שחר להמן

תוצאות אחרונות

שחר להמן
אוקטובר 2018
6 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 17

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 17

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 17

2K

2K

מאי 2014

9:44

תוצאת השנה
13 כללי 3 גיל 3 בנשים

2K

מרץ 2014
45 כללי 6 גיל 7 בנשים

2K

נובמבר 2013

9:15

שיא אישי
44 כללי 8 בנשים גיל 12

5K

5K

נובמבר 2017
54 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 16

5K

אפריל 2017

20:55

שיא אישי
56 כללי 9 גיל 9 בנשים

5K

מרץ 2017
22 כללי 3 גיל 3 בנשים

5K

מרץ 2017
145 כללי 38 גיל גיל 16

5K

נובמבר 2016
82 כללי 6 גיל 11 בנשים גיל 15

5K

אפריל 2016
60 כללי 10 גיל 11 בנשים

5K

מרץ 2016

22:02

תוצאת השנה
25 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

נובמבר 2015
88 כללי 7 גיל 13 בנשים גיל 14

5K

מאי 2015

5K

מרץ 2015
49 כללי 3 גיל 6 בנשים

5K

פברואר 2015

21:45

תוצאת השנה
17 כללי 4 גיל 4 בנשים

10K

10K

אפריל 2018

48:02

שיא אישי
472 כללי 5 גיל 57 בנשים גיל 17

10K

מרץ 2018
172 כללי 4 גיל 9 בנשים גיל 17

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
6 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 17

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 17

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 17

אפריל 2018
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 17


פברואר 2018
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

דצמבר 2017
6 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 16

אוקטובר 2017
7 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 16

ספטמבר 2017
6 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 16

ספטמבר 2017
3 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 16

יוני 2017
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 16

6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 16

מרץ 2017
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 16

19 כללי 3 גיל 3 בנשים

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

אוקטובר 2016
33 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

אוקטובר 2016
14 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 15

ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 15

ספטמבר 2016
24 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

8 כללי 8 גיל 8 בנשים

27 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 15

אפריל 2016
16 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 15


פברואר 2016
40 כללי 4 גיל 6 בנשים גיל 15

1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 14

אוקטובר 2015
33 כללי 3 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2015
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 14

ספטמבר 2015
23 כללי 3 גיל 3 בנשים

31 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 14

אפריל 2015
27 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 14

אפריל 2015
24 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 14

7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 14

דצמבר 2014
18 כללי 2 גיל 4 בגברים

אוקטובר 2014
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

אוקטובר 2014
5 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 13

יוני 2014
7 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 13

מאי 2014
5 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 13


פברואר 2014
22 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 13

נובמבר 2013
33 כללי 33 בנשים גיל 12יוני 2013
8 כללי גיל 12דצמבר 2012
64 כללי גיל 11
אוקטובר 2011
47 כללי גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שחר להמן