללי 5 בנשים גיל 16


אפריל 2013
6 כללי גיל 16

65 כללי 17 בנשים גיל 54

דצמבר 2012
53 כללי 42 בגברים גיל 9

נובמבר 2012
72 כללי 4 גיל גיל 53

אוקטובר 2012
31 כללי 31 גיל

אפריל 2011
8 כללי גיל 14


1.5
נובמבר 2010
38 כללי 3 גיל גיל 11

אפריל 2010
4 כללי גיל 13

דצמבר 2009
113 כללי גיל 13
ספטמבר 2008


יוני 2008
20 כללי גיל 13


ספטמבר 2007


יוני 2007


מרץ 2007
31 כללי גיל 12
אוקטובר 2006
36 כללי גיל 15

אוקטובר 2006
65 כללי גיל 11


דצמבר 2005
39 כללי גיל 14


ינואר 2004
218 כללי 206 גיל


מרץ 2001
46 כללי 20 גיל


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שחר 2 כהן