רעיה דבוגובסקי

תוצאות אחרונות

רעיה דבוגובסקי

2K

לפני 12 ימים

9:36

שיא אישי
144 כללי 1 גיל 34 בנשים גיל 58

5K

לפני 13 ימים
82 כללי 1 גיל 11 בנשים

5K

פברואר 2019
79 כללי 3 גיל 19 בנשים גיל 58

2K

2K

לפני 12 ימים

9:36

שיא אישי
144 כללי 1 גיל 34 בנשים גיל 58

2K

פברואר 2017
40 כללי 2 גיל 10 בנשים

2K

פברואר 2017

10:43

תוצאת השנה
41 כללי 2 גיל 13 בנשים

2K

אפריל 2016

10:20

תוצאת השנה
80 כללי 3 גיל 19 בנשים

2K

דצמבר 2015
56 כללי 3 גיל 15 בנשים גיל 54

2K

מאי 2015
68 כללי 2 גיל 5 בנשים

2K

אפריל 2015

10:18

תוצאת השנה
38 כללי 2 גיל 6 בנשים

2K

מאי 2014
42 כללי 3 גיל 11 בנשים

2K

אפריל 2014

10:59

תוצאת השנה
60 כללי 1 גיל 9 בנשים

2K

מרץ 2014
117 כללי 4 גיל 24 בנשים

2K

אפריל 2013

10:47

תוצאת השנה

2K

מרץ 2013
56 כללי 2 גיל

2K

מאי 2011

10:12

תוצאת השנה
77 כללי 2 גיל גיל 50

5K

5K

לפני 13 ימים
82 כללי 1 גיל 11 בנשים

5K

פברואר 2019
79 כללי 3 גיל 19 בנשים גיל 58

5K

פברואר 2019
26 כללי 2 גיל 7 בנשים

5K

פברואר 2019

26:52

תוצאת השנה
97 כללי 4 גיל 21 בנשים גיל 58

5K

נובמבר 2018

27:20

תוצאת השנה
239 כללי 2 גיל 25 בנשים גיל 57

5K

אוקטובר 2018
59 כללי 13 גיל 13 בנשים

5K

ספטמבר 2018
112 כללי 2 גיל 13 בנשים גיל 57

5K

ספטמבר 2018
116 כללי 3 גיל 20 בנשים גיל 57

5K

יוני 2018
56 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 57

5K

מאי 2018
104 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 57

5K

מאי 2018
65 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 57

5K

מאי 2018
59 כללי 2 גיל 4 בנשים

5K

מאי 2018
51 כללי 2 גיל 14 בנשים

5K

אפריל 2018
46 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 57

5K

מרץ 2018
19 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 57

5K

דצמבר 2017
81 כללי 2 גיל 9 בנשים

5K

דצמבר 2017
78 כללי 1 גיל 9 בנשים

5K

אוקטובר 2017
93 כללי 3 גיל 16 בנשים גיל 56

5K

יוני 2017
23 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 56

5K

יוני 2017
63 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

יוני 2017

26:53

תוצאת השנה
89 כללי 1 גיל 11 בנשים

5K

מאי 2017
79 כללי 3 גיל 6 בנשים

5K

מאי 2017
26 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

מרץ 2017
79 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 56

5K

מרץ 2017
95 כללי 7 גיל 9 בנשים

5K

אוקטובר 2016

26:25

תוצאת השנה
96 כללי 2 גיל 12 בנשים

5K

ספטמבר 2016
150 כללי 4 גיל 29 בנשים

5K

יוני 2016
67 כללי 2 גיל 12 בנשים גיל 55

5K

יוני 2016
18 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 55

5K

אפריל 2016
40 כללי 3 גיל 6 בנשים

5K

אפריל 2016
35 כללי 2 גיל 5 בנשים

5K

אפריל 2016
126 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 55

5K

ינואר 2016
129 כללי 2 גיל 19 בנשים גיל 55

5K

נובמבר 2015
61 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 54

5K

אוקטובר 2015
64 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 54

5K

ספטמבר 2015
169 כללי 4 גיל 32 בנשים

5K

יולי 2015
39 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 54

5K

יוני 2015
26 כללי 2 גיל 7 בנשים

5K

יוני 2015

26:06

תוצאת השנה
81 כללי 2 גיל 8 בנשים

5K

מאי 2015

5K

מאי 2015
106 כללי 2 גיל 5 בנשים

5K

מאי 2015
25 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2015
60 כללי 2 גיל 6 בנשים

