רועי מרגליות

תוצאות אחרונות

רועי מרגליות

5K

נובמבר 2018
769 כללי 258 גיל 500 בגברים גיל 13

אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 11

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 11

2K

2K

אפריל 2018

8:24

שיא אישי
38 כללי 10 גיל 35 בגברים גיל 11

2K

נובמבר 2016

9:57

תוצאת השנה
132 כללי 24 גיל 96 בגברים גיל 9

5K

5K

נובמבר 2018
769 כללי 258 גיל 500 בגברים גיל 13

5K

ספטמבר 2018

23:12

שיא אישי
51 כללי 11 גיל 49 בגברים גיל 11

5K

נובמבר 2017

42:09

תוצאת השנה
644 כללי 197 גיל 400 בגברים גיל 13

10K

10K

יוני 2017
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 10

10K

מרץ 2017

17:48

שיא אישי
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 10

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 11

ספטמבר 2018
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 11

ספטמבר 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 11

ספטמבר 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 11


7 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

אפריל 2018
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 11

אפריל 2018
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

דצמבר 2017
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 10

אוקטובר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 10

אוקטובר 2017
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 10

26 כללי 8 גיל 16 בגברים גיל 10

מאי 2017
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 10

אפריל 2017
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 10

מרץ 2017
55 כללי 11 גיל 42 בגברים

דצמבר 2016
26 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 9

נובמבר 2016
597 כללי 151 גיל 376 בגברים גיל 14

אוקטובר 2016
16 כללי 12 גיל 16 בגברים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רועי מרגליות