רוני כהן

תוצאות אחרונות

רוני כהן

5K

לפני 20 ימים

55:29

תוצאת השנה
343 כללי 80 גיל 151 בנשים גיל 17

10K

לפני 27 ימים

57:51

תוצאת השנה
4,361 כללי 39 גיל 674 בנשים

10K

לפני 27 ימים
13,627 כללי 680 גיל 8,208 בגברים

2K

2K

יוני 2018
278 כללי 23 גיל 155 בנשים גיל 6

2K

מאי 2018

17:49

תוצאת השנה
125 כללי 12 גיל 64 בנשים

2K

אוקטובר 2017

15:43

תוצאת השנה
139 כללי 17 גיל 41 בנשים גיל 8

2K

פברואר 2016

17:49

תוצאת השנה
374 כללי 112 גיל 144 בנשים גיל 10

2K

אוקטובר 2015
257 כללי 9 גיל 92 בנשים גיל 6

2K

אפריל 2015

10:24

שיא אישי

2K

מרץ 2015
32 כללי 6 גיל

2K

אפריל 2014

13:08

תוצאת השנה

2K

פברואר 2012

13:29

תוצאת השנה
126 כללי 19 גיל

2K

נובמבר 2011

12:36

תוצאת השנה
254 כללי גיל 12

2K

מאי 2010
85 כללי 12 גיל

2K

פברואר 2010

11:27

תוצאת השנה
40 כללי 3 גיל

2K

מאי 2009

16:08

תוצאת השנה
85 כללי 12 גיל

5K

5K

לפני 20 ימים

55:29

תוצאת השנה
343 כללי 80 גיל 151 בנשים גיל 17

5K

דצמבר 2018
36 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 17

5K

מרץ 2018
40 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 16

5K

מרץ 2018
14 כללי 1 גיל 1 בנשים

5K

מרץ 2018
2,271 כללי 346 גיל 794 בנשים גיל 9

5K

מרץ 2018
3,245 כללי 594 גיל 1,376 בנשים גיל 16

5K

פברואר 2018

19:45

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל 2 בנשים

5K

דצמבר 2017

19:54

תוצאת השנה
15 כללי 4 גיל 13 בגברים

5K

דצמבר 2017
17 כללי 3 גיל 3 בנשים

5K

יוני 2017
13 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 16

5K

אפריל 2017
791 כללי 132 גיל 179 בנשים

5K

מרץ 2017
1,320 כללי 60 גיל גיל 17

5K

מרץ 2017
124 כללי 5 גיל 14 בנשים

5K

פברואר 2017
29 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

פברואר 2017
309 כללי 30 גיל 93 בנשים

5K

דצמבר 2016

21:05

תוצאת השנה
36 כללי 2 גיל 3 בנשים

5K

נובמבר 2016
74 כללי 5 גיל 9 בנשים גיל 15

5K

אפריל 2016
125 כללי 6 גיל 20 בנשים

5K

מרץ 2016
30 כללי 2 גיל 7 בנשים

5K

נובמבר 2015
347 כללי 128 בנשים גיל 15

5K

יוני 2015
610 כללי 20 גיל 292 בנשים גיל 18

5K

מרץ 2015
40 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

5K

פברואר 2015
58 כללי 3 גיל 7 בנשים

5K

פברואר 2015

16:03

שיא אישי
174 כללי 27 גיל 61 בנשים

5K

דצמבר 2014

25:30

תוצאת השנה
96 כללי 9 גיל 15 בנשים

5K

דצמבר 2014
70 כללי 14 גיל 58 בגברים

5K

דצמבר 2014
315 כללי 9 גיל 118 בנשים

5K

ספטמבר 2014
55 כללי 12 גיל 55 בנשים

5K

מאי 2014
881 כללי 15 גיל 324 בנשים

5K

מרץ 2014
92 כללי 39 גיל 27 בגברים

5K

מרץ 2014
154 כללי 30 בנשים גיל 40

5K

דצמבר 2013

29:52

תוצאת השנה
243 כללי 21 גיל 78 בנשים

5K

דצמבר 2013
265 כללי 15 גיל 72 בנשים

5K

דצמבר 2013
147 כללי 44 בנשים גיל 42

5K

נובמבר 2013
118 כללי 23 גיל 23 בנשים

5K

נובמבר 2013
564 כללי 170 בנשים גיל 42

5K

יולי 2013
207 כללי 152 גיל


5K

מאי 2013
237 כללי גיל 37

5K

דצמבר 2012

29:51

תוצאת השנה
250 כללי 28 גיל

5K

יולי 2012
142 כללי גיל 36


5K

אוקטובר 2011

35:54

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 27 ימים

57:51

תוצאת השנה
4,361 כללי 39 גיל 674 בנשים

10K

לפני 27 ימים
13,627 כללי 680 גיל 8,208 בגברים

10K

מרץ 2018
5,216 כללי 191 גיל 1,600 בנשים גיל 18

10K

מרץ 2018
5,666 כללי 702 גיל 1,877 בנשים גיל 23

10K

פברואר 2018

50:06

תוצאת השנה
1,269 כללי 111 גיל 1,166 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2018
2,009 כללי 82 גיל 1,810 בגברים גיל 52

10K

נובמבר 2017
397 כללי 48 גיל 212 בנשים

10K

נובמבר 2017
680 כללי 24 גיל 118 בנשים גיל 28

10K

אוקטובר 2017
3,289 כללי 761 גיל 2,949 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
6,440 כללי 462 גיל 5,411 בגברים גיל 51

10K

מרץ 2017
5,153 כללי 81 גיל גיל 64

10K

פברואר 2017

51:23

תוצאת השנה
1,712 כללי 196 גיל 1,587 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2016
3,620 כללי 30 גיל 331 בנשים גיל 14

10K

יולי 2016
356 כללי 44 גיל 110 בנשים גיל 42

10K

מרץ 2016
1,627 כללי 41 גיל 1,484 בגברים גיל 50

10K

מרץ 2016
1,718 כללי 88 גיל 160 בנשים גיל 25

10K

מרץ 2016
5,943 כללי 874 גיל 1,917 בנשים גיל 21

10K

פברואר 2016

51:25

תוצאת השנה
1,670 כללי 187 גיל 1,545 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2016
2,438 כללי 110 גיל 2,192 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2016
4,695 כללי 250 גיל 3,872 בגברים גיל 50

