שוש בלייכמן

תוצאות אחרונות

שוש בלייכמן

42.2K

לפני 5 ימים
1,243 כללי 2 גיל 233 בנשים

5K

לפני 11 ימים
177 כללי 1 גיל 26 בנשים גיל 71

10K

לפני 19 ימים

1:03:37

תוצאת השנה
147 כללי 2 גיל 27 בנשים גיל 71

5K

5K

לפני 11 ימים
177 כללי 1 גיל 26 בנשים גיל 71

5K

פברואר 2019

30:30

תוצאת השנה
116 כללי 4 גיל 26 בנשים גיל 71

5K

ספטמבר 2018
145 כללי 2 גיל 32 בנשים גיל 70

5K

יולי 2018
40 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 70

5K

אפריל 2018
51 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 70

5K

אפריל 2018
69 כללי 4 גיל 10 בנשים גיל 70

5K

מרץ 2018
200 כללי 1 גיל 45 בנשים גיל 70

5K

פברואר 2018

28:49

תוצאת השנה
114 כללי 2 גיל 24 בנשים

5K

ספטמבר 2017
324 כללי 10 גיל 61 בנשים

5K

ספטמבר 2017
227 כללי 4 גיל 58 בנשים

5K

מאי 2017
154 כללי 44 גיל 44 בנשים

5K

מרץ 2017

30:29

תוצאת השנה
169 כללי 3 גיל 33 בנשים

5K

נובמבר 2016
77 כללי 5 גיל 77 בנשים

5K

ספטמבר 2016
392 כללי 8 גיל 61 בנשים

5K

ספטמבר 2016
205 כללי 3 גיל 45 בנשים


5K

מרץ 2016
274 כללי 59 גיל 58 בנשים

5K

מרץ 2016

28:59

תוצאת השנה
73 כללי 1 גיל 13 בנשים

5K

פברואר 2016
196 כללי 1 גיל 25 בנשים

5K

אוקטובר 2015
48 כללי 3 גיל 48 בנשים


5K

ספטמבר 2015
216 כללי 5 גיל 46 בנשים


5K

מאי 2015

28:30

תוצאת השנה
36 כללי 2 גיל 36 בנשים

5K

ספטמבר 2014

5K

ספטמבר 2014
51 כללי 3 גיל 51 בנשים

5K

מאי 2014

28:41

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2013
146 כללי 1 גיל 17 בנשים


