ראיד חגאזי

תוצאות אחרונות

ראיד חגאזי

10K

לפני 11 ימים

36:58

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

ינואר 2018
17 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 41

10K

דצמבר 2017

37:49

תוצאת השנה
12 כללי 5 גיל 12 בגברים

5K

5K

דצמבר 2017

19:34

שיא אישי
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

5K

אוקטובר 2017
25 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 41

10K

10K

לפני 11 ימים

36:58

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

ינואר 2018
17 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 41

10K

דצמבר 2017

37:49

תוצאת השנה
12 כללי 5 גיל 12 בגברים

10K

דצמבר 2017
6 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

נובמבר 2017
20 כללי 7 גיל 20 בגברים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

10K

מרץ 1998

34:37

שיא אישי
15 כללי 3 גיל גיל 19

10K

מרץ 1997

35:21

תוצאת השנה

10K

פברואר 1997
15 כללי 3 גיל גיל 19

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 1996

1:24:13

שיא אישי
39 כללי 29 גיל גיל 2

תוצאות נוספות

אוקטובר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 41

4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10 כללי 3 גיל 10 בגברים