רון עמית

תוצאות אחרונות

רון עמית

5K

לפני 13 ימים

13:51

שיא אישי
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 12

21.1K

פברואר 2019

2:05:38

תוצאת השנה
5,339 כללי 808 גיל 4,363 בגברים גיל 48

10K

פברואר 2019

54:37

תוצאת השנה
2,913 כללי 293 גיל 2,578 בגברים

5K

5K

לפני 13 ימים

13:51

שיא אישי
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2018
302 כללי 40 גיל 258 בגברים גיל 47

5K

נובמבר 2018
658 כללי 8 גיל 465 בגברים גיל 57

5K

ספטמבר 2018

24:23

תוצאת השנה
26 כללי 4 גיל 24 בגברים גיל 11

5K

דצמבר 2017
198 כללי 25 גיל 135 בגברים

5K

נובמבר 2017
422 כללי 84 גיל 323 בגברים

5K

אפריל 2017

22:52

תוצאת השנה
76 כללי 60 גיל 73 בגברים

5K

אוקטובר 2016

33:41

תוצאת השנה
97 כללי 33 גיל 76 בגברים גיל 10

5K

יוני 2014

19:50

תוצאת השנה
16 כללי 11 בגברים גיל 24

5K

דצמבר 2013
87 כללי 77 גיל 77 בגברים גיל 39

5K

פברואר 2013

24:14

תוצאת השנה

5K

פברואר 2012

30:26

תוצאת השנה
205 כללי 26 גיל

5K

אוגוסט 2004

22:06

תוצאת השנה
103 כללי 5 גיל

10K

10K

פברואר 2019

54:37

תוצאת השנה
2,913 כללי 293 גיל 2,578 בגברים

10K

פברואר 2019
10,850 כללי 1,408 גיל 3,704 בנשים

10K

נובמבר 2018

48:47

תוצאת השנה
1,191 כללי 265 גיל 1,104 בגברים גיל 44

10K

נובמבר 2018
4,252 כללי 1,019 גיל 3,703 בגברים גיל 40

10K

נובמבר 2018
569 כללי 122 גיל 496 בגברים גיל 34

10K

פברואר 2018
2,298 כללי 215 גיל 2,047 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2018
8,489 כללי 1,000 גיל 2,529 בנשים גיל 21

10K

אוקטובר 2017
1,088 כללי 605 גיל 1,019 בגברים גיל 29

10K

אוקטובר 2017
1,730 כללי 388 גיל 1,603 בגברים גיל 43

10K

אוקטובר 2017
2,715 כללי 1,427 גיל 2,464 בגברים גיל 39

10K

פברואר 2017

46:33

תוצאת השנה
612 כללי 321 גיל 574 בגברים גיל 39

10K

נובמבר 2016

51:12

תוצאת השנה
1,891 כללי 1,027 גיל 1,765 בגברים גיל 28

10K

נובמבר 2016
3,021 כללי 723 גיל 2,769 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2015

50:05

תוצאת השנה
999 כללי 557 גיל 929 בגברים גיל 27

10K

אוקטובר 2015
5,140 כללי 1,227 גיל 4,313 בגברים גיל 45

10K

מרץ 2015
185 כללי 32 גיל 170 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2015
86 כללי 21 גיל 80 בגברים גיל 44

10K

דצמבר 2014

51:31

תוצאת השנה
152 כללי 23 גיל 146 בגברים

10K

נובמבר 2014
1,151 כללי 187 גיל 956 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2014
495 כללי 80 גיל 398 בגברים גיל 43

10K

ינואר 2013

46:02

תוצאת השנה
357 כללי גיל 24

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

49:01

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2011

10K

יוני 2011

45:11

תוצאת השנה
231 כללי גיל 21

10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010

36:33

שיא אישי

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009


10K

אפריל 2009

49:57

תוצאת השנה
1,286 כללי 1,209 בגברים גיל 38

10K

אוגוסט 2008

55:40

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2006

49:58

תוצאת השנה
68 כללי 30 גיל

10K

אוקטובר 2005

45:43

תוצאת השנה
44 כללי 20 גיל


10K

מרץ 2004

47:03

תוצאת השנה
436 כללי 15 גיל

15K

15K

נובמבר 2012

1:19:09

תוצאת השנה
1,073 כללי גיל 41

15K

נובמבר 2010

1:11:46

שיא אישי
454 כללי גיל 39

15K

נובמבר 2009

1:18:25

תוצאת השנה
697 כללי גיל 38

15K

נובמבר 2008

1:21:21

תוצאת השנה
668 כללי גיל 37

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

2:05:38

תוצאת השנה
5,339 כללי 808 גיל 4,363 בגברים גיל 48

21.1K

פברואר 2017

2:20:00

תוצאת השנה
6,445 כללי 953 גיל 4,989 בגברים גיל 46

21.1K

מרץ 2013

2:06:47

תוצאת השנה
4,188 כללי 3,697 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2012

1:48:26

תוצאת השנה
1,427 כללי גיל 38

21.1K

אוגוסט 2011

1:44:28

שיא אישי

21.1K

אפריל 2011
1,225 כללי גיל 37


21.1K

מרץ 2010

1:55:07

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:50:02

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:37:51

תוצאת השנה
320 כללי 76 גיל 304 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2018