5K

יולי 2013

27:22

תוצאת השנה
132 כללי 25 גיל


5K

דצמבר 2012
205 כללי 47 גיל גיל 64

5K

ספטמבר 2012

28:59

תוצאת השנה


5K

יולי 2011

5K

פברואר 2011

26:35

שיא אישי

5K

אפריל 2009

28:49

תוצאת השנה

5K

יוני 2008

29:41

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 19 ימים

1:03:37

תוצאת השנה
147 כללי 2 גיל 27 בנשים גיל 71

10K

דצמבר 2018
350 כללי 1 גיל 56 בנשים גיל 70

10K

אוקטובר 2018
58 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 70

10K

אוקטובר 2018
89 כללי 1 גיל 23 בנשים גיל 70

10K

אוקטובר 2018
179 כללי 1 גיל 25 בנשים גיל 70

10K

יוני 2018
107 כללי 1 גיל 26 בנשים גיל 70

10K

יוני 2018
182 כללי 4 גיל 41 בנשים גיל 70

10K

מאי 2018
386 כללי 2 גיל 52 בנשים גיל 70

10K

אפריל 2018

1:00:47

תוצאת השנה
1,199 כללי 5 גיל 289 בנשים גיל 70

10K

מרץ 2018
136 כללי 2 גיל 25 בנשים גיל 70

10K

דצמבר 2017

1:01:12

תוצאת השנה
369 כללי 1 גיל 51 בנשים

10K

דצמבר 2017
114 כללי 1 גיל 27 בנשים

10K

דצמבר 2017
181 כללי 3 גיל 25 בנשים

10K

דצמבר 2017
168 כללי 3 גיל 17 בנשים

10K

אוקטובר 2017
92 כללי 3 גיל 18 בנשים

10K

יוני 2017
106 כללי 1 גיל 13 בנשים

10K

יוני 2017
189 כללי 2 גיל 32 בנשים

10K

מאי 2017
94 כללי 2 גיל 11 בנשים

10K

מאי 2017
285 כללי 62 גיל 62 בנשים

10K

מאי 2017
133 כללי 1 גיל 28 בנשים

10K

מאי 2017
445 כללי 2 גיל 60 בנשים

10K

מאי 2017
141 כללי 1 גיל 23 בנשים

10K

אפריל 2017
1,343 כללי 4 גיל 272 בנשים

10K

אפריל 2017
97 כללי 2 גיל 9 בנשים

10K

אפריל 2017
87 כללי 2 גיל 13 בנשים


10K

מרץ 2017
140 כללי 2 גיל 22 בנשים

10K

פברואר 2017
275 כללי 1 גיל 42 בנשים

10K

פברואר 2017
51 כללי 2 גיל 4 בנשים

10K

ינואר 2017
165 כללי 14 גיל 26 בנשים

10K

דצמבר 2016
559 כללי 2 גיל 96 בנשים

10K

דצמבר 2016
155 כללי 2 גיל 13 בנשים

10K

דצמבר 2016
472 כללי 1 גיל 70 בנשים

10K

אוקטובר 2016
204 כללי 1 גיל 25 בנשים

10K

אוקטובר 2016
87 כללי 1 גיל 14 בנשים

10K

יוני 2016
192 כללי 24 גיל 24 בנשים

10K

יוני 2016
255 כללי 6 גיל 64 בנשים

10K

מאי 2016
34 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

מאי 2016
340 כללי 1 גיל 47 בנשים

10K

מאי 2016
133 כללי 1 גיל 35 בנשים

10K

מאי 2016
1,289 כללי 5 גיל 288 בנשים

10K

אפריל 2016
136 כללי 4 גיל 34 בנשים

10K

אפריל 2016
89 כללי 2 גיל 8 בנשים

10K

אפריל 2016
185 כללי 3 גיל 22 בנשים

10K

מרץ 2016
82 כללי 1 גיל 17 בנשים

10K

מרץ 2016
421 כללי 1 גיל 21 בנשים

10K

פברואר 2016

59:09

תוצאת השנה
141 כללי 4 גיל 14 בנשים

10K

דצמבר 2015
505 כללי 1 גיל 61 בנשים

10K

נובמבר 2015
151 כללי 1 גיל 10 בנשים

10K

נובמבר 2015
409 כללי 1 גיל 50 בנשים

10K

אוקטובר 2015
166 כללי 1 גיל 17 בנשים

10K

ספטמבר 2015
68 כללי 13 גיל 13 בנשים

10K

יוני 2015
170 כללי 22 גיל 22 בנשים

10K

מאי 2015
206 כללי 6 גיל 43 בנשים

10K

מאי 2015
417 כללי 2 גיל 56 בנשים

10K

מאי 2015

58:32

תוצאת השנה
783 כללי 3 גיל 140 בנשים

10K

מאי 2015
163 כללי 2 גיל 17 בנשים

10K

אפריל 2015

10K

מרץ 2015
70 כללי 1 גיל 4 בנשים

10K

מרץ 2015
75 כללי 1 גיל 12 בנשים

10K

פברואר 2015
97 כללי 2 גיל 24 בנשים

10K

דצמבר 2014

58:12

תוצאת השנה
570 כללי 1 גיל 65 בנשים

10K

דצמבר 2014
94 כללי 3 גיל 6 בנשים

10K

דצמבר 2014
275 כללי 1 גיל 21 בנשים

10K

נובמבר 2014
652 כללי 2 גיל 50 בנשים גיל 66

10K

נובמבר 2014
62 כללי 1 גיל 11 בנשים


10K

נובמבר 2014
105 כללי 4 גיל 18 בנשים


10K

מאי 2014
129 כללי 2 גיל 26 בנשים

10K

מאי 2014
357 כללי 1 גיל 36 בנשים

10K

מאי 2014
1,121 כללי 3 גיל 207 בנשים

10K

פברואר 2014
421 כללי 2 גיל 62 בנשים גיל 66

10K

דצמבר 2013
661 כללי 10 גיל 122 בנשים

10K

נובמבר 2013
385 כללי 2 גיל 45 בנשים

10K

נובמבר 2013
82 כללי 1 גיל 14 בנשים

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
8,514 כללי 4 גיל 1,038 בנשים גיל 65

10K

אוקטובר 2013

57:35

תוצאת השנה
631 כללי גיל 65

10K

אוקטובר 2013


10K

אוגוסט 2013


10K

מאי 2013
183 כללי 5 גיל


10K

מרץ 2013
77 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
5,008 כללי 650 בנשים גיל 65

10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012
140 כללי 2 גיל


10K

ספטמבר 2012
346 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2012
465 כללי 21 גיל10K

יוני 2012
70 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
244 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
717 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2012
203 כללי גיל 64

