רומי קריטי

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

רומי קריטי
אוקטובר 2018
75 כללי 75 גיל 75 בגברים גיל 14

51 כללי 51 גיל 51 בגברים גיל 14

34 כללי 34 גיל 34 בגברים גיל 14

5K

5K

אפריל 2018

20:21

שיא אישי
35 כללי 30 גיל 30 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2018
28 כללי 16 גיל 25 בגברים

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
75 כללי 75 גיל 75 בגברים גיל 14

51 כללי 51 גיל 51 בגברים גיל 14

34 כללי 34 גיל 34 בגברים גיל 14

24 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 14


דצמבר 2017
50 כללי 50 גיל 50 בגברים גיל 13

נובמבר 2017
24 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
18 כללי 18 גיל 18 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
26 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 13

יוני 2017
32 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 13

29 כללי 29 גיל 29 בגברים גיל 13

32 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 13

מרץ 2017
32 כללי 32 גיל 32 בגברים גיל 13

דצמבר 2016
58 כללי 58 גיל 58 בגברים גיל 12

יוני 2016
40 כללי 40 גיל 40 בגברים גיל 12

47 כללי 45 גיל 47 בגברים גיל 12

מרץ 2016
35 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 12

פברואר 2016
201 כללי 72 גיל 162 בגברים גיל 12

דצמבר 2015
58 כללי 40 גיל 58 בגברים גיל 11

אוקטובר 2015
26 כללי 26 גיל 26 בגברים

אוקטובר 2015
21 כללי 21 גיל 21 בגברים גיל 11

ספטמבר 2015
22 כללי 22 גיל 22 בגברים

מרץ 2015
38 כללי 25 גיל 38 בגברים גיל 11

אוקטובר 2014
25 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

רומי קריטי