רועי הירש

תוצאות אחרונות

רועי הירש
נובמבר 2018
61 כללי 6 גיל 55 בגברים גיל 13

10K

פברואר 2018

46:41

שיא אישי
598 כללי 105 גיל 553 בגברים גיל 16

נובמבר 2017
320 כללי 246 גיל 246 בגברים גיל 27

5K

5K

אוקטובר 2017
54 כללי 5 גיל 46 בגברים גיל 20

5K

אפריל 2017

19:49

שיא אישי
45 כללי 40 גיל 40 בגברים

5K

דצמבר 2016

20:56

תוצאת השנה
34 כללי 22 גיל 33 בגברים

5K

נובמבר 2016
40 כללי 17 גיל 36 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2016
508 כללי 366 גיל 464 בגברים

5K

מרץ 2016
26 כללי 5 גיל 27 בגברים

5K

דצמבר 2015

22:17

תוצאת השנה
42 כללי 23 גיל 35 בגברים

5K

אוקטובר 2015
42 כללי 11 גיל 35 בגברים

5K

דצמבר 2014

24:07

תוצאת השנה
71 כללי 42 גיל 63 בגברים

5K

דצמבר 2013

22:42

תוצאת השנה
63 כללי 37 גיל 241 בגברים

5K

אפריל 2013
330 כללי 177 גיל גיל 23

5K

דצמבר 2012

23:35

תוצאת השנה
55 כללי 35 גיל

5K

דצמבר 2011

28:44

תוצאת השנה
177 כללי 69 גיל

10K

10K

פברואר 2018

46:41

שיא אישי
598 כללי 105 גיל 553 בגברים גיל 16

10K

פברואר 2014

1:03:06

תוצאת השנה
7,943 כללי 3,283 גיל 6,262 בגברים גיל 24

10K

יוני 2013

1:07:25

תוצאת השנה

10K

מרץ 2013
9,266 כללי 6,873 בגברים גיל 21

15K

15K

מרץ 2017

23:12

שיא אישי
23 כללי 23 גיל 23 בגברים גיל 15

חצי מרתון

21.1K

יוני 2014

2:23:59

שיא אישי
319 כללי 260 בגברים גיל 24

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
61 כללי 6 גיל 55 בגברים גיל 13

נובמבר 2017
320 כללי 246 גיל 246 בגברים גיל 27

אוקטובר 2017
772 כללי 110 גיל 603 בגברים גיל 27

19 כללי 19 גיל 19 בגברים גיל 15

28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 15

17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 15

208 כללי 116 גיל 123 בגברים

35 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 14

אוקטובר 2016
43 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 14

ספטמבר 2016
38 כללי 31 גיל 31 בגברים גיל 14

38 כללי 38 גיל 38 בגברים

40 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 14


דצמבר 2015
52 כללי 36 גיל 52 בגברים גיל 13

281 כללי 185 גיל 139 בגברים

אוקטובר 2015
24 כללי 24 גיל 24 בגברים

אוקטובר 2015
20 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 13

יוני 2015
28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 13


אפריל 2015
22 כללי 22 גיל 22 בגברים גיל 13

דצמבר 2014
98 כללי 32 גיל 77 בגברים

אוקטובר 2014
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 12

אוקטובר 2014
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 12

יוני 2014
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 12

מאי 2014
9 כללי 9 גיל 9 בגברים גיל 12

מאי 2014
728 כללי 262 גיל 651 בגברים גיל 24


דצמבר 2012
52 כללי גיל 10

מאי 2009
274 כללי 99 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רועי הירש