ציון נגר

תוצאות אחרונות

ציון נגר

10K

מרץ 2016

45:42

תוצאת השנה
210 כללי 2 גיל 190 בגברים גיל 66

42.2K

פברואר 2016
215 כללי 1 גיל 208 בגברים גיל 66

30K
פברואר 2016
14 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

5K

פברואר 2015

21:29

תוצאת השנה
25 כללי 1 גיל 25 בגברים גיל 65

5K

פברואר 2012

19:02

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל

5K

יוני 2011

18:47

תוצאת השנה
27 כללי 1 גיל גיל 61

5K

ינואר 2011
4 כללי 1 גיל

5K

ינואר 2010

19:55

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל


5K

יוני 2008

18:00

תוצאת השנה

5K

אוגוסט 2007

18:43

תוצאת השנה
24 כללי 1 גיל גיל 57

5K

אוגוסט 2004

17:51

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל

5K

אפריל 1999

17:13

שיא אישי
8 כללי 2 גיל

10K

10K

מרץ 2016

45:42

תוצאת השנה
210 כללי 2 גיל 190 בגברים גיל 66

10K

נובמבר 2015
42 כללי 1 גיל 41 בגברים גיל 65

10K

נובמבר 2015
17 כללי 1 גיל 17 בגברים

10K

יוני 2015

40:34

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל 16 בגברים

10K

מאי 2015
38 כללי 1 גיל 37 בגברים

10K

מרץ 2015
81 כללי 1 גיל 77 בגברים גיל 65

10K

נובמבר 2014
31 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 64

10K

נובמבר 2014
48 כללי 1 גיל 42 בגברים גיל 64

10K

יוני 2014
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

יוני 2014
14 כללי 1 גיל 13 בגברים


10K

מאי 2014
14 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

מאי 2014
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

10K

מאי 2014

38:27

תוצאת השנה
60 כללי 1 גיל 58 בגברים

10K

אפריל 2014
3 כללי 1 גיל 41 בגברים

10K

אפריל 2014
21 כללי 1 גיל 137 בגברים

10K

מרץ 2014
43 כללי 1 גיל 39 בגברים גיל 64

10K

נובמבר 2013

38:43

תוצאת השנה
21 כללי 19 בגברים גיל 63

10K

נובמבר 2013

10K

אוקטובר 2013
5 כללי גיל 63

10K

יוני 2013
14 כללי 1 גיל


10K

מאי 2013
14 כללי 1 גיל10K

אפריל 2013
7 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
43 כללי גיל 63

10K

פברואר 2013
3 כללי 2 גיל גיל 63

10K

נובמבר 2012

10K

אוקטובר 2012
110 כללי גיל 62

10K

אוקטובר 2012
9 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012
38 כללי גיל 62


10K

ספטמבר 2012
12 כללי 1 גיל


10K

יוני 2012
4 כללי 1 גיל

10K

מאי 2012
11 כללי 1 גיל


10K

מאי 2012
41 כללי 2 גיל


10K

אפריל 2012
6 כללי 1 גיל10K

פברואר 2012
7 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2012

37:24

תוצאת השנה
12 כללי 1 גיל גיל 62

10K

פברואר 2012
17 כללי גיל 62

10K

נובמבר 2011
60 כללי גיל 61


10K

אוקטובר 2011
6 כללי 1 גיל גיל 61

10K

אוקטובר 2011


10K

ספטמבר 2011
4 כללי 1 גיל

10K

יוני 2011
10 כללי גיל 61

10K

יוני 2011
15 כללי 1 גיל גיל 61

10K

מאי 2011
35 כללי

10K

מאי 2011
21 כללי 1 גיל גיל 61

10K

מאי 2011
10 כללי 1 גיל גיל 61

10K

מאי 2011
7 כללי 1 גיל גיל 61


10K

אפריל 2011
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2011
17 כללי 1 גיל


10K

פברואר 2011

36:15

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2011


10K

ינואר 2011
7 כללי 1 גיל10K

נובמבר 2010
39 כללי גיל 60

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
13 כללי 1 גיל

10K

ספטמבר 2010
17 כללי 1 גיל

10K

יוני 2010

10K

מאי 2010
11 כללי 1 גיל

10K

מאי 2010
16 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010
10 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2010
15 כללי


10K

אפריל 2010

10K

אפריל 2010
30 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2010
22 כללי 1 גיל גיל 59

10K

פברואר 2010
9 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2010

37:13

תוצאת השנה
19 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2010
6 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2009

37:18

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2009
6 כללי גיל 59

10K

נובמבר 2009

10K

נובמבר 2009
46 כללי גיל 59

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009

10K

אוקטובר 2009
57 כללי

10K

ספטמבר 2009
10 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2009
21 כללי 1 גיל