10K

פברואר 2016
9,738 כללי 1,327 גיל 3,426 בנשים גיל 34

10K

ספטמבר 2015
71 כללי 15 גיל 15 בנשים

10K

מרץ 2015

53:08

תוצאת השנה
774 כללי 20 גיל 35 בנשים גיל 24

10K

פברואר 2015
2,314 כללי 186 גיל 2,108 בגברים גיל 49

10K

פברואר 2015
2,796 כללי 230 גיל 2,487 בגברים גיל 49

10K

פברואר 2015
3,721 כללי 400 גיל 3,165 בגברים גיל 43

10K

מאי 2014

1:00:48

תוצאת השנה
878 כללי 48 גיל 106 בנשים

10K

נובמבר 2013
137 כללי 137 מגדר גיל 24

10K

אוקטובר 2013
14,044 כללי 898 גיל 3,207 בנשים גיל 42

10K

יוני 2013


10K

אפריל 2013
1,032 כללי 16 גיל גיל 45

10K

מרץ 2013
2,962 כללי 2,690 בגברים גיל 47

10K

מרץ 2013

52:29

תוצאת השנה
329 כללי גיל 55

10K

דצמבר 2012
639 כללי 33 גיל

10K

אוקטובר 2012

46:59

תוצאת השנה


10K

מרץ 2012
6,644 כללי גיל 21


10K

מרץ 2011

52:42

תוצאת השנה

10K

מרץ 2010

48:50

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009
135 כללי

10K

מרץ 2009

43:24

שיא אישי


10K

נובמבר 2008
74 כללי 11 גיל

10K

אוגוסט 2008

45:49

תוצאת השנה

10K

מאי 2007

56:48

תוצאת השנה
235 כללי 38 גיל

15K

15K

פברואר 2017

1:02:58

שיא אישי
98 כללי 5 גיל 90 בגברים גיל 50

15K

נובמבר 2015

1:37:43

תוצאת השנה
2,373 כללי 260 גיל 534 בנשים גיל 41

15K

נובמבר 2009

1:08:09

תוצאת השנה
269 כללי גיל 42

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2017

2:27:27

תוצאת השנה
6,936 כללי 999 גיל 5,240 בגברים גיל 45

21.1K

נובמבר 2015
474 כללי 5 גיל 109 בנשים

21.1K

מרץ 2015

1:42:20

תוצאת השנה
278 כללי 22 גיל 264 בגברים גיל 48

21.1K

מרץ 2015
1,882 כללי 114 גיל 1,628 בגברים גיל 51

21.1K

מרץ 2014
3,712 כללי 107 גיל 750 בנשים גיל 46

21.1K

פברואר 2014

2:22:15

תוצאת השנה
6,847 כללי 211 גיל 1,299 בנשים גיל 46

21.1K

פברואר 2014
6,937 כללי 414 גיל 1,336 בנשים גיל 25

21.1K

דצמבר 2013

1:41:37

תוצאת השנה
720 כללי 688 בגברים גיל 55

21.1K

דצמבר 2013
2,088 כללי 1,866 בגברים גיל 49


21.1K

מרץ 2012

1:39:42

תוצאת השנה
541 כללי גיל 45

21.1K

דצמבר 2011


21.1K

אפריל 2011

1:37:46

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2011
298 כללי

21.1K

אוגוסט 2010

1:41:22

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010
539 כללי 50 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:36:18

