רון גלעד

תוצאות אחרונות

רון גלעד

21.1K

מרץ 2019
28 כללי 4 גיל 26 בגברים גיל 43

42.2K

פברואר 2019

2:52:39

שיא אישי
21 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 43

ינואר 2019
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 13

2K

2K

אוקטובר 2018

7:29

שיא אישי
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

פברואר 2016

10:55

תוצאת השנה
50 כללי 30 גיל 45 בגברים גיל 12

5K

5K

ספטמבר 2018

36:53

תוצאת השנה
529 כללי 84 גיל 306 בגברים גיל 39

5K

מאי 2013

18:08

שיא אישי
2 כללי גיל 37

5K

אפריל 2013
5 כללי גיל 37

5K

אוקטובר 2012
10 כללי 3 גיל

5K

יוני 2012

19:01

תוצאת השנה


5K

יוני 2011
33 כללי 10 גיל גיל 35

5K

מאי 2011

19:12

תוצאת השנה
9 כללי 4 גיל גיל 35

5K

יולי 2010

5K

אפריל 2010

5K

מרץ 2010

19:02

תוצאת השנה

5K

אוקטובר 2009
10 כללי 2 גיל

5K

אוגוסט 2009
32 כללי 13 גיל

5K

יוני 2009

19:21

תוצאת השנה

5K

יוני 2008

20:39

תוצאת השנה

5K

נובמבר 2007
64 כללי גיל 31

5K

אוקטובר 2007
9 כללי 6 גיל

5K

יוני 2007

20:24

תוצאת השנה

10K

10K

דצמבר 2018

36:29

שיא אישי
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 42

10K

אפריל 2018
40 כללי 9 גיל 39 בגברים גיל 42

10K

דצמבר 2017

36:43

תוצאת השנה
7 כללי 3 גיל 7 בגברים

10K

אוקטובר 2017
1,725 כללי 952 גיל 1,599 בגברים גיל 20

10K

אפריל 2017
36 כללי 6 גיל 35 בגברים

10K

דצמבר 2016
12 כללי 5 גיל 12 בגברים

10K

נובמבר 2016
725 כללי 398 גיל 689 בגברים גיל 25

10K

מאי 2016

37:07

תוצאת השנה
50 כללי 13 גיל 46 בגברים

10K

מאי 2015

38:40

תוצאת השנה
78 כללי 23 גיל 76 בגברים

10K

מרץ 2015
259 כללי 33 גיל 249 בגברים גיל 18

10K

דצמבר 2014

39:17

תוצאת השנה
48 כללי 16 גיל 46 בגברים

10K

מאי 2014
88 כללי 30 גיל 85 בגברים

10K

מרץ 2014
423 כללי 123 גיל 404 בגברים גיל 17

10K

דצמבר 2013

40:40

תוצאת השנה
77 כללי 24 גיל 471 בגברים


10K

ינואר 2013
221 כללי גיל 22

10K

דצמבר 2012

40:17

תוצאת השנה
46 כללי 9 גיל

10K

מאי 2012
76 כללי 32 גיל

10K

מרץ 2012
117 כללי גיל 36

10K

דצמבר 2011
40 כללי 12 גיל

10K

דצמבר 2011

39:55

תוצאת השנה
17 כללי גיל 35


10K

מאי 2011
148 כללי 51 גיל גיל 35


10K

אפריל 2011
49 כללי גיל 35


10K

דצמבר 2010
52 כללי 14 גיל

10K

אוקטובר 2010

40:43

תוצאת השנה


10K

אוקטובר 2009

40:21

תוצאת השנה

10K

ספטמבר 2009
34 כללי 7 גיל

10K

יוני 2009
20 כללי

10K

מאי 2009
13 כללי 5 גיל

10K

מאי 2009
14 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2009
111 כללי 110 בגברים גיל 3310K