10K

מאי 2009

10K

מאי 2009
11 כללי 1 גיל


10K

אפריל 200910K

פברואר 2009
14 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2009

10K

דצמבר 2008


10K

נובמבר 2008
5 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2008
47 כללי גיל 58

10K

אוקטובר 2008
45 כללי גיל 58

10K

אוקטובר 2008

10K

אוקטובר 2008

10K

ספטמבר 2008
14 כללי 1 גיל10K

יוני 2008
8 כללי גיל 58

10K

מאי 2008
11 כללי


10K

מאי 2008
10 כללי 1 גיל

10K

מאי 2008

36:00

תוצאת השנה

10K

מאי 200810K

אפריל 2008


10K

אפריל 2008
17 כללי גיל 58

10K

מרץ 2008

10K

מרץ 2008
37 כללי גיל 58

10K

מרץ 2008
36 כללי גיל 3910K

ינואר 2008
8 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2007

10K

נובמבר 2007
8 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2007
66 כללי גיל 57

10K

אוקטובר 2007

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
6 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2007
21 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2007
10 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007

36:10

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007
25 כללי גיל 5710K

מרץ 2007


10K

ינואר 2007
15 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2006
7 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2006

10K

אוקטובר 2006
52 כללי 2 גיל

10K

ספטמבר 2006
10 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006
11 כללי 1 גיל

10K

מאי 2006
17 כללי 2 גיל

10K

מאי 2006
8 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006
46 כללי גיל 56

10K

מרץ 2006
20 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2006
20 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2006

35:36

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל

10K

דצמבר 2005
10 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2005

10K

נובמבר 2005
8 כללי 1 גיל גיל 55


10K

מאי 2005
8 כללי גיל 55


10K

אפריל 2005

36:02

תוצאת השנה

10K

אפריל 2005
13 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2005
30 כללי 1 גיל


10K

מרץ 2005
15 כללי 1 גיל

10K

ינואר 2005
6 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2004

10K

אוקטובר 2004
18 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2004
3 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2004
8 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
14 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004

35:47

תוצאת השנה
16 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004
12 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
23 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
24 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2004
15 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

מאי 2003

10K

מאי 2003
11 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2003
10 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2003
17 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2003
21 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2003
21 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2003
13 כללי 2 גיל

10K

ינואר 2003

34:27

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2002
26 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2002

34:34

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
11 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2002
115 כללי 8 גיל

10K

מרץ 2002
13 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
12 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2002
12 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2002
15 כללי גיל 52

10K

מאי 2001
28 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2001
8 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001

10K

מרץ 2001
11 כללי 1 גיל גיל 39

10K

מרץ 2001
12 כללי גיל 51

10K

מרץ 2001

34:49

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001
6 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2001
22 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2001
10 כללי 1 גיל