5K

אפריל 2015
93 כללי 15 בנשים גיל 54

5K

דצמבר 2014

25:34

שיא אישי

5K

נובמבר 2014
16 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

נובמבר 2014
35 כללי 2 גיל 7 בנשים

5K

יוני 2014
80 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

מאי 2014
86 כללי 2 גיל 22 בנשים

5K

מאי 2014
42 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

מאי 2014
18 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 53

5K

מרץ 2014
105 כללי 2 גיל 17 בנשים

5K

פברואר 2014
61 כללי 1 גיל 37 בנשים

5K

פברואר 2014
45 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

פברואר 2014
132 כללי 1 גיל 22 בנשים גיל 53

5K

דצמבר 2013
44 כללי 1 גיל 8 בנשים גיל 52

5K

נובמבר 2013
204 כללי 22 בנשים

5K

נובמבר 2013

5K

אוקטובר 2013
88 כללי 2 גיל 18 בנשים גיל 52

5K

אוקטובר 2013

5K

יולי 2013

25:38

תוצאת השנה
56 כללי 1 גיל גיל 52

5K

יוני 2013
32 כללי 1 גיל

5K

יוני 2013
129 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2013
67 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2013
105 כללי גיל 52

5K

מרץ 2013
61 כללי 2 גיל

5K

נובמבר 2012
181 כללי 7 גיל

5K

נובמבר 2012

5K

אוקטובר 2012

28:30

תוצאת השנה
73 כללי גיל 51

5K

מאי 2012
61 כללי 2 גיל

5K

פברואר 2012
116 כללי 19 גיל גיל 51


5K

ינואר 2012
33 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2011
227 כללי 4 גיל

5K

נובמבר 2011
6 כללי 2 גיל גיל 50

5K

אוקטובר 2011
77 כללי גיל 50

5K

אוקטובר 2011
40 כללי 2 גיל גיל 50

5K

אוקטובר 2011

5K

אוקטובר 2011
47 כללי 1 גיל

5K

מאי 2011

25:46

תוצאת השנה
118 כללי 2 גיל גיל 50

5K

אפריל 2011
84 כללי 2 גיל


5K

דצמבר 2010

26:04

תוצאת השנה
80 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2010

5K

נובמבר 2010
3 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2010
226 כללי 10 גיל

5K

יולי 2010


5K

אפריל 2010

5K

מרץ 2010


5K

נובמבר 2009

26:51

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2009
41 כללי 8 גיל

5K

אוקטובר 2009

5K

אוגוסט 2009
292 כללי 17 גיל

5K

יוני 2009

5K

מאי 2009
45 כללי 8 גיל

5K

מאי 2009
94 כללי 6 גיל

5K

אפריל 2009
32 כללי 1 גיל


5K

אוקטובר 2008

30:29

תוצאת השנה
78 כללי גיל 47

5K

אוגוסט 2008
294 כללי 13 גיל

5K

נובמבר 2007
311 כללי גיל 46

5K

נובמבר 2007
51 כללי 4 גיל

5K

אוקטובר 2007
128 כללי 12 גיל

5K

מאי 2007
41 כללי 4 גיל

5K

אפריל 2007

27:29

תוצאת השנה
85 כללי 7 גיל

5K

נובמבר 2006
47 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2006
127 כללי 15 גיל

