רני יחזקאל

תוצאות אחרונות

רני יחזקאל

10K

לפני 2 ימים
2,011 כללי 49 גיל 1,816 בגברים

2k
לפני 9 ימים
30 כללי 3 גיל 25 בגברים

5k
לפני 9 ימים
56 כללי 1 גיל 50 בגברים

2K

2K

אוגוסט 2018
5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 55

2K

אפריל 2018
10 כללי 1 גיל 8 בגברים

2K

מרץ 2018

9:53

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

2K

מאי 2017
23 כללי 7 גיל 22 בגברים

2K

פברואר 2017

9:06

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 12 בגברים

5K

5K

לפני 16 ימים

27:50

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל 14 בגברים

5K

דצמבר 2018
40 כללי 3 גיל גיל 55

5K

נובמבר 2018
50 כללי 6 גיל 37 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2018

24:32

תוצאת השנה
126 כללי 2 גיל 115 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2018
44 כללי 2 גיל 40 בגברים

5K

אוקטובר 2018
34 כללי 3 גיל 28 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2018
28 כללי 5 גיל 28 בגברים גיל 55

5K

אוקטובר 2018
74 כללי 3 גיל 69 בגברים גיל 55

5K

ספטמבר 2018
40 כללי 2 גיל 40 בגברים גיל 55

5K

ספטמבר 2018
28 כללי 3 גיל 26 בגברים גיל 55

5K

ספטמבר 2018
16 כללי 3 גיל 15 בגברים גיל 55

5K

ספטמבר 2018
80 כללי 7 גיל 69 בגברים גיל 55

5K

יולי 2018
25 כללי 3 גיל 22 בגברים גיל 55

5K

יולי 2018
44 כללי 2 גיל 35 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
14 כללי 13 בגברים

5K

מאי 2018
26 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 55

5K

מאי 2018
34 כללי 3 גיל 26 בגברים

5K

מאי 2018
75 כללי 2 גיל 69 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2018
22 כללי 3 גיל 20 בגברים

