רימון קורח

תוצאות אחרונות

רימון קורח
לפני 13 ימים
11 כללי 9 גיל 11 בגברים גיל 11

יוני 2018

14 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 11

10K

10K

יוני 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 10

10K

מרץ 2017

17:53

שיא אישי
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 10

תוצאות נוספות

לפני 13 ימים
11 כללי 9 גיל 11 בגברים גיל 11

יוני 2018

14 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 11

אפריל 2018
16 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 11

דצמבר 2017
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 10

נובמבר 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 10

אוקטובר 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 10

אוקטובר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

ספטמבר 2017
22 כללי 6 גיל 14 בגברים גיל 10

21 כללי 6 גיל 13 בגברים גיל 10

מאי 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 10

אפריל 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

דצמבר 2016
9 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 9

אוקטובר 2016
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 9

ספטמבר 2016
4 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 9

יוני 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 9

מאי 2016
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 9


דצמבר 2015
17 כללי 1 גיל 17 בגברים גיל 8

אוקטובר 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2015
7 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 8

ספטמבר 2015
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

7 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 8

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 45

אפריל 2015
12 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 8

דצמבר 2014
39 כללי 8 גיל 21 בגברים

אוקטובר 2014
19 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 7