5K

אוגוסט 2006
255 כללי 6 גיל גיל 45

5K

אוגוסט 2006
151 כללי 9 גיל 26 בנשים גיל 45

5K

יוני 2006

0:00

תוצאת השנה

10K

10K

ינואר 2019

56:07

תוצאת השנה
110 כללי 1 גיל 8 בנשים

10K

דצמבר 2018
121 כללי 3 גיל 23 בנשים גיל 57

10K

נובמבר 2018
118 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 57

10K

נובמבר 2018
44 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 57

10K

אוקטובר 2018
71 כללי 3 גיל 12 בנשים

10K

אוקטובר 2018
45 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 57

10K

אוקטובר 2018
222 כללי 2 גיל 29 בנשים גיל 57

10K

ספטמבר 2018
28 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 57

10K

אפריל 2018
100 כללי 2 גיל 20 בנשים

10K

מרץ 2018
75 כללי 1 גיל 14 בנשים גיל 57

10K

מרץ 2018
7 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

מרץ 2018

56:41

תוצאת השנה
452 כללי 2 גיל 43 בנשים גיל 57

10K

פברואר 2018
כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 57

10K

פברואר 2018
88 כללי 3 גיל 11 בנשים

10K

דצמבר 2017
149 כללי 2 גיל 11 בנשים

10K

נובמבר 2017

10K

נובמבר 2017
131 כללי 4 גיל 36 בנשים

10K

אוקטובר 2017
65 כללי 2 גיל 11 בנשים

10K

אוקטובר 2017
129 כללי 2 גיל 17 בנשים

10K

יוני 2017
121 כללי 1 גיל 13 בנשים

10K

מאי 2017

55:00

תוצאת השנה
150 כללי 3 גיל 13 בנשים

10K

מאי 2017
108 כללי 1 גיל 10 בנשים

10K

אפריל 2017
85 כללי 1 גיל 6 בנשים


10K

מרץ 2017
68 כללי 2 גיל 13 בנשים גיל 56

10K

פברואר 2017
59 כללי 1 גיל 4 בנשים

10K

ינואר 2017
64 כללי 2 גיל 6 בנשים

10K

נובמבר 2016
227 כללי 3 גיל 27 בנשים גיל 55

10K

אוקטובר 2016
65 כללי 3 גיל 11 בנשים

10K

ספטמבר 2016

55:29

תוצאת השנה
264 כללי 2 גיל 20 בנשים גיל 55

10K

ספטמבר 2016
28 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

יוני 2016
206 כללי 2 גיל 17 בנשים

10K

מאי 2016
15 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 55

10K

מאי 2016
282 כללי 1 גיל 27 בנשים

10K

מאי 2016
38 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 55

10K

מאי 2016
94 כללי 2 גיל 14 בנשים

10K

אפריל 2016
78 כללי 1 גיל 6 בנשים

10K

אפריל 2016
148 כללי 2 גיל 16 בנשים

10K

מרץ 2016
50 כללי 1 גיל 5 בנשים


10K

פברואר 2016
6 כללי 2 גיל 2 בנשים

10K

ינואר 2016
103 כללי 2 גיל 15 בנשים גיל 55

10K

דצמבר 2015

55:39

תוצאת השנה
121 כללי 1 גיל 16 בנשים גיל 54

10K

נובמבר 2015
109 כללי 3 גיל 23 בנשים גיל 54

10K

אוקטובר 2015
235 כללי 1 גיל 23 בנשים

10K

אוקטובר 2015
123 כללי 1 גיל 9 בנשים

10K

יוני 2015
46 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 54

10K

מאי 2015
34 כללי 1 גיל 12 בנשים

10K

מאי 2015
26 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 54

10K

מאי 2015
114 כללי 1 גיל 8 בנשים

10K

אפריל 2015
37 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2015

10K

אפריל 2015
44 כללי 1 גיל 7 בנשים

10K

מרץ 2015
65 כללי 4 גיל 9 בנשים

10K

פברואר 2015
77 כללי 1 גיל 17 בנשים

10K

פברואר 2015
119 כללי 2 גיל 15 בנשים

10K

דצמבר 2014
128 כללי 1 גיל 7 בנשים

10K

נובמבר 2014
216 כללי 3 גיל 23 בנשים גיל 53

10K

יוני 2014
153 כללי 2 גיל 14 בנשים

10K

מאי 2014
32 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

מאי 2014
313 כללי 2 גיל 30 בנשים

10K

מאי 2014
86 כללי 3 גיל 11 בנשים

10K

מאי 2014
77 כללי 1 גיל 17 בנשים גיל 53

10K

אפריל 2014
114 כללי 2 גיל 10 בנשים

10K

אפריל 2014

55:41

תוצאת השנה
33 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

אפריל 2014
91 כללי 1 גיל 8 בנשים

10K

אפריל 2014
127 כללי 1 גיל 6 בנשים

10K

מרץ 2014
3 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

פברואר 2014
7 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 53

10K

דצמבר 2013
269 כללי 49 בנשים גיל 52


10K

נובמבר 2013
75 כללי 1 גיל 12 בנשים

10K

נובמבר 2013
125 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
49 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 52

10K

אוקטובר 2013
347 כללי גיל 52


10K

ספטמבר 2013
101 כללי 1 גיל

10K

יוני 2013
55 כללי 3 גיל


10K

מאי 2013
87 כללי 1 גיל גיל 52

10K

מאי 2013

54:51

תוצאת השנה
155 כללי 3 גיל10K

אפריל 2013
103 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
473 כללי גיל 52

10K

מרץ 2013
676 כללי גיל 52

10K

פברואר 2013
295 כללי גיל 52

10K

דצמבר 2012

10K

דצמבר 2012
410 כללי 2 גיל


10K

דצמבר 2012
170 כללי 24 בנשים גיל 51

10K

נובמבר 2012

54:32

שיא אישי
85 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2012
447 כללי גיל 51