שיא אישי

21.1K

נובמבר 2008

1:41:41

תוצאת השנה
416 כללי 15 גיל גיל 50


21.1K

פברואר 2006

1:46:01

תוצאת השנה
237 כללי 40 גיל

21.1K

פברואר 2005

1:45:54

תוצאת השנה
198 כללי 24 גיל

מרתון

42.2K

מרץ 2018

3:30:16

שיא אישי
72 כללי 8 גיל 64 בגברים גיל 51

42.2K

פברואר 2017

3:34:57

תוצאת השנה
329 כללי 29 גיל 312 בגברים גיל 50

42.2K

ינואר 2016

3:57:03

תוצאת השנה
934 כללי 45 גיל 868 בגברים גיל 58

42.2K

ינואר 2015

3:55:38

תוצאת השנה
957 כללי 37 גיל 880 בגברים גיל 57

42.2K

ינואר 2015
1,791 כללי 74 גיל 270 בנשים גיל 47

42.2K

פברואר 2014

3:36:25

תוצאת השנה
388 כללי 13 גיל 377 בגברים גיל 56

42.2K

ינואר 2014
703 כללי 664 בגברים גיל 56

42.2K

אוקטובר 2013

4:10:56

תוצאת השנה
7,948 כללי

42.2K

ספטמבר 2012

3:38:18

תוצאת השנה
8,982 כללי 861 גיל גיל 54

42.2K

אפריל 2011

3:41:44

תוצאת השנה
6,997 כללי 805 גיל

42.2K

ינואר 2011
592 כללי 50 גיל גיל 52

42.2K

ינואר 2010

3:42:31

תוצאת השנה
365 כללי גיל 43

42.2K

ינואר 2008

3:44:28

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

4:11:52

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

3:39:36

תוצאת השנה
197 כללי 25 גיל

חצי איש ברזל

70.3

מאי 2015

5:48:59

תוצאת השנה
164 כללי 8 גיל 160 בגברים גיל 57

70.3

ינואר 2013

7:12:38

תוצאת השנה
209 כללי 6 גיל

70.3

ינואר 2012

7:12:14

תוצאת השנה
249 כללי 19 גיל גיל 54

70.3

ינואר 2011

5:32:03

שיא אישי
19 כללי 6 גיל גיל 44

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2015

13:43:08

שיא אישי
1,614 כללי 39 גיל

תוצאות נוספות

2k
פברואר 2019
261 כללי 26 גיל 132 בגברים

נובמבר 2018
24 כללי 8 גיל 24 בנשים גיל 13

נובמבר 2018
25 כללי 9 גיל 25 בנשים גיל 13

נובמבר 2018
30 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 17

נובמבר 2018
386 כללי 27 גיל 141 בנשים גיל 7

66k
נובמבר 2018
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

אוקטובר 2018
7 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 17

יוני 2018
357 כללי 19 גיל 157 בנשים גיל 21

יוני 2018
7 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 17

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 17

5 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 17

מאי 2018
22 כללי 2 גיל 19 בגברים

5 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 17


מרץ 2018
22 כללי 22 גיל 22 בנשים גיל 16

ינואר 2018
7 כללי 4 גיל גיל 17

דצמבר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

דצמבר 2017
7 כללי 6 גיל 7 בנשים גיל 16

נובמבר 2017
9 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

אוקטובר 2017
6 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 16