10K

אפריל 2012

54:38

תוצאת השנה
149 כללי גיל 64

10K

דצמבר 2011
108 כללי 2 גיל

10K

מאי 2011

52:43

תוצאת השנה
696 כללי 2 גיל גיל 63

10K

אפריל 2011
166 כללי10K

ספטמבר 2010
195 כללי 2 גיל


10K

יוני 2010
150 כללי 2 גיל

10K

מאי 2010
91 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010

54:24

תוצאת השנה
765 כללי 3 גיל
10K

נובמבר 2009

59:18

תוצאת השנה
122 כללי 1 גיל

10K

מאי 2009
171 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2008


10K

אפריל 2008

1:02:33

תוצאת השנה

10K

אפריל 2004
230 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2004

54:21

תוצאת השנה
254 כללי 3 גיל

10K

נובמבר 2003

57:27

תוצאת השנה

10K

אפריל 2002

52:19

תוצאת השנה
294 כללי 3 גיל

10K

יוני 2001
כללי גיל 1175

10K

מרץ 2001

51:35

תוצאת השנה
253 כללי 5 גיל

10K

מרץ 2001
324 כללי 14 גיל

10K

מרץ 2001
174 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2001
207 כללי 7 גיל

10K

יוני 2000

10K

אפריל 2000

51:52

תוצאת השנה
422 כללי גיל 52

10K

יוני 1999

54:16

תוצאת השנה
101 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1998

52:24

תוצאת השנה

10K

מאי 1997

51:23

תוצאת השנה

10K

פברואר 1996

51:16

תוצאת השנה
כללי 1 גיל

10K

מאי 1995

49:49

תוצאת השנה
89 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 1994
כללי גיל 46

