רן בר

תוצאות אחרונות

רן בר

42.2K

אתמול
53 כללי 9 גיל 47 בגברים

42.2K

אתמול
637 כללי 236 גיל 601 בגברים

42.2K

אתמול
1,951 כללי 590 גיל 1,678 בגברים

5K

5K

יוני 2018
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 40

5K

אפריל 2018

18:47

שיא אישי
15 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 40

5K

אפריל 2017

19:08

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

5K

ספטמבר 2016

19:21

תוצאת השנה
30 כללי 13 גיל 29 בגברים

5K

אפריל 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

5K

ספטמבר 2014

5K

מאי 2014

26:10

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2013

27:44

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 8 ימים

39:01

תוצאת השנה
55 כללי 15 גיל 55 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2018
1,127 כללי 252 גיל 1,045 בגברים גיל 43

10K

נובמבר 2018
5,094 כללי 2,325 גיל 4,348 בגברים גיל 37

10K

נובמבר 2018

38:05

שיא אישי
37 כללי 7 גיל 34 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2018
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

10K

ספטמבר 2018
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 40

10K

מאי 2018
14 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 40

10K

מאי 2018
100 כללי 22 גיל 93 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2018
6,994 כללי 1,747 גיל 4,256 בגברים גיל 20

10K

פברואר 2018
6,534 כללי 670 גיל 4,979 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2017
10,679 כללי 4,193 גיל 8,050 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2017
14,326 כללי 3,007 גיל 9,874 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2017

38:17

תוצאת השנה
25 כללי 21 גיל 24 בגברים

10K

מאי 2017
21 כללי 5 גיל 19 בגברים

10K

מרץ 2017
8 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 39

10K

ינואר 2017
189 כללי 176 גיל 176 בגברים

10K

דצמבר 2016
36 כללי 11 גיל 36 בגברים

10K

נובמבר 2016
1,219 כללי 281 גיל 1,142 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2016
2,112 כללי 1,137 גיל 1,970 בגברים גיל 35

10K

אוקטובר 2016

39:25

תוצאת השנה
22 כללי 13 גיל 19 בגברים

10K

מאי 2016
193 כללי 32 גיל 179 בגברים

10K

אפריל 2016
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2016
6,263 כללי 230 גיל 4,127 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2016
4,140 כללי 1,774 גיל 3,492 בגברים גיל 35

10K

דצמבר 2015

42:19

תוצאת השנה
12 כללי 8 גיל 12 בגברים

10K

אוקטובר 2015
53 כללי 4 גיל 48 בגברים גיל 37

10K

אוקטובר 2015
114 כללי 46 גיל 107 בגברים

10K

אפריל 2015
16 כללי 15 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2015
346 כללי 59 גיל 296 בגברים גיל 38

10K

נובמבר 2014
717 כללי 296 גיל 647 בגברים גיל 37

10K

מאי 2014

52:31

תוצאת השנה
794 כללי 246 גיל 704 בגברים

10K

אפריל 2014
263 כללי 58 גיל 238 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2014
2,684 כללי 1,009 גיל 2,399 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2014
10,890 כללי 720 גיל 7,686 בגברים גיל 48

10K

אוקטובר 2013
5,441 כללי 3,070 גיל 5,008 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
14,982 כללי 2,933 גיל 11,283 בגברים גיל 47

10K

אוקטובר 2013
523 כללי 402 בגברים

10K

אוקטובר 2013
319 כללי גיל 36

10K

יולי 2013
162 כללי גיל 32

10K

מרץ 2013

46:28

תוצאת השנה
470 כללי 450 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2013
7,929 כללי 6,179 בגברים גיל 32

10K

מרץ 2013
9,401 כללי 6,936 בגברים גיל 47

10K

אוקטובר 2012

53:45

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012
3,607 כללי גיל 46

10K

מרץ 2012
2,276 כללי 1,911 בגברים גיל 46

10K

מרץ 2011

52:57

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

54:31

תוצאת השנה

10K

ינואר 2010
947 כללי גיל 36

10K

ינואר 2003

45:33

תוצאת השנה
62 כללי 30 גיל

15K

15K

לפני 22 ימים

1:01:32

תוצאת השנה
69 כללי 16 גיל 64 בגברים גיל 41

15K

מרץ 2018

57:36

שיא אישי
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 40

15K

פברואר 2018
345 כללי 116 גיל 321 בגברים גיל 37

15K

נובמבר 2017

58:33

תוצאת השנה
73 כללי 30 גיל 70 בגברים גיל 39

15K

מרץ 2017
17 כללי 6 גיל 15 בגברים גיל 39

15K

נובמבר 2016

1:02:32

תוצאת השנה
170 כללי 58 גיל 158 בגברים גיל 38

15K

ספטמבר 2016
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 38

15K

מרץ 2016
17 כללי 7 גיל 17 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2015
1,665 כללי 408 גיל 1,409 בגברים גיל 38

15K

מרץ 2015

1:06:45

תוצאת השנה
39 כללי 14 גיל 34 בגברים

15K

נובמבר 2014

1:28:37

תוצאת השנה
2,051 כללי 511 גיל 1,725 בגברים גיל 37

15K

נובמבר 2013

1:21:57

תוצאת השנה
1,336 כללי 1,183 בגברים גיל 36

15K

נובמבר 2007

1:08:01

תוצאת השנה
250 כללי גיל 29

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:23:29

תוצאת השנה
47 כללי 11 גיל 45 בגברים

21.1K

פברואר 2018
1,588 כללי 755 גיל 1,452 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2018
6,768 כללי 1,022 גיל 5,271 בגברים גיל 41