10K

פברואר 2001
15 כללי 1 גיל


10K

אפריל 2000

35:07

תוצאת השנה
24 כללי גיל 50


10K

יוני 1999
5 כללי 2 גיל

10K

מרץ 1999

34:01

תוצאת השנה

10K

מרץ 1999
12 כללי 1 גיל גיל 35

10K

פברואר 1999
14 כללי 1 גיל

10K

מאי 1998
3 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1998

33:54

תוצאת השנה
14 כללי 2 גיל

10K

מרץ 1998
11 כללי 1 גיל גיל 48

10K

מרץ 1998
17 כללי 1 גיל גיל 48


10K

מאי 1997

33:49

תוצאת השנה

10K

אפריל 1997

10K

אפריל 1997
9 כללי 1 גיל


10K

אפריל 1996

34:12

תוצאת השנה

10K

נובמבר 1995
9 כללי 1 גיל

10K

מאי 1995
1 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1995

34:16

תוצאת השנה
9 כללי 1 גיל

10K

אפריל 1993

33:46

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל

10K

נובמבר 1992

32:31

תוצאת השנה

10K

מאי 1992
9 כללי 1 גיל


10K

מאי 1990
56 כללי 25 גיל

10K

פברואר 1990

34:42

תוצאת השנה

10K

ינואר 1989

32:49

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 1988

32:04

שיא אישי
6 כללי 6 גיל

10K

פברואר 1987

42:18

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2015

1:03:16

תוצאת השנה
182 כללי 2 גיל 171 בגברים גיל 65

15K

נובמבר 2014
170 כללי 2 גיל 160 בגברים גיל 64

15K

מאי 2014

1:01:21

תוצאת השנה
כללי 2 בגברים

15K

נובמבר 2013

58:08

תוצאת השנה
55 כללי 52 בגברים גיל 63


15K

נובמבר 2012

59:19

תוצאת השנה
71 כללי גיל 62


15K

נובמבר 2011

57:07

תוצאת השנה
50 כללי גיל 61

15K

נובמבר 2011
22 כללי גיל 61

15K

נובמבר 2010

58:53

תוצאת השנה
52 כללי גיל 60

15K

ספטמבר 2010

15K

נובמבר 2009

57:59

תוצאת השנה
46 כללי גיל 59

15K

נובמבר 2008

58:01

תוצאת השנה
40 כללי גיל 58

15K

נובמבר 2007

58:03

תוצאת השנה
50 כללי גיל 57

15K

נובמבר 2006

1:00:42

תוצאת השנה
42 כללי גיל 56

15K

נובמבר 2005

55:24

תוצאת השנה

15K

נובמבר 2004

55:48

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2003

57:43

תוצאת השנה
21 כללי 1 גיל

15K

נובמבר 2002

55:37

תוצאת השנה
16 כללי 16 בגברים גיל 52

15K

מאי 1987

50:29

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2015

1:28:36

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 65

21.1K

דצמבר 2014

1:33:09

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

21.1K

אוקטובר 2013
11 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 63

21.1K

יולי 2013
133 כללי גיל 63

21.1K

מאי 2013

1:23:35

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2013
54 כללי 51 בגברים גיל 63

21.1K

פברואר 2013
15 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 63


21.1K

אוקטובר 2012
6 כללי 1 גיל גיל 62

21.1K

פברואר 2012

1:24:26

תוצאת השנה
11 כללי גיל 62


21.1K

פברואר 2011

1:22:37

תוצאת השנה


21.1K

פברואר 2010
20 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2010

1:21:51

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:20:48

תוצאת השנה
21.1K

דצמבר 2008

1:20:56

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008
27 כללי 1 גיל גיל 58


21.1K

דצמבר 2007

1:21:52

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2007
41 כללי גיל 57
21.1K

מרץ 2006

1:22:11

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
11 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2005

1:21:53

תוצאת השנה

21.1K

יולי 2005
35 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2005
14 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2005
39 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2004
35 כללי 1 גיל

21.1K

מרץ 2004

1:20:23

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2004
20 כללי גיל 54


21.1K

מאי 2003

1:17:19

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל

21.1K

מאי 2003
9 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2003
13 כללי 1 גיל


21.1K

אפריל 2002

1:17:58

תוצאת השנה
7 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2002
14 כללי 1 גיל

