שוקי סרויה

תוצאות אחרונות

שוקי סרויה

70.3

אוקטובר 2018

4:30:31

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 38

42.2K

אפריל 2017

3:50:28

שיא אישי
4,244 כללי 679 גיל 3,842 בגברים

5 כללי 3 גיל 5 בגברים

5K

5K

נובמבר 2015

19:29

תוצאת השנה
11 כללי 7 גיל 11 בגברים גיל 35

5K

מאי 2013

16:44

שיא אישי

5K

ספטמבר 2011

17:31

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2011
4 כללי גיל 31

5K

יולי 2010

5K

מאי 2010

16:56

תוצאת השנה

10K

10K

אוקטובר 2010

36:23

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2009
7 כללי גיל 29

10K

אוקטובר 2009
26 כללי 19 גיל

10K

אפריל 2009

36:11

שיא אישי
11 כללי 11 בגברים גיל 29

10K

מרץ 2008

37:47

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007

36:13

תוצאת השנה

10K

מרץ 2006

36:55

תוצאת השנה
19 כללי 16 גיל

10K

מאי 2003

38:01

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2011

57:02

שיא אישי
19 כללי גיל 31

15K

נובמבר 2002

1:02:55

תוצאת השנה
61 כללי 61 בגברים גיל 22

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2009

1:21:25

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2004

1:21:16

שיא אישי
29 כללי 23 גיל

21.1K

פברואר 2004
44 כללי גיל 24

מרתון

42.2K

אפריל 2017

3:50:28

שיא אישי
4,244 כללי 679 גיל 3,842 בגברים

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2018

4:30:31

תוצאת השנה
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 38

70.3

אוקטובר 2016

4:16:55

שיא אישי
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 35

70.3

מאי 2016
102 כללי 10 גיל

70.3

מאי 2014

4:33:37

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 34

70.3

ספטמבר 2013

4:28:43

תוצאת השנה

70.3

מאי 2010

4:35:06

תוצאת השנה

70.3

מאי 2009

4:50:09

תוצאת השנה

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2017

0:00

שיא אישי
165 כללי 8 גיל 1 בגברים

איש ברזל

יולי 2016

9:25:18

תוצאת השנה
104 כללי 21 גיל

איש ברזל

ינואר 2015

11:10:52

תוצאת השנה
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 35

איש ברזל

יוני 2014

9:58:18

תוצאת השנה
323 כללי 61 גיל

איש ברזל

ינואר 2014
13 כללי 4 גיל גיל 34

איש ברזל

יולי 2008

9:51:26

תוצאת השנה
183 כללי 23 גיל 189 בגברים

איש ברזל

יולי 2007

10:15:55

תוצאת השנה
264 כללי 35 גיל גיל 27

תוצאות נוספות

5 כללי 3 גיל 5 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 36

2 כללי 1 גיל 2 בגברים

2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 35

אוגוסט 2015
2 כללי 2 בגברים גיל 35

5 כללי 5 גיל 5 בגברים


ספטמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 34

ספטמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 34

פברואר 2014

נובמבר 2013
7 כללי 7 בגברים גיל 33


אוקטובר 2013
16 כללי 4 גיל 16 בגברים גיל 33

יולי 2013
3 כללי גיל 33מאי 2013
1 כללי גיל 33
אפריל 2013
1 כללי 1 גיל גיל 33


נובמבר 2012
אוקטובר 2011
3 כללי גיל 31אפריל 2011
1 כללי גיל 31

מרץ 2011
4 כללי גיל 31

אוקטובר 2010
1 כללי גיל 30
אפריל 2010
2 כללי גיל 30

אוקטובר 2009
4 כללי 2 גיל

אוקטובר 2009
5 כללי גיל 29


יולי 2009
8 כללי גיל 29

אפריל 2009
74 כללי גיל 29

יולי 2008
189 כללי 27 גילאוקטובר 2007
6 כללי גיל 27ספטמבר 2006
אפריל 2006
55 כללי גיל 26דצמבר 2004
4 כללי גיל 24

אוקטובר 2004
11 כללי 11 גיל
מרץ 2004
12 כללי גיל 24


דצמבר 2002
2 כללי גיל 22


נובמבר 2002
34 כללי גיל 22


ספטמבר 2002

אוגוסט 2002

ספטמבר 2001
62 כללי גיל 21

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

שוקי סרויה