21.1K

ינואר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

21.1K

דצמבר 2017
59 כללי 34 גיל 55 בגברים גיל 39

21.1K

נובמבר 2017

1:22:53

שיא אישי
14 כללי 3 גיל 14 בגברים

21.1K

נובמבר 2017
239 כללי 65 גיל 201 בגברים גיל 23

21.1K

נובמבר 2017
19 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 39

21.1K

פברואר 2017
1,785 כללי 769 גיל 1,655 בגברים גיל 36

21.1K

דצמבר 2016
148 כללי 132 גיל 132 בגברים גיל 35

21.1K

דצמבר 2016

1:29:29

תוצאת השנה
165 כללי 28 גיל 154 בגברים גיל 40

21.1K

אוגוסט 2016
71 כללי 66 גיל 67 בגברים

21.1K

יוני 2016
32 כללי 10 גיל 30 בגברים גיל 38


21.1K

דצמבר 2015

1:34:33

תוצאת השנה
301 כללי 146 גיל 286 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2015
1,381 כללי 468 גיל 1,252 בגברים גיל 38

21.1K

אוקטובר 2015
87 כללי 37 גיל 79 בגברים גיל 32

21.1K

אוגוסט 2015
101 כללי 95 גיל 95 בגברים

21.1K

יוני 2015
36 כללי 34 בגברים גיל 37

21.1K

מאי 2015
25 כללי 10 גיל 23 בגברים גיל 37


21.1K

פברואר 2015
1,995 כללי 1,015 גיל 1,856 בגברים גיל 32

21.1K

פברואר 2015
3,820 כללי 676 גיל 3,337 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2015
4,039 כללי 1,781 גיל 3,496 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2014

1:38:18

תוצאת השנה
545 כללי 125 גיל 523 בגברים גיל 40

21.1K

דצמבר 2013
1,639 כללי 1,503 בגברים גיל 36


21.1K

מרץ 2013

1:37:38

תוצאת השנה
398 כללי 386 בגברים גיל 39

21.1K

מרץ 2013
5,461 כללי 4,601 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2013
308 כללי 80 גיל

21.1K

דצמבר 2007

1:34:57

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

אתמול
53 כללי 9 גיל 47 בגברים

42.2K

אתמול
637 כללי 236 גיל 601 בגברים

42.2K

אתמול
1,951 כללי 590 גיל 1,678 בגברים

42.2K

ינואר 2019

2:55:27

שיא אישי
38 כללי 8 גיל 36 בגברים גיל 41

42.2K

ספטמבר 2018
1,715 כללי

42.2K

מרץ 2018
16 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 40

42.2K

פברואר 2018

2:57:46

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 40

42.2K

פברואר 2018
1,876 כללי 555 גיל 1,616 בגברים גיל 35

42.2K

ינואר 2018
41 כללי 9 גיל 38 בגברים גיל 40

42.2K

אוקטובר 2017
5,369 כללי 821 גיל

42.2K

מרץ 2017
46 כללי 24 גיל גיל 39

42.2K

פברואר 2017

3:03:04

תוצאת השנה
43 כללי 27 גיל 39 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2017
1,408 כללי 462 גיל 1,271 בגברים גיל 34

42.2K

ינואר 2017
73 כללי 33 גיל 70 בגברים גיל 39

42.2K

פברואר 2016

3:12:49

תוצאת השנה
63 כללי 31 גיל 59 בגברים גיל 38

42.2K

פברואר 2016
1,457 כללי 476 גיל 1,283 בגברים גיל 33

42.2K

ינואר 2016
272 כללי 118 גיל 258 בגברים גיל 38

42.2K

פברואר 2014

4:19:02

תוצאת השנה
1,399 כללי 521 גיל 1,299 בגברים גיל 37

42.2K

ינואר 2008

3:29:11

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

לפני 29 ימים

6:15:02

תוצאת השנה
10 כללי 8 גיל 10 בגברים

70.3

ינואר 2018

6:10:01

תוצאת השנה
73 כללי 7 גיל 68 בגברים

70.3

ינואר 2017

5:49:28

שיא אישי
50 כללי 5 גיל 47 בגברים

70.3

ינואר 2016

5:59:51

תוצאת השנה
58 כללי 7 גיל 55 בגברים

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2008

14:14:52

שיא אישי
2,023 כללי 317 גיל 2,010 בגברים

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 40

אפריל 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 40

ספטמבר 2017
343 כללי 170 גיל 331 בגברים גיל 29

ספטמבר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים


נובמבר 2016
161 כללי 91 גיל 151 בגברים גיל 35

ספטמבר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 38

פברואר 2016
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 38

נובמבר 2015
24 כללי 24 גיל 24 בגברים

אוקטובר 2015
66 כללי 32 גיל 61 בגברים גיל 37

342 כללי 95 גיל 301 בגברים

מאי 2014
597 כללי 136 גיל 546 בגברים גיל 37

ינואר 2014
273 כללי 248 בגבריםיולי 2008
2,010 כללי 335 גיליוני 2007
26 כללי גיל 29נובמבר 2005
55 כללי גיל 27

ינואר 2004
409 כללי 389 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רן בר