21.1K

דצמבר 2001
13 כללי 1 גיל

21.1K

מאי 2001

1:16:56

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2001
21 כללי 1 גיל

21.1K

פברואר 2000

1:17:30

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל גיל 50

21.1K

פברואר 1999

1:19:34

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל גיל 49

21.1K

מאי 1998

1:16:26

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 48

21.1K

נובמבר 1997

1:14:48

תוצאת השנה
11 כללי 1 גיל גיל 47

21.1K

יולי 1997
15 כללי גיל 47

21.1K

אפריל 1997
15 כללי 1 גיל גיל 47

21.1K

פברואר 1997
14 כללי 2 גיל גיל 31

21.1K

דצמבר 1996

1:17:57

תוצאת השנה
23 כללי 2 גיל גיל 29

21.1K

פברואר 1996
18 כללי 2 גיל

21.1K

פברואר 1993

1:14:31

שיא אישי

מרתון

42.2K

פברואר 2016
215 כללי 1 גיל 208 בגברים גיל 66

42.2K

ינואר 2016

3:20:03

תוצאת השנה
264 כללי 1 גיל 250 בגברים גיל 66

42.2K

אפריל 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 65

42.2K

מרץ 2015
37 כללי 1 גיל 32 בגברים גיל 65

42.2K

פברואר 2015
94 כללי 1 גיל 93 בגברים גיל 65

42.2K

ינואר 2015

3:15:02

תוצאת השנה
222 כללי 1 גיל 213 בגברים גיל 65

42.2K

מרץ 2014
38 כללי 1 גיל 31 בגברים גיל 64

42.2K

פברואר 2014
76 כללי 1 גיל 73 בגברים גיל 64

42.2K

ינואר 2014

3:02:16

תוצאת השנה
97 כללי 92 בגברים גיל 64


42.2K

ינואר 2013

2:58:54

תוצאת השנה
98 כללי 83 בגברים גיל 63

42.2K

מרץ 2012

2:55:48

תוצאת השנה
22 כללי גיל 62

42.2K

מרץ 2012
24 כללי 20 בגברים גיל 62

42.2K

ינואר 2012
100 כללי גיל 62

42.2K

אפריל 2011


42.2K

ינואר 2011

2:53:48

תוצאת השנה
53 כללי 1 גיל גיל 60

42.2K

מאי 2010

2:54:54

תוצאת השנה
5 כללי גיל 60

42.2K

ינואר 2010
51 כללי גיל 60

42.2K

אפריל 2009
6 כללי 6 בגברים גיל 59

42.2K

ינואר 2009

2:52:47

תוצאת השנה

42.2K

אוקטובר 2008

42.2K

ינואר 2008

2:53:08

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:01:25

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

2:54:04

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2005

2:54:55

תוצאת השנה
32 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2004

2:44:56

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2003

2:40:48

תוצאת השנה
18 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2002

2:46:03

תוצאת השנה
17 כללי 1 גיל

42.2K

ינואר 2001

2:53:17

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל גיל 50

42.2K

ינואר 2000

2:41:18

תוצאת השנה
16 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 1999

2:54:06

תוצאת השנה
20 כללי 3 גיל גיל 48

42.2K

ינואר 1997

2:47:33

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל גיל 47

42.2K

ינואר 1995

2:38:14

תוצאת השנה

42.2K

מרץ 1994
9 כללי 1 גיל גיל 44

42.2K

ינואר 1994

2:33:58

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל גיל 44

42.2K

מרץ 1993
5 כללי 2 גיל

42.2K

ינואר 1993

2:38:52

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 1992

2:39:27

תוצאת השנה
13 כללי גיל 41

42.2K

דצמבר 1990

2:31:51

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל גיל 40

42.2K

דצמבר 1989

2:28:40

שיא אישי
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 39

42.2K

נובמבר 1988

2:33:36

תוצאת השנה
6 כללי 6 בגברים גיל 1938

42.2K

דצמבר 1987

2:36:59

תוצאת השנה
13 כללי 13 בגברים גיל 37

42.2K

דצמבר 1986

2:40:09

תוצאת השנה

42.2K

דצמבר 1984

2:55:18

תוצאת השנה

42.2K

דצמבר 1982

2:39:48

תוצאת השנה

42.2K

דצמבר 1981

2:49:59

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

30K
פברואר 2016
14 כללי 1 גיל 13 בגברים

נובמבר 2015
36 כללי 1 גיל 36 בגברים גיל 65

פברואר 2014
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 64

נובמבר 2013
30 כללי 1 גיל 29 בגברים גיל 63

נובמבר 2013
29 כללי 29 מגדר גיל 63


12 כללי 9 בגברים גיל 63


אוקטובר 2012
6 כללי 6 גיל

יולי 2012
22 כללי 21 גיל


נובמבר 2011
17 כללי 1 גיל גיל 61

נובמבר 2011
5 כללי 1 גיל גיל 61

נובמבר 2011
6 כללי 1 גיל גיל 61אוקטובר 2010

מאי 2010
6 כללי 3 גיל


נובמבר 2009
34 כללי גיל 59

אוקטובר 2009
16 כללי 1 גיל

אוקטובר 2009
8 כללי 1 גיל

מאי 2009
14 כללי 1 גיל


מרץ 2009
41 כללי גיל 59

מרץ 2009
42 כללי גיל 59
אוקטובר 2008
14 כללי גיל 58

ספטמבר 2008
946 כללי גיל 58

ספטמבר 2008
48 כללי גיל 58
פברואר 2008
24 כללי גיל 58

נובמבר 2007
4 כללי 1 גיל


אוקטובר 2007
56 כללי גיל 57

מאי 2007
2 כללי 1 גיל

אפריל 2007
21 כללי 1 גיל
מאי 2006
6 כללי 1 גיל


ספטמבר 2005
19 כללי 1 גיל

יוני 2005
5 כללי 1 גיל

אפריל 2005
10 כללי 2 גיל

אפריל 2005
9 כללי 1 גיל

אוקטובר 2004
16 כללי 14 גיל


מאי 2004
7 כללי 1 גיל

אפריל 2004
10 כללי 10 גיל


פברואר 2004
3 כללי 1 גיל

נובמבר 2003
5 כללי 2 גיל

אוקטובר 2003
22 כללי 1 גיל

אפריל 2003
12 כללי 1 גיל


נובמבר 2002
4 כללי 1 גיל


ספטמבר 2002

יוני 2002
13 כללי 1 גילמאי 2001
12 כללי 1 גיל
אפריל 2000
12 כללי 1 גיל גיל 50

אפריל 2000

ספטמבר 1999
38 כללי 3 גיל

מאי 1999
10 כללי 1 גיל גיל 56

מאי 1998
6 כללי 1 גיל

מאי 1998

מאי 1998
6 כללי 1 גיל

אפריל 1998
9 כללי 1 גיל גיל 33

מאי 1997
13 כללי 2 גיל

מאי 1996
13 כללי 2 גיל גיל 46

מאי 1996
6 כללי 1 גיל

יוני 1994
15 כללי 1 גיל

אוקטובר 1993
9 כללי 1 גיל גיל 23

אוקטובר 1992
11 כללי 1 גיל

פברואר 1991

פברואר 1990
2 כללי 2 גיל גיל 39

מאי 1989
10 כללי 9 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ציון נגר