פברואר 2009
56 כללי 12 גיל

10K

אוקטובר 2008

10K

אוקטובר 2008


10K

אפריל 2008

43:22

תוצאת השנה
114 כללי גיל 32

10K

מרץ 2008
329 כללי גיל 32

10K

נובמבר 2007
154 כללי גיל 31

10K

יוני 2007

10K

אפריל 2007

44:11

תוצאת השנה
180 כללי 58 גיל

10K

מרץ 2007
151 כללי גיל 31

15K

15K

נובמבר 2017

57:16

שיא אישי
56 כללי 10 גיל 53 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2016

58:22

תוצאת השנה
72 כללי 15 גיל 67 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2015

58:41

תוצאת השנה
72 כללי 28 גיל 69 בגברים

15K

נובמבר 2014

1:02:10

תוצאת השנה
168 כללי 74 גיל 158 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2012

1:04:03

תוצאת השנה
193 כללי גיל 36

15K

נובמבר 2011

1:03:06

תוצאת השנה
142 כללי גיל 35

15K

נובמבר 2010

1:03:37

תוצאת השנה
125 כללי גיל 34

15K

נובמבר 2009

1:03:48

תוצאת השנה
140 כללי גיל 33

15K

נובמבר 2008

1:07:36

תוצאת השנה
208 כללי גיל 32

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
28 כללי 4 גיל 26 בגברים גיל 43

21.1K

ינואר 2019

1:19:32

שיא אישי
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 43

21.1K

נובמבר 2018

1:23:25

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 42

21.1K

יולי 2018
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 42

21.1K

פברואר 2018
4,154 כללי 693 גיל 3,555 בגברים גיל 42

21.1K

נובמבר 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017

1:21:11

תוצאת השנה
24 כללי 9 גיל 24 בגברים גיל 41

21.1K

יוני 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2016

1:27:38

תוצאת השנה
72 כללי 15 גיל 67 בגברים גיל 40

21.1K

נובמבר 2015

1:24:18

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 39

21.1K

יוני 2015
16 כללי 16 בגברים גיל 39

21.1K

נובמבר 2014

1:28:41

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 38

21.1K

יוני 2014

21.1K

יוני 2014
13 כללי 13 בגברים גיל 38

21.1K

פברואר 2013

1:30:31

תוצאת השנה
22 כללי 8 גיל

21.1K

פברואר 2012

1:30:55

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2010

1:32:55

תוצאת השנה
70 כללי גיל 34

מרתון

42.2K

פברואר 2019

2:52:39

שיא אישי
21 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 43

42.2K

מרץ 2018

3:04:02

תוצאת השנה
18 כללי 3 גיל 13 בגברים גיל 42

42.2K

אפריל 2017

2:52:50

תוצאת השנה
508 כללי 488 בגברים

42.2K

ינואר 2016

2:59:33

תוצאת השנה
81 כללי 18 גיל 77 בגברים גיל 40

42.2K

פברואר 2015

3:12:30

תוצאת השנה
69 כללי 37 גיל 68 בגברים גיל 39

תוצאות נוספות

ינואר 2019
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 13

נובמבר 2018
58 כללי 13 גיל 54 בגברים גיל 42

נובמבר 2016
151 כללי 23 גיל 135 בגברים גיל 25

ספטמבר 2016
18 כללי 5 גיל 9 בגברים גיל 10

אוקטובר 2015
68 כללי 58 גיל 58 בגברים גיל 9

אוקטובר 2014
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

אפריל 2014
9 כללי 8 בגברים גיל 38

אפריל 2014
5 כללי 5 בגברים גיל 38

ינואר 2014
27 כללי 27 בגברים


נובמבר 2012
21 כללי גיל 36

ספטמבר 2012
3 כללי גיל 36


נובמבר 2011
94 כללי גיל 35


אוקטובר 2010

נובמבר 2009
92 כללי גיל 33

ספטמבר 2008
221 כללי גיל 32

נובמבר 2006
265 כללי גיל 30

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רון גלעד