10K

אוקטובר 2012
113 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
314 כללי גיל 51


10K

אוקטובר 2012
85 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
14 כללי 1 גיל גיל 51

10K

ספטמבר 2012
327 כללי 6 גיל


10K

מאי 2012
1,119 כללי 30 גיל

10K

אפריל 2012
191 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2012
471 כללי גיל 51

10K

דצמבר 2011

10K

דצמבר 2011
204 כללי 1 גיל 15 בנשים

10K

נובמבר 2011
382 כללי גיל 50

10K

אוקטובר 2011
199 כללי 3 גיל

10K

אוקטובר 2011
101 כללי 4 גיל גיל 50

10K

יוני 2011
86 כללי גיל 50

10K

יוני 2011
167 כללי 2 גיל גיל 50

10K

מאי 2011
153 כללי 2 גיל גיל 50

10K

מאי 2011
224 כללי 2 גיל גיל 50

10K

מאי 2011
126 כללי 6 גיל גיל 50

10K

מאי 2011
720 כללי 10 גיל גיל 50

10K

אפריל 2011
68 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2011
144 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2011
57 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2011
7 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2011
90 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2011
127 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2011
129 כללי 4 גיל

10K

פברואר 2011

10K

ינואר 2011

1:10:48

תוצאת השנה
10 כללי 2 גיל10K

נובמבר 2010
283 כללי גיל 49

10K

ספטמבר 2010
230 כללי 8 גיל

10K

ספטמבר 2010
183 כללי 7 גיל

10K

יוני 2010

10K

יוני 2010

54:56

תוצאת השנה
139 כללי 3 גיל

10K

מאי 2010
91 כללי 2 גיל

10K

מאי 2010
1,965 כללי גיל 49

10K

מאי 2010
166 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2010
913 כללי 44 גיל

10K

מרץ 2010
1,219 כללי 28 גיל גיל 48

10K

ינואר 2010
13 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2010
1,013 כללי גיל 49

10K

אוקטובר 2009
662 כללי

10K

מאי 2009

1:00:10

תוצאת השנה

10K

מרץ 2009
7 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2009
497 כללי 15 גיל

10K

אוקטובר 2008
444 כללי גיל 52


10K

מאי 2008

1:00:07

תוצאת השנה

10K

אפריל 200810K

יוני 2007

10K

מרץ 2007

58:21

תוצאת השנה
272 כללי 4 גיל

10K

מרץ 2007
514 כללי גיל 46


10K

פברואר 2007
9 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006

1:04:26

תוצאת השנה
244 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2006
287 כללי 4 גיל