ספטמבר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 16

50k
ספטמבר 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 16

1 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 16

8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 16

30k
אפריל 2017
22 כללי 22 גיל 22 בגברים

מרץ 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 16

297 כללי 31 גיל 154 בנשים

12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 15

נובמבר 2016
62 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 15

ספטמבר 2016
214 כללי 39 גיל גיל 40

5 כללי 5 גיל 5 בנשים


35 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

אפריל 2016
15 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

אפריל 2016
252 כללי 252 גיל 252 בנשים גיל 13

אפריל 2016
419 כללי 419 גיל 419 בנשים גיל 16

357 כללי 14 גיל 93 בנשים

583 כללי 43 גיל 209 בנשים

ינואר 2016
18 כללי 5 גיל 18 בגברים

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14

נובמבר 2015
487 כללי 31 גיל 75 בנשים גיל 47

אוקטובר 2015
48 כללי 11 גיל 11 בנשים

ספטמבר 2015
39 כללי 8 גיל 8 בנשים

50 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 14

10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 44

מאי 2015
142 כללי 71 גיל 142 בנשים גיל 47

מאי 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

59 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14


מרץ 2015
254 כללי 22 גיל

דצמבר 2014
66 כללי 9 גיל 14 בגברים

60 כללי 10 גיל 19 בנשים

אוקטובר 2014
8,722 כללי 422 גיל 1,560 בנשים

אוקטובר 2014
10 כללי 7 גיל 10 בנשים גיל 13

יוני 2014
16 כללי 10 גיל 16 בנשים גיל 13

מאי 2014
17 כללי 10 גיל 17 בגברים גיל 13מאי 2014
16 כללי 8 גיל 16 בנשים גיל 13

מאי 2014
761 כללי 42 גיל 682 בגברים גיל 52

738 כללי 45 גיל 117 בנשים גיל 46


אפריל 2014
97 כללי 8 גיל 25 בגברים גיל 13

מרץ 2014
47 כללי 6 גיל 42 בגברים


דצמבר 2013
49 כללי 49 בנשים גיל 11

אוקטובר 2013
148 כללי גיל 51

אוגוסט 2013
316 כללי 40 גיל גיל 24

יוני 2013
22 כללי גיל 12
מאי 2013
1,280 כללי גיל 11

אפריל 2013
11 כללי 1 גיל גיל 57נובמבר 2011
27 כללי גיל 44
אפריל 2010
16 כללי גיל 52


ספטמבר 2009
23 כללי גיל 42

ספטמבר 2009
132 כללי גיל 51

אפריל 2009
41 כללי גיל 51אוקטובר 2008
32 כללי גיל 50

ספטמבר 2008
יולי 2008
28 כללי גיל 41פברואר 2008
103 כללי גיל 15


ספטמבר 2007

ספטמבר 2007מרץ 2007
32 כללי גיל 49אוקטובר 2006
61 כללי גיל 48

ספטמבר 2006אפריל 2006
31 כללי גיל 48

דצמבר 2005
53 כללי גיל 47


אוקטובר 2005


יולי 2005
121 כללי גיל 47

מרץ 2005
28 כללי גיל 47

דצמבר 2004
59 כללי גיל 46מרץ 2004
106 כללי גיל 46

דצמבר 2003
52 כללי גיל 45
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רוני כהן