10K

מאי 1994

47:08

שיא אישי

10K

מרץ 1994
62 כללי 2 גיל

10K

ינואר 1994
כללי 1 גיל

10K

אפריל 1993

51:11

תוצאת השנה
84 כללי 2 גיל


10K

אוקטובר 1992

10K

אוקטובר 1992


10K

אפריל 1992


10K

מרץ 1992

47:41

תוצאת השנה
כללי 1 גיל

10K

פברואר 1992
כללי 3 גיל גיל 1240

10K

ינואר 1992
כללי גיל 1599

10K

נובמבר 1991

10K

נובמבר 1991

48:12

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2017

1:38:50

תוצאת השנה
2,372 כללי 11 גיל 532 בנשים גיל 69

15K

אפריל 2017
86 כללי 7 גיל 21 בנשים

15K

נובמבר 2016
2,551 כללי 11 גיל 586 בנשים גיל 68

15K

אפריל 2016

1:40:43

תוצאת השנה
78 כללי 4 גיל 13 בנשים

15K

נובמבר 2015

1:35:25

תוצאת השנה
2,072 כללי 7 גיל 390 בנשים גיל 67


15K

נובמבר 2014

1:35:15

תוצאת השנה
2,456 כללי 4 גיל 482 בנשים גיל 66

15K

נובמבר 2013

1:31:01

תוצאת השנה
1,963 כללי 310 בנשים גיל 65

15K

נובמבר 2012

1:32:45

תוצאת השנה
1,838 כללי גיל 64

15K

נובמבר 2011

1:27:27

שיא אישי
1,439 כללי גיל 63

15K

נובמבר 2010

1:28:04

תוצאת השנה
1,276 כללי גיל 62

15K

נובמבר 2009

1:29:07

תוצאת השנה
1,102 כללי גיל 61

15K

נובמבר 2005

1:27:44

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

2:17:10

תוצאת השנה
169 כללי 34 גיל 34 בנשים גיל 71

21.1K

ספטמבר 2018
227 כללי 1 גיל 34 בנשים גיל 70

21.1K

אוגוסט 2018
306 כללי 69 גיל 69 בנשים

21.1K

יוני 2018

2:17:35

תוצאת השנה
507 כללי 1 גיל 105 בנשים גיל 70


21.1K

ינואר 2018
196 כללי 42 גיל 42 בנשים

21.1K

נובמבר 2017
568 כללי 1 גיל 120 בנשים

21.1K

נובמבר 2017
602 כללי 5 גיל 192 בנשים גיל 69

21.1K

נובמבר 2017

2:18:52

תוצאת השנה
254 כללי 1 גיל 37 בנשים

21.1K

אוקטובר 2017
197 כללי 2 גיל 28 בנשים גיל 69

21.1K

ספטמבר 2017
318 כללי 70 גיל 70 בנשים

21.1K

יולי 2017
762 כללי 1 גיל 161 בנשים גיל 69

21.1K

אפריל 2017
294 כללי 1 גיל 50 בנשים גיל 69

21.1K

ינואר 2017
338 כללי 66 גיל 65 בנשים

21.1K

אוקטובר 2016
35 כללי 1 גיל 5 בנשים

21.1K

אוגוסט 2016
290 כללי 68 גיל 68 בנשים

21.1K

פברואר 2016
160 כללי 4 גיל 40 בנשים

21.1K

ינואר 2016

2:15:47

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2015

2:12:53

תוצאת השנה
533 כללי 19 גיל 135 בנשים

21.1K

אוגוסט 2015
467 כללי 77 גיל 77 בנשים

21.1K

פברואר 2015
172 כללי 1 גיל 36 בנשים גיל 67

21.1K

נובמבר 2014
330 כללי 4 גיל 90 בנשים

21.1K

פברואר 2014

2:17:15

תוצאת השנה
483 כללי 1 גיל 109 בנשים גיל 66

21.1K

דצמבר 2013
310 כללי 1 גיל 36 בנשים גיל 65

21.1K

יולי 2013
898 כללי גיל 6521.1K

פברואר 2013
585 כללי 1 גיל 95 בנשים גיל 65

21.1K

פברואר 2013

2:05:29

תוצאת השנה
292 כללי 2 גיל

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

פברואר 2012
355 כללי 3 גיל

21.1K

פברואר 2012

1:57:46

תוצאת השנה21.1K

פברואר 2011

2:01:13

תוצאת השנה
873 כללי

21.1K

אוגוסט 2010

21.1K

פברואר 2010

2:05:08

תוצאת השנה
812 כללי 3 גיל

21.1K

דצמבר 2009

2:01:34

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2005

2:08:55

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2004

2:08:23

תוצאת השנה
267 כללי 3 גיל

21.1K

פברואר 2001

2:00:07

תוצאת השנה
364 כללי 4 גיל


21.1K

מרץ 2000

1:52:57

תוצאת השנה
כללי 2 גיל גיל 1767

21.1K

אפריל 1999
כללי 1 גיל גיל 1934

21.1K

פברואר 1999

1:53:44

תוצאת השנה
כללי גיל 765

21.1K

מאי 1998
כללי 2 גיל גיל 1386

21.1K

מרץ 1998

2:02:34

תוצאת השנה
כללי גיל 1964

21.1K

אפריל 1997

2:08:55

תוצאת השנה
כללי גיל 1952

21.1K

אפריל 1996

1:57:49

תוצאת השנה
כללי גיל 1963


21.1K

נובמבר 1995
כללי 1 גיל גיל 1776

21.1K

מרץ 1995

1:49:19

שיא אישי
כללי גיל 972

21.1K

פברואר 1994

1:56:38

תוצאת השנה
כללי גיל 46

21.1K

מרץ 1993

1:56:34

תוצאת השנה
כללי גיל 551

21.1K

אוקטובר 1992
כללי גיל 1848

21.1K

מרץ 1992

1:57:20

תוצאת השנה
כללי גיל 1377

מרתון

42.2K

לפני 5 ימים
1,243 כללי 2 גיל 233 בנשים

42.2K

לפני 26 ימים
2,173 כללי 1 גיל 327 בנשים גיל 71