15K

15K

אוקטובר 2018
32 כללי 1 גיל 3 בנשים

15K

פברואר 2018

1:28:10

תוצאת השנה
56 כללי 2 גיל 11 בנשים

15K

אוקטובר 2017
32 כללי 1 גיל 5 בנשים

15K

פברואר 2017

1:24:25

תוצאת השנה
499 כללי 2 גיל 58 בנשים גיל 56

15K

אפריל 2016
69 כללי 2 גיל 10 בנשים

15K

פברואר 2016

1:26:34

תוצאת השנה
283 כללי 2 גיל 40 בנשים גיל 55

15K

אפריל 2015

1:32:01

תוצאת השנה
24 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 54

15K

ינואר 2014

1:52:26

תוצאת השנה
175 כללי 1 גיל 44 בנשים

15K

נובמבר 2012

1:29:22

תוצאת השנה
1,676 כללי גיל 51


15K

יוני 2012
90 כללי 3 גיל

15K

נובמבר 2011
338 כללי גיל 50

15K

פברואר 2011

1:22:15

שיא אישי

15K

נובמבר 2010

1:28:27

תוצאת השנה
1,301 כללי גיל 49

חצי מרתון

21.1K

אפריל 2017

2:05:27

תוצאת השנה
260 כללי 2 גיל 36 בנשים גיל 56

21.1K

אוקטובר 2016
28 כללי 1 גיל 4 בנשים

21.1K

אוקטובר 2016

2:05:12

תוצאת השנה
128 כללי 1 גיל 21 בנשים גיל 55

21.1K

אוקטובר 2015
98 כללי 1 גיל 10 בנשים גיל 54


21.1K

פברואר 2015

2:07:55

תוצאת השנה
69 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 54

21.1K

נובמבר 2014
302 כללי 14 גיל 76 בנשים גיל 53

21.1K

פברואר 2014

2:12:03

תוצאת השנה
5,863 כללי 63 גיל 927 בנשים גיל 53

21.1K

יולי 2013
918 כללי גיל 52


21.1K

מרץ 2013

2:04:56

תוצאת השנה
3,882 כללי 429 בנשים גיל 53

21.1K

דצמבר 2012

2:03:52

שיא אישי

21.1K

מרץ 2011

2:05:50

תוצאת השנה

21.1K

אוגוסט 2010

2:07:02

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

נובמבר 2016

5:08:07

תוצאת השנה
315 כללי 1 גיל 43 בנשים גיל 55

42.2K

אפריל 2011

4:31:54

שיא אישי

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
5 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 57

יולי 2018
115 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 57

יוני 2018
73 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 57

3k
מאי 2018
32 כללי 2 גיל 7 בנשים

מאי 2018
121 כללי 2 גיל 20 בנשים גיל 57

8K
אפריל 2018
56 כללי 2 גיל 8 בנשים

אפריל 2018
91 כללי 2 גיל 16 בנשים

נובמבר 2017
232 כללי 3 גיל 33 בנשים גיל 56

17 כללי 1 גיל 3 בנשים

ספטמבר 2017
46 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 56

יולי 2017
38 כללי 4 בנשים


אפריל 2017
60 כללי 1 גיל 11 בנשים גיל 56

אפריל 2017
53 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 56

אפריל 2017
81 כללי 1 גיל 14 בנשים גיל 56


דצמבר 2016
73 כללי 2 גיל 15 בנשים גיל 55

56 כללי 2 גיל 13 בנשים

נובמבר 2016
194 כללי 2 גיל 12 בנשים גיל 55

34 כללי 1 גיל 6 בנשים

אוקטובר 2016
30 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 55

34 כללי 1 גיל 4 בנשים

ספטמבר 2016
119 כללי 3 גיל 15 בנשים גיל 55

ספטמבר 2016
52 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 55

יולי 2016
2 כללי 1 גיל 1 בנשים

מאי 2016
218 כללי 2 גיל 29 בנשים גיל 55

מאי 2016
27 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 55

מאי 2016
113 כללי 2 גיל 13 בנשים גיל 55

אפריל 2016
66 כללי 3 גיל 22 בנשים

אפריל 2016
45 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 55

פברואר 2016
116 כללי 7 גיל 22 בנשים גיל 55

פברואר 2016
78 כללי 1 גיל 12 בנשים

52 כללי 2 גיל 8 בנשים

אוקטובר 2015
24 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 54

אוגוסט 2015
12 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 54

מאי 2015
60 כללי 8 בנשים גיל 54

מרץ 2015
31 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 54

דצמבר 2014
188 כללי 2 גיל 16 בנשים גיל 53

32 כללי 1 גיל 3 בנשים

72 כללי 2 גיל 13 בנשים

ספטמבר 2014
141 כללי 16 בנשים גיל 53

יוני 2014
69 כללי 1 גיל 4 בנשים


מאי 2014
כללי 1 בנשים

מאי 2014
62 כללי 1 גיל 5 בנשים

86 כללי 2 גיל 18 בנשים גיל 53

מרץ 2014
37 כללי 1 גיל 3 בנשים


נובמבר 2013
206 כללי 2 גיל 22 בנשים גיל 52


97 כללי 2 גיל גיל 52


מאי 2013
54 כללי 1 גיל גיל 52

מאי 2013
100 כללי 2 גיל גיל 52

55 כללי 12 בנשים גיל 52

פברואר 2013
9 כללי 2 בנשים גיל 52נובמבר 2012
18 כללי 5 בנשים גיל 51

אוקטובר 2012
161 כללי 3 גיל

אוקטובר 2012
118 כללי 17 גיל

ספטמבר 2012
35 כללי גיל 51


פברואר 2012
14 כללי 2 גיל


נובמבר 2011
50 כללי 4 גיל גיל 50

יוני 2011
9 כללי גיל 50

אפריל 2011אוקטובר 2010

אוקטובר 2010
130 כללי 11 גילפברואר 2010
15 כללי 3 גיל


דצמבר 2009
62 כללי גיל 48


נובמבר 2009
852 כללי גיל 48

נובמבר 2009
46 כללי 1 גיל

ספטמבר 2009
97 כללי 2 גיל


מאי 2009
29 כללי 3 גיל

מאי 2007
40 כללי 9 גיל


נובמבר 2006
44 כללי 2 גיל

מאי 2006
257 כללי 7 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רעיה דבוגובסקי