5K

פברואר 2018
כללי 3 גיל 28 בגברים גיל 55

5K

פברואר 2018
36 כללי 2 גיל 33 בגברים

5K

דצמבר 2017
34 כללי 34 גיל 34 בגברים גיל 54

5K

נובמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

נובמבר 2017
153 כללי 80 גיל 126 בגברים גיל 54

5K

נובמבר 2017
8 כללי 2 גיל 7 בגברים

5K

מאי 2017
62 כללי 6 גיל 60 בגברים

5K

מאי 2017
13 כללי 5 גיל 13 בגברים

5K

מאי 2017
69 כללי 2 גיל 63 בגברים

5K

אפריל 2017
57 כללי 3 גיל 55 בגברים גיל 54

5K

אפריל 2017
20 כללי 2 גיל 20 בגברים

5K

מרץ 2017
39 כללי 3 גיל 37 בגברים גיל 54

5K

מרץ 2017
11 כללי 1 גיל 11 בגברים

5K

מרץ 2017
297 כללי 4 גיל גיל 54

5K

פברואר 2017

24:13

תוצאת השנה
30 כללי 2 גיל 27 בגברים

5K

דצמבר 2016
90 כללי 4 גיל 77 בגברים גיל 53

5K

דצמבר 2016
85 כללי 80 גיל 80 בגברים גיל 53

5K

נובמבר 2016
27 כללי 2 גיל 25 בגברים

5K

נובמבר 2016
71 כללי 2 גיל 61 בגברים גיל 53

5K

אוקטובר 2016
73 כללי 5 גיל 61 בגברים

5K

אוקטובר 2016
41 כללי 4 גיל 34 בגברים

5K

אוקטובר 2016
31 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 53

5K

ספטמבר 2016
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

5K

ספטמבר 2016
233 כללי 35 גיל 215 בגברים

5K

ספטמבר 2016
119 כללי 13 גיל 97 בגברים

5K

אוגוסט 2016
25 כללי 1 גיל 24 בגברים גיל 53

5K

אוגוסט 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

יולי 2016
23 כללי 4 גיל 20 בגברים גיל 53

5K

יוני 2016
50 כללי 6 גיל 45 בגברים גיל 53

5K

יוני 2016

5K

מאי 2016
37 כללי 2 גיל 37 בגברים

5K

מאי 2016
15 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 53

5K

מאי 2016
93 כללי 89 גיל 89 בגברים גיל 53

5K

מאי 2016
104 כללי 5 גיל 92 בגברים

5K

מאי 2016
24 כללי 13 גיל 23 בגברים

5K

מאי 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 53

5K

אפריל 2016
30 כללי 2 גיל 27 בגברים

5K

אפריל 2016
29 כללי 4 גיל 27 בגברים

5K

אפריל 2016
82 כללי 5 גיל 69 בגברים גיל 53

5K

אפריל 2016
62 כללי 1 גיל 61 בגברים גיל 53

5K

אפריל 2016

22:20

שיא אישי
11 כללי 1 גיל 11 בגברים גיל 53

5K

מרץ 2016
68 כללי 20 גיל 63 בגברים

5K

מרץ 2016
17 כללי 4 גיל 17 בגברים

5K

מרץ 2016
85 כללי 13 גיל 77 בגברים

5K

פברואר 2016
143 כללי 10 גיל 131 בגברים

5K

ינואר 2016
25 כללי 3 גיל 23 בגברים

5K

ינואר 2016
110 כללי 5 גיל 99 בגברים גיל 53

5K

דצמבר 2015
115 כללי 6 גיל 80 בגברים

5K

אוקטובר 2015
39 כללי 2 גיל 35 בגברים גיל 52

5K

אוקטובר 2015
73 כללי 7 גיל 68 בגברים

5K

ספטמבר 2015

5K

ספטמבר 2015

25:21

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2015
164 כללי 17 גיל 135 בגברים

5K

ספטמבר 2015
25 כללי 23 גיל 23 בגברים

5K

יולי 2015
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

5K

יולי 2015
50 כללי 6 גיל 45 בגברים גיל 52

5K

יוני 2015
125 כללי 11 גיל 101 בגברים גיל 52

5K

יוני 2015
93 כללי 78 גיל 78 בגברים

5K

יוני 2015
62 כללי 16 גיל 50 בגברים

5K

יוני 2015
109 כללי 6 גיל 97 בגברים

5K

מאי 2015
180 כללי 17 גיל 127 בגברים

5K

מאי 2015
9 כללי 9 גיל גיל 52

5K

מאי 2015
36 כללי 3 גיל 27 בגברים

5K

מאי 2015
37 כללי 4 גיל

5K

אפריל 2015
116 כללי 17 גיל 82 בגברים

5K

אפריל 2015
36 כללי 3 גיל

5K

אפריל 2015
201 כללי 36 גיל 151 בגברים

5K

אפריל 2015
120 כללי 84 גיל 84 בגברים גיל 52

5K

אפריל 2015
34 כללי 3 גיל 31 בגברים

5K

נובמבר 2014

34:21

תוצאת השנה
89 כללי 62 גיל 62 בגברים גיל 51

10K

10K

לפני 2 ימים
2,011 כללי 49 גיל 1,816 בגברים

10K

ינואר 2019

50:27

שיא אישי
342 כללי 12 גיל 304 בגברים גיל 56

10K

דצמבר 2018
177 כללי 14 גיל 158 בגברים גיל 55

10K

נובמבר 2018
74 כללי 1 גיל 71 בגברים גיל 55

10K

נובמבר 2018

52:03

תוצאת השנה
2,201 כללי 165 גיל 2,001 בגברים גיל 55

10K

יוני 2018
119 כללי 10 גיל 99 בגברים גיל 55

10K

אפריל 2018
100 כללי 5 גיל 95 בגברים גיל 55

10K

אוקטובר 2017
5,731 כללי 407 גיל 4,904 בגברים גיל 54

10K

מאי 2017
22 כללי 4 גיל 21 בגברים

10K

אפריל 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

10K

מרץ 2017

10K

מרץ 2017
464 כללי 45 גיל 413 בגברים גיל 54

10K

פברואר 2017
140 כללי 14 גיל 128 בגברים

10K

ינואר 2017
223 כללי 205 גיל 206 בגברים

10K

ינואר 2017

51:01

תוצאת השנה
96 כללי 28 גיל 92 בגברים

10K

ינואר 2017
397 כללי 19 גיל 347 בגברים גיל 54


10K

דצמבר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2016

52:32

תוצאת השנה
2,397 כללי 138 גיל 2,227 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 53