42.2K

פברואר 2019
171 כללי 2 גיל 28 בנשים

42.2K

ינואר 2019

5:02:08

תוצאת השנה
1,028 כללי 1 גיל 157 בנשים גיל 71

42.2K

נובמבר 2018
398 כללי 4 גיל 65 בנשים גיל 70

42.2K

ספטמבר 2018
176 כללי 1 גיל 22 בנשים גיל 70

42.2K

מרץ 2018
1,081 כללי 1 גיל 170 בנשים גיל 70

42.2K

פברואר 2018
1,984 כללי 1 גיל 291 בנשים גיל 70

42.2K

ינואר 2018

4:52:20

תוצאת השנה
1,213 כללי 1 גיל 171 בנשים גיל 70

42.2K

מרץ 2017
1,210 כללי 1 גיל גיל 69

42.2K

פברואר 2017
1,915 כללי 2 גיל 232 בנשים גיל 69

42.2K

ינואר 2017

4:59:22

תוצאת השנה
1,243 כללי 1 גיל 181 בנשים גיל 69

42.2K

ינואר 2016

4:52:10

תוצאת השנה
1,823 כללי 2 גיל 234 בנשים גיל 68

42.2K

אפריל 2015
80 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 67

42.2K

ינואר 2015

4:44:41

תוצאת השנה
1,661 כללי 2 גיל 233 בנשים גיל 67

42.2K

מרץ 2014
1,239 כללי 2 גיל 150 בנשים גיל 66

42.2K

פברואר 2014
1,875 כללי 3 גיל 180 בנשים גיל 66

42.2K

ינואר 2014

4:37:52

תוצאת השנה
1,565 כללי 165 בנשים גיל 66


42.2K

ינואר 2013

4:33:11

תוצאת השנה
1,418 כללי 155 בנשים גיל 65

42.2K

מרץ 2012
1,021 כללי גיל 64

42.2K

מרץ 2012
563 כללי 75 בנשים גיל 64

42.2K

ינואר 2012

4:10:14

תוצאת השנה
981 כללי גיל 64

42.2K

אפריל 2011

42.2K

ינואר 2011

4:16:08

תוצאת השנה
894 כללי 3 גיל גיל 62

42.2K

אוקטובר 2010
5,183 כללי 1 גיל 734 בנשים

42.2K

מאי 2010
325 כללי גיל 62

42.2K

ינואר 2010

4:17:11

תוצאת השנה
787 כללי גיל 62

42.2K

ינואר 2007

4:45:52

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

4:27:10

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

4:20:13

תוצאת השנה
423 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2004

4:16:40

תוצאת השנה
320 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 2002

4:07:26

תוצאת השנה
233 כללי 3 גיל

42.2K

ינואר 2001

4:09:25

תוצאת השנה
כללי גיל 53

42.2K

ינואר 2000

3:59:26

תוצאת השנה
193 כללי 1 גיל 15 בנשים גיל 51

42.2K

ינואר 1998

4:04:52

תוצאת השנה
164 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 50

42.2K

ינואר 1997

4:02:11

תוצאת השנה
164 כללי 2 גיל גיל 49

42.2K

ינואר 1995

3:59:14

שיא אישי

42.2K

נובמבר 1994

4:09:02

תוצאת השנה
12,736 כללי 1,505 בנשים גיל 46

42.2K

אוקטובר 1994
כללי 2 גיל גיל 1403

42.2K

ינואר 1994
כללי גיל 46

42.2K

ינואר 1993

5:10:00

תוצאת השנה
כללי גיל 45

42.2K

ינואר 1992

4:37:29

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
169 כללי 1 גיל 40 בנשים גיל 70

נובמבר 2018
333 כללי 5 גיל 85 בנשים גיל 70

נובמבר 2018
1,855 כללי 4 גיל 417 בנשים גיל 70

יוני 2018
226 כללי 2 גיל 42 בנשים גיל 70

יוני 2018
332 כללי 5 גיל 48 בנשים גיל 70

4K
אפריל 2018
80 כללי 1 גיל 15 בנשים גיל 70

מרץ 2018
653 כללי 653 גיל 653 בנשים גיל 70

30k
מרץ 2018
71 כללי 1 גיל 16 בנשים


אפריל 2017
724 כללי 724 גיל 724 בנשים גיל 69

47 כללי 1 גיל 9 בנשים

אפריל 2016
476 כללי 476 גיל 476 בנשים גיל 68

מרץ 2016
1,084 כללי 2 גיל 142 בנשים גיל 68

62 כללי 1 גיל 11 בנשים

אוגוסט 2015
447 כללי 2 גיל 85 בנשים

יוני 2015
92 כללי 2 גיל 21 בנשים גיל 67

81 כללי 1 גיל 7 בנשים

יוני 2014
68 כללי 12 גיל 12 בנשים


אפריל 2014
344 כללי 5 גיל 41 בנשים גיל 66
נובמבר 2013
179 כללי 1 גיל 18 בנשים גיל 65

נובמבר 2013
69 כללי 1 גיל 14 בנשים
49 כללי 9 בנשים גיל 65נובמבר 2012


יולי 2012
389 כללי 44 גיל
נובמבר 2011
386 כללי 1 גיל גיל 64אוקטובר 2010אוקטובר 2009
217 כללי 1 גיל


נובמבר 2005
342 כללי 2 גיל


פברואר 2004
70 כללי 2 גיל

נובמבר 2003
253 כללי 4 גיל


נובמבר 2001
79 כללי 3 גיל


8
מאי 2000
כללי 2 גיל גיל 1240


ספטמבר 1999
80 כללי 1 גיל
אפריל 1998
כללי גיל 1655

נובמבר 1997
241 כללי 4 גיל

נובמבר 1996
כללי 2 גיליוני 1994
כללי 1 גיל


אפריל 1994
כללי גיל 46

4
יוני 1993
כללי 3 גיל

5
אפריל 1992
כללי 1 גיל

25
פברואר 1992

6
ינואר 1992

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שוש בלייכמן