קרין שון הראל

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

קרין שון הראל
אוקטובר 2016
47 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 37

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
47 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 37