צחי כהן

תוצאות אחרונות

צחי כהן

21.1K

לפני 4 ימים

1:59:05

תוצאת השנה
1,495 כללי 205 גיל 1,338 בגברים

10K

לפני 11 ימים
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 42

21.1K

לפני 25 ימים
5,351 כללי 1,887 גיל 4,373 בגברים גיל 38

5K

5K

אוגוסט 2018

16:59

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל 5 בגברים

5K

מרץ 2018
70 כללי 13 גיל 63 בגברים גיל 45

5K

מרץ 2017

32:57

תוצאת השנה
214 כללי 34 גיל 161 בגברים

5K

אוקטובר 2016

19:16

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

5K

ספטמבר 2016
16 כללי 3 גיל 16 בגברים

5K

מאי 2015

17:47

תוצאת השנה

5K

מרץ 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

נובמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

ספטמבר 2014

5K

יוני 2014

5K

מאי 2014

17:15

תוצאת השנה

5K

יוני 2013

18:04

תוצאת השנה

5K

יוני 2007

15:29

תוצאת השנה

5K

יוני 2006

14:37

שיא אישי

5K

נובמבר 2003

17:43

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

10K

10K

לפני 11 ימים
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 42

10K

לפני 25 ימים

32:10

שיא אישי
15 כללי 1 גיל 14 בגברים

10K

לפני 25 ימים
13,109 כללי 666 גיל 8,016 בגברים

10K

פברואר 2019
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 42

10K

ינואר 2019
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 42

10K

דצמבר 2018

33:31

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 41

10K

דצמבר 2018
1 כללי 1 גיל גיל 41

10K

נובמבר 2018
14 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2018
8,630 כללי 3,443 גיל 6,715 בגברים גיל 38

10K

אפריל 2018
554 כללי 96 גיל 480 בגברים גיל 45

10K

אפריל 2018
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 41

10K

ינואר 2018
162 כללי 150 גיל 152 בגברים

10K

אוקטובר 2017
3,353 כללי 774 גיל 2,999 בגברים גיל 44

10K

מאי 2017
35 כללי 2 גיל 34 בגברים

10K

פברואר 2017

47:13

תוצאת השנה
728 כללי 40 גיל 684 בגברים גיל 49

10K

נובמבר 2016
16,217 כללי 5,117 גיל 10,656 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2016

51:24

תוצאת השנה
1,663 כללי 829 גיל 1,539 בגברים גיל 23

10K

מאי 2015

34:34

תוצאת השנה
12 כללי 3 גיל 12 בגברים

10K

פברואר 2015
4,723 כללי 1,887 גיל 3,822 בגברים גיל 38

10K

דצמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

דצמבר 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 17

10K

אפריל 2014

34:27

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 37

10K

מרץ 2014
1 כללי 1 בגברים גיל 37

10K

דצמבר 2013
16 כללי 3 גיל 524 בגברים

10K

דצמבר 2013
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2013
10 כללי 2 גיל 8 בגברים

10K

אוקטובר 2013
5,275 כללי 2,996 גיל 4,865 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2013
10,258 כללי 5,065 גיל 8,690 בגברים גיל 37
10K

אפריל 2013
3 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2013
10,711 כללי 7,502 בגברים גיל 30

10K

מרץ 2013

0:00

תוצאת השנה

10K

נובמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012

38:33

תוצאת השנה
35 כללי 13 גיל

10K

מרץ 2012
753 כללי גיל 40

10K

פברואר 2012
297 כללי גיל 32

10K

פברואר 2012
25 כללי גיל 35

10K

דצמבר 2011

43:18

תוצאת השנה
35 כללי 12 גיל 37 בגברים

10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011
27 כללי 10 גיל גיל 28


10K

נובמבר 2009

56:10

תוצאת השנה
262 כללי 76 גיל

10K

מאי 2009
269 כללי גיל 34

10K

אוגוסט 2008

1:00:32

תוצאת השנה

10K

יוני 2007

10K

מאי 2007
1 כללי 1 גיל

10K

מאי 2007
1 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2007

30:16

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2007
4 כללי גיל 30

10K

אפריל 2006

10K

אפריל 2006

31:10

תוצאת השנה

10K

מרץ 2006
5 כללי גיל 29

10K

מרץ 2006
4 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2006
2 כללי 2 גיל