3:42:56

תוצאת השנה
385 כללי 81 גיל 361 בגברים גיל 48

42.2K

פברואר 2016

5:49:05

תוצאת השנה
1,595 כללי 274 גיל 1,401 בגברים גיל 46

42.2K

ספטמבר 2011
17,268 כללי

42.2K

ינואר 2011

3:30:17

שיא אישי
290 כללי 60 גיל גיל 40

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2015

7:13:54

תוצאת השנה
314 כללי 76 גיל 289 בגברים גיל 45

70.3

ספטמבר 2013

5:42:15

תוצאת השנה

70.3

אוקטובר 2012

5:40:51

שיא אישי
50 כללי גיל 42

70.3

ינואר 2012
288 כללי 81 גיל גיל 42

איש ברזל

איש ברזל

אוגוסט 2018

13:44:25

שיא אישי
2,003 כללי 306 גיל 1,732 בגברים

איש ברזל

אוגוסט 2017

14:00:44

תוצאת השנה
878 כללי 127 גיל 878 בגברים

איש ברזל

ינואר 2013

15:58:20

תוצאת השנה
96 כללי 22 גיל גיל 43

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
21 כללי 17 גיל 17 בגברים

אוקטובר 2018
42 כללי 18 גיל 38 בגברים גיל 48

יוני 2018
47 כללי 36 גיל 46 בגברים גיל 48

מאי 2018
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 48

205 כללי 56 גיל 188 בגברים גיל 48

מרץ 2018
32 כללי 7 גיל 30 בגברים גיל 48

מרץ 2018
27 כללי 3 גיל 23 בגברים גיל 11נובמבר 2017
68 כללי 10 גיל 66 בגברים גיל 43

אוקטובר 2017
46 כללי 10 גיל 39 בגברים גיל 10

יוני 2017
78 כללי 53 גיל 73 בגברים גיל 47

מאי 2017
33 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 47

58 כללי 13 גיל 58 בגברים גיל 47

מרץ 2017
29 כללי 5 גיל 27 בגברים גיל 10

מרץ 2017
16 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 47

דצמבר 2016
56 כללי 40 גיל 43 בגברים גיל 42

נובמבר 2016
111 כללי 22 גיל 103 בגברים גיל 42

אוקטובר 2016
58 כללי 21 גיל 57 בגברים גיל 45

12k
אוקטובר 2016
63 כללי 37 גיל 46 בגברים

יוני 2016
100 כללי 68 גיל 98 בגברים גיל 46

מאי 2016
31 כללי 20 גיל 30 בגברים גיל 46

113 כללי 55 גיל 109 בגברים גיל 46

אפריל 2016
19 כללי 9 גיל 19 בגברים גיל 46

דצמבר 2015
56 כללי 56 גיל גיל 41

נובמבר 2015
94 כללי 9 גיל 91 בגברים גיל 41

מאי 2015
84 כללי 17 גיל 78 בגברים גיל 45


דצמבר 2014
37 כללי 35 גיל 35 בגברים

אוקטובר 2014
5,434 כללי 1,131 גיל 4,866 בגברים

אוקטובר 2014
59 כללי 41 גיל 56 בגברים

ספטמבר 2014
44 כללי 17 גיל 38 בגברים גיל 44

מאי 2014
48 כללי 22 גיל 45 בגברים גיל 44

אפריל 2014
34 כללי 22 גיל 30 בגברים גיל 44

נובמבר 2013
22 כללי 20 גיל 20 בגברים גיל 43

נובמבר 2013
33 כללי 33 בגברים גיל 43מאי 2013
84 כללי גיל 43

דצמבר 2012
31 כללי גיל 42

אוקטובר 2011
58 כללי גיל 41


ספטמבר 2011
59 כללי 57 בגברים גיל 41
מרץ 2011
30 כללי גיל 41נובמבר 2010
13 כללי גיל 18

אפריל 2010
3 כללי גיל 17

נובמבר 2009
15 כללי גיל 16


אוקטובר 2009
165 כללי 52 גיל

ספטמבר 2009
3 כללי גיל 16

ספטמבר 2009
55 כללי גיל 39יולי 2009
4 כללי גיל 16
אפריל 2009
35 כללי גיל 39
אוקטובר 2008
2 כללי גיל 15

ספטמבר 2008יולי 2008
41 כללי גיל 38יוני 2007
21 כללי גיל 37


מרץ 2007
19 כללי גיל 37


אוקטובר 2006
77 כללי גיל 36

ספטמבר 2006
אפריל 2006
89 כללי גיל 36

אפריל 2006
16 כללי גיל 36

דצמבר 2005
131 כללי גיל 35

נובמבר 2005
32 כללי גיל 35
אוקטובר 2005
144 כללי גיל 35

ספטמבר 2005
39 כללי גיל 35


יולי 2005
48 כללי גיל 35
מרץ 2005
23 כללי גיל 35

דצמבר 2004
95 כללי גיל 34


אוקטובר 2004
43 כללי 43 גיל

מרץ 2004
49 כללי גיל 34

דצמבר 2003
100 כללי גיל 33
נובמבר 2002
5 כללי 4 גיל

נובמבר 2002
66 כללי גיל 32אוגוסט 2002


יולי 2002
34 כללי גיל 32


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רון עמית