רונית לוי

תוצאות אחרונות

רונית לוי

10K

לפני 11 ימים

48:54

שיא אישי
93 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

דצמבר 2017

48:59

תוצאת השנה
129 כללי 13 גיל 13 בנשים

5K

נובמבר 2017

23:47

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

5K

נובמבר 2017

23:47

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 2 בנשים

5K

נובמבר 2017
103 כללי 10 גיל 13 בנשים גיל 42

5K

ספטמבר 2017
161 כללי 7 גיל 9 בנשים

5K

דצמבר 2016
215 כללי 17 גיל 40 בנשים

5K

ספטמבר 2016
313 כללי 20 גיל 38 בנשים

5K

יוני 2016

26:35

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2015

25:10

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2012

34:47

תוצאת השנה
120 כללי 31 גיל

5K

אוקטובר 2011

33:19

תוצאת השנה

5K

אפריל 2010

33:03

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2009
359 כללי גיל 41

5K

אוקטובר 2009

5K

יולי 2009

32:19

תוצאת השנה

5K

יוני 2009

10K

10K

לפני 11 ימים

48:54

שיא אישי
93 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

דצמבר 2017

48:59

תוצאת השנה
129 כללי 13 גיל 13 בנשים

10K

אוקטובר 2017
1,504 כללי 18 גיל 104 בנשים גיל 42

10K

אוקטובר 2017
11,898 כללי 916 גיל 3,197 בנשים גיל 46

10K

מאי 2017
96 כללי 3 גיל 8 בנשים

10K

מרץ 2017
83 כללי 14 גיל 83 בנשים גיל 42

10K

פברואר 2017
2,293 כללי 31 גיל 201 בנשים גיל 42

10K

ינואר 2017
215 כללי 16 גיל 16 בנשים

10K

נובמבר 2016
3,563 כללי 84 גיל 321 בנשים גיל 41

10K

נובמבר 2016
10,905 כללי 808 גיל 2,675 בנשים גיל 41

10K

נובמבר 2016
197 כללי 6 גיל 20 בנשים גיל 41

10K

ספטמבר 2016
835 כללי 26 גיל 137 בנשים גיל 56

10K

ספטמבר 2016
329 כללי 7 גיל 28 בנשים גיל 40

10K

יוני 2016
186 כללי 7 גיל 12 בנשים

10K

אפריל 2016
104 כללי 3 גיל 7 בנשים

10K

מרץ 2016
2,249 כללי 35 גיל 257 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2016

52:54

תוצאת השנה
2,068 כללי 27 גיל 185 בנשים גיל 41

10K

נובמבר 2015
208 כללי 35 גיל 35 בנשים גיל 24

10K

יוני 2015

54:47

תוצאת השנה
121 כללי 7 גיל 19 בנשים

10K

מרץ 2015
1,848 כללי 28 גיל 179 בנשים גיל 40

10K

מרץ 2014

1:03:31

תוצאת השנה
3,269 כללי 254 גיל 426 בנשים גיל 39

10K

אוקטובר 2013

1:33:11

תוצאת השנה
18,546 כללי 1,577 גיל 5,797 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012

1:02:26

תוצאת השנה
5,313 כללי גיל 44

10K

פברואר 2012
432 כללי גיל 44

10K

נובמבר 2011

1:08:23

תוצאת השנה

10K

מאי 2011
259 כללי 6 גיל גיל 43

15K

15K

נובמבר 2015

1:26:58

שיא אישי
1,719 כללי 145 גיל 273 בנשים גיל 40

תוצאות נוספות

אפריל 2017
1,261 כללי 1,261 גיל 1,261 בנשים גיל 46

אפריל 2017
1,970 כללי 1,970 גיל 1,970 בנשים גיל 50

אפריל 2016
1,375 כללי 1,375 גיל 1,375 בנשים גיל 49

אוקטובר 2014
5,135 כללי 132 גיל 508 בנשים

21 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 44

אוקטובר 2010
105 כללי 3 גיל

ספטמבר 2009
135 כללי 12 גיל

מאי 1989
52 כללי 1 גיל

מאי 1989
64 כללי 2 גיל