רז חריף

תוצאות אחרונות

רז חריף

5K

לפני 15 ימים

40:15

שיא אישי
159 כללי 21 גיל 55 בנשים גיל 11

לפני 28 ימים
16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 11

ספטמבר 2018
29 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 11

2K

2K

יוני 2018
118 כללי 16 גיל 54 בנשים גיל 11

2K

אפריל 2018

11:49

תוצאת השנה
50 כללי 22 גיל 50 בנשים גיל 11

2K

דצמבר 2016

10:43

שיא אישי
32 כללי 14 גיל 32 בנשים גיל 9

5K

5K

לפני 15 ימים

40:15

שיא אישי
159 כללי 21 גיל 55 בנשים גיל 11

10K

10K

מרץ 2017

18:53

שיא אישי
19 כללי 6 גיל 19 בנשים גיל 10

תוצאות נוספות

לפני 28 ימים
16 כללי 16 גיל 16 בנשים גיל 11

ספטמבר 2018
29 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 11


36 כללי 11 גיל 15 בנשים גיל 11

אפריל 2018
22 כללי 15 גיל 22 בנשים גיל 11

87 כללי 87 גיל 87 בגברים

ספטמבר 2017
27 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 10

24 כללי 3 גיל 10 בנשים גיל 10

מאי 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 10

18 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 10

אפריל 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 10

דצמבר 2016
17 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 9

אוקטובר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 9

8 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 9

מאי 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 9