רוני בן יעקב

תוצאות אחרונות

רוני בן יעקב

10K

לפני 9 ימים

42:47

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28

5K

נובמבר 2014

21:02

תוצאת השנה


2K

2K

אוקטובר 2004

8:19

שיא אישי
5 כללי 1 גיל

5K

5K

נובמבר 2014

21:02

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007
43 כללי גיל 16

5K

ספטמבר 2007

5K

אוגוסט 2007
45 כללי 1 גיל גיל 16

5K

אוגוסט 2007
45 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2007

19:03

שיא אישי
15 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2006
24 כללי 1 גיל

5K

נובמבר 2006
51 כללי גיל 15

5K

ספטמבר 2006
22 כללי 1 גיל

5K

אוגוסט 2006

20:00

תוצאת השנה
53 כללי 1 גיל גיל 15

5K

מאי 2006
39 כללי 1 גיל


5K

נובמבר 2005

21:09

תוצאת השנה
28 כללי 1 גיל גיל 14


5K

נובמבר 2004
58 כללי 2 גיל

5K

אוקטובר 2004
67 כללי 4 גיל

5K

אפריל 2004

20:52

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

10K

10K

לפני 9 ימים

42:47

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 28

10K

מרץ 2012

42:06

תוצאת השנה
84 כללי גיל 20

10K

אוקטובר 2011

41:58

תוצאת השנה
13 כללי גיל 20

10K

אוקטובר 2010

41:40

תוצאת השנה
14 כללי

10K

ינואר 2010
382 כללי גיל 19

10K

אוקטובר 2008

10K

ינואר 2008

39:04

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2007
15 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2007
35 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2007

10K

ספטמבר 2007
42 כללי 1 גיל

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
48 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007

38:57

שיא אישי


10K

אוקטובר 2006
56 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2006

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
214 כללי גיל 15

10K

מרץ 2006
85 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2006
438 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2006
75 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2006

41:45

תוצאת השנה
50 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2005
57 כללי 2 גיל

10K

נובמבר 2005

41:40

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2005

10K

מאי 2005
171 כללי גיל 14

10K

אפריל 2005

10K

מרץ 2005
208 כללי 3 גיל


10K

מרץ 2005
263 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2005
96 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2004

48:10

תוצאת השנה
110 כללי 3 גיל

תוצאות נוספות


נובמבר 2011
10 כללי 1 גיל גיל 20


נובמבר 2009
25 כללי 1 גיל

נובמבר 2009
22 כללי 1 גיל

ספטמבר 2008
55 כללי 1 גיל


פברואר 2008
1 כללי גיל 17


אוקטובר 2007
11 כללי 1 גיל

אוקטובר 2007
43 כללי 1 גיל

אפריל 2007
66 כללי 1 גיל

נובמבר 2006
15 כללי 1 גילמאי 2006
32 כללי 1 גיל

מאי 2006
9 כללי 1 גיל

אפריל 2006
82 כללי 1 גיל

נובמבר 2005
2 כללי 1 גיל גיל 14יולי 2005
75 כללי 4 גיל

יוני 2005
168 כללי 1 גיל

אפריל 2005
164 כללי 1 גיל

ינואר 2005
296 כללי 1 גיל

נובמבר 2004
43 כללי 2 גיל

אוקטובר 2004
6 כללי 1 גיל

ינואר 2004
445 כללי 23 גיל

נובמבר 2003
4 כללי 1 גיל

נובמבר 2003
6 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רוני בן יעקב