רז חיים

תוצאות אחרונות

רז חיים
לפני 12 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 20

2K

מרץ 2019

9:22

תוצאת השנה
70 כללי 22 גיל 55 בגברים

10K

מרץ 2019

44:48

שיא אישי
98 כללי 36 גיל 85 בגברים גיל 21

2K

2K

מרץ 2019

9:22

תוצאת השנה
70 כללי 22 גיל 55 בגברים

2K

מרץ 2018

9:25

תוצאת השנה
94 כללי 31 גיל 77 בגברים

2K

יוני 2013

7:34

שיא אישי2K

אפריל 2013
1 כללי גיל 13

5K

5K

דצמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

אפריל 2017

16:03

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

5K

דצמבר 2016

16:59

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

ספטמבר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

5K

אפריל 2016
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

5K

דצמבר 2015

18:07

תוצאת השנה
5 כללי 4 גיל 5 בגברים

5K

נובמבר 2015
20 כללי 9 גיל 20 בגברים גיל 16

5K

ספטמבר 2015
10 כללי 4 גיל 10 בגברים

5K

דצמבר 2014

18:53

תוצאת השנה
7 כללי 5 גיל 7 בגברים

5K

דצמבר 2013

21:17

תוצאת השנה
43 כללי 27 גיל 258 בגברים

5K

נובמבר 2013
80 כללי 73 בגברים גיל 14

5K

דצמבר 2011

28:48

תוצאת השנה
183 כללי 71 גיל

5K

דצמבר 2010

31:50

תוצאת השנה
164 כללי 32 גיל

10K

10K

מרץ 2019

44:48

שיא אישי
98 כללי 36 גיל 85 בגברים גיל 21

10K

אוקטובר 2017

1:01:33

תוצאת השנה
7,170 כללי 3,180 גיל 5,906 בגברים גיל 32

10K

אפריל 2016

1:11:27

תוצאת השנה
475 כללי 100 גיל 370 בגברים גיל 46

תוצאות נוספות

לפני 12 ימים
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 20

ינואר 2019
24 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 20

אוקטובר 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 19

ספטמבר 2018
19 כללי 1 גיל 19 בגברים גיל 19

יוני 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 19

9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 19

2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 19


ינואר 2018

דצמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 18

אוקטובר 2017
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 18

ספטמבר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 18

ספטמבר 2017
5 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 18

יולי 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 18

יוני 2017
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 18

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 18

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 18

מרץ 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 18

מרץ 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 18

אוקטובר 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 17

ספטמבר 2016
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 17

ספטמבר 2016
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 17

יוני 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 17

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 17

מאי 2016
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 17

7 כללי 5 גיל 7 בגברים גיל 17

אפריל 2016
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 17


אוקטובר 2015
14 כללי 10 גיל 13 בגברים

יוני 2015
16 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 16

מאי 2015
27 כללי 19 גיל 23 בגברים גיל 16

23 כללי 23 גיל 23 בגברים

9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 15

ספטמבר 2014
20 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 15

43 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 15

24 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 15

אפריל 2014
23 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 15


אוקטובר 2013
51 כללי גיל 14

1 כללי גיל 13

דצמבר 2012
39 כללי גיל 13

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רז חיים