10K

אוקטובר 2016
50 כללי 2 גיל 42 בגברים גיל 53

10K

ספטמבר 2016
381 כללי 31 גיל 340 בגברים גיל 53

10K

מרץ 2016
1,824 כללי 57 גיל 1,649 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2016
5,111 כללי 271 גיל 4,131 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2016
3 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

אוקטובר 2015

1:06:50

תוצאת השנה
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 52

10K

אוקטובר 2015
9,871 כללי 740 גיל 6,754 בגברים

10K

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

אוגוסט 2015
85 כללי 51 גיל 51 בגברים

10K

מאי 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

תוצאות נוספות

2k
לפני 9 ימים
30 כללי 3 גיל 25 בגברים

5k
לפני 9 ימים
56 כללי 1 גיל 50 בגברים

לפני 30 ימים
63 כללי 54 גיל 54 בגברים גיל 56

נובמבר 2018
153 כללי 6 גיל 132 בגברים גיל 55

נובמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 55

אוקטובר 2018
19 כללי 3 גיל 19 בגברים גיל 55

יוני 2018
64 כללי 8 גיל 59 בגברים גיל 55

יוני 2018
251 כללי 42 גיל 225 בגברים גיל 55

מאי 2018
11 כללי 1 גיל 11 בגברים גיל 55

מאי 2018
12 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 55

מאי 2018
7 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 55

מאי 2018
7 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 55

3k
מאי 2018
18 כללי 3 גיל 17 בגברים

אפריל 2018
55 כללי 7 גיל 49 בגברים גיל 55

אפריל 2018
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 55

אפריל 2018
57 כללי 4 גיל 50 בגברים

אוקטובר 2017
27 כללי 2 גיל 27 בגברים גיל 54

אוקטובר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

6k
מאי 2017
39 כללי 27 גיל 27 בגברים

5 כללי 1 גיל 5 בגברים

4 כללי 2 גיל 4 בגברים

אפריל 2017
11 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 54

אפריל 2017
33 כללי 5 גיל 33 בגברים גיל 54

אפריל 2017
58 כללי 5 גיל 52 בגברים גיל 54

אפריל 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

145 כללי 20 גיל 132 בגברים

2k
מרץ 2017
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

דצמבר 2016
79 כללי 9 גיל 64 בגברים גיל 53

אוקטובר 2016
23 כללי 2 גיל 21 בגברים גיל 53

25 כללי 4 גיל 21 בגברים

ספטמבר 2016
54 כללי 3 גיל 51 בגברים גיל 53

ספטמבר 2016
19 כללי 1 גיל 16 בגברים גיל 53

ספטמבר 2016
42 כללי 14 גיל 38 בגברים גיל 53

יולי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

11k
יולי 2016
30 כללי 6 גיל 23 בגברים

מאי 2016
27 כללי 3 גיל 19 בגברים גיל 53

מאי 2016
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 53

אפריל 2016
39 כללי 3 גיל 38 בגברים

אפריל 2016
25 כללי 2 גיל 25 בגברים גיל 53

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

פברואר 2016
60 כללי 4 גיל 55 בגברים

דצמבר 2015
112 כללי 112 גיל גיל 52

22 כללי 4 גיל 20 בגברים

אוגוסט 2015
100 כללי 7 גיל 80 בגברים

יוני 2015
12 כללי 9 בגברים גיל 52

מאי 2015
38 כללי 2 גיל 33 בגברים גיל 52

מאי 2015
542 כללי 362 גיל 378 בגברים גיל 52


דצמבר 2014
411 כללי 212 גיל 212 בגברים גיל 51

4 כללי 4 גיל 4 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רני יחזקאל