10K

פברואר 2006
3 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2006
2 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2005

33:01

תוצאת השנה

10K

אפריל 2004
1 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2004

30:29

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
1 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2004
5 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2004
4 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2003

10K

אפריל 2003

30:42

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל

10K

מרץ 2003
4 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2003
5 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2003
4 כללי 3 גיל

10K

ינואר 2003
3 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2002

30:57

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2002
6 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2002
5 כללי 3 גיל

10K

פברואר 2002
6 כללי 5 גיל


10K

מרץ 2001

31:33

תוצאת השנה
5 כללי 5 גיל

10K

פברואר 2001
4 כללי 4 גיל

10K

אפריל 2000

32:01

תוצאת השנה
6 כללי גיל 23

10K

פברואר 1999

32:03

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל גיל 22

10K

מרץ 1998

33:56

תוצאת השנה
8 כללי 3 גיל גיל 21

10K

אפריל 1997

35:43

תוצאת השנה
12 כללי 9 גיל

10K

פברואר 1996

33:41

תוצאת השנה
4 כללי 1 גיל גיל 19

10K

נובמבר 1995

34:24

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל

15K

15K

פברואר 2019

50:30

שיא אישי
7 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 42

15K

ינואר 2014

52:58

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

15K

נובמבר 2006

1:17:04

תוצאת השנה
529 כללי גיל 30

חצי מרתון

21.1K

לפני 4 ימים

1:59:05

תוצאת השנה
1,495 כללי 205 גיל 1,338 בגברים

21.1K

לפני 25 ימים
5,351 כללי 1,887 גיל 4,373 בגברים גיל 38

21.1K

דצמבר 2018

1:53:10

תוצאת השנה
767 כללי 145 גיל 695 בגברים

21.1K

יוני 2018
310 כללי 124 גיל 266 בגברים גיל 45

21.1K

מאי 2018
45 כללי 7 גיל 43 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2018
3,130 כללי 462 גיל 2,751 בגברים גיל 45

21.1K

מרץ 2017

1:56:30

תוצאת השנה
1,411 כללי 211 גיל גיל 43

21.1K

מרץ 2014
1,569 כללי 211 גיל 1,443 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2014

1:16:49

תוצאת השנה
10 כללי 8 גיל 9 בגברים גיל 37

21.1K

פברואר 2014
1,303 כללי 256 גיל 1,238 בגברים גיל 40

21.1K

מרץ 2012

2:11:16

תוצאת השנה
1,619 כללי 1,469 בגברים גיל 29

21.1K

מרץ 2011

1:34:56

תוצאת השנה


21.1K

מרץ 2009

2:02:25

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2007

2:11:14

תוצאת השנה

21.1K

מרץ 2006

1:15:53

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2006
425 כללי 171 גיל

21.1K

פברואר 2004

1:10:10

שיא אישי
5 כללי גיל 27

21.1K

דצמבר 2003

1:10:24

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2003
6 כללי 4 גיל

21.1K

דצמבר 1996

1:15:23

תוצאת השנה
14 כללי 14 גיל גיל 2

מרתון

42.2K

פברואר 2018

3:29:10

תוצאת השנה
238 כללי 56 גיל 226 בגברים גיל 44

42.2K

אפריל 2017

3:32:29

תוצאת השנה
1,533 כללי 286 גיל 1,708 בגברים גיל 43

42.2K

פברואר 2016

3:34:59

תוצאת השנה
230 כללי 54 גיל 221 בגברים גיל 42

42.2K

פברואר 2015

3:48:30

תוצאת השנה
519 כללי 105 גיל 501 בגברים גיל 41

42.2K

ינואר 2004

2:35:25

שיא אישי
7 כללי 4 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
1,658 כללי 283 גיל 1,328 בגברים גיל 45

אוקטובר 2016
796 כללי 608 גיל 608 בגברים גיל 37

אוגוסט 2013
27 כללי 13 גיל גיל 33
נובמבר 2011
132 כללי 45 גיל גיל 35

אוקטובר 2003
3 כללי 3 גיל
אפריל 2003
2 כללי 2 גיל

4km
אפריל 2003
1 כללי 1 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

צחי כהן