רועי מכלוף

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

רועי מכלוף
אוקטובר 2017
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 17

מרץ 2017
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 17

אוקטובר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 16

5K

5K

אפריל 2016

15:43

שיא אישי
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 16

תוצאות נוספות

אוקטובר 2017
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 17

מרץ 2017
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 17

אוקטובר 2016
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 16