פטריק לזמי

תוצאות אחרונות

פטריק לזמי

5K

לפני 14 ימים

21:35

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל 20 בגברים גיל 59

5K

לפני 23 ימים
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

5K

פברואר 2019
7 כללי 1 גיל 6 בגברים

5K

5K

לפני 14 ימים

21:35

תוצאת השנה
20 כללי 2 גיל 20 בגברים גיל 59

5K

לפני 23 ימים
16 כללי 1 גיל 16 בגברים

5K

פברואר 2019
7 כללי 1 גיל 6 בגברים

5K

אוקטובר 2018
24 כללי 1 גיל 23 בגברים

5K

אוקטובר 2018
11 כללי 4 גיל 11 בגברים גיל 58

5K

אוקטובר 2018

21:31

תוצאת השנה
30 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 58

5K

יולי 2018
12 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 58

5K

יולי 2018
6 כללי 3 גיל 6 בגברים גיל 58

5K

יוני 2018
33 כללי 2 גיל 29 בגברים גיל 58

5K

מאי 2018
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 58

5K

מאי 2018
40 כללי 4 גיל 37 בגברים גיל 58

5K

מאי 2018
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 58

5K

פברואר 2018
43 כללי 4 גיל 38 בגברים

5K

פברואר 2018
16 כללי 2 גיל 15 בגברים

5K

דצמבר 2017

21:13

תוצאת השנה
54 כללי 5 גיל 50 בגברים

5K

נובמבר 2017

5K

אוקטובר 2017
19 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 57

5K

אוקטובר 2017
38 כללי 3 גיל 36 בגברים גיל 57

5K

אוקטובר 2017
27 כללי 3 גיל 26 בגברים

5K

יולי 2017
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 57

5K

יוני 2017
19 כללי 2 גיל 19 בגברים

5K

יוני 2017
23 כללי 4 גיל 19 בגברים גיל 57

5K

מאי 2017
33 כללי 2 גיל 33 בגברים

5K

מאי 2017
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

5K

מאי 2017
14 כללי 1 גיל 14 בגברים

5K

אפריל 2017
28 כללי 2 גיל 27 בגברים גיל 57

5K

אפריל 2017
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

מרץ 2017
29 כללי 2 גיל 29 בגברים

5K

מרץ 2017
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 57

5K

פברואר 2017
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

דצמבר 2016
31 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 56

5K

נובמבר 2016
42 כללי 1 גיל 40 בגברים גיל 56

5K

מאי 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 55

5K

מרץ 2016

22:02

תוצאת השנה

5K

פברואר 2016
28 כללי 3 גיל 28 בגברים

5K

דצמבר 2015
33 כללי 4 גיל 31 בגברים גיל 55

5K

נובמבר 2015

20:43

שיא אישי

5K

אוקטובר 2015
20 כללי 4 גיל 20 בגברים


5K

יולי 2015
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 55

10K

10K

פברואר 2019

46:38

תוצאת השנה
36 כללי 4 גיל 34 בגברים

10K

נובמבר 2018
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 58

10K

ספטמבר 2018

45:50

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 58

10K

מרץ 2018
47 כללי 6 גיל 42 בגברים

10K

פברואר 2018
617 כללי 22 גיל 571 בגברים גיל 58

10K

דצמבר 2017

10K

יולי 2017
92 כללי 4 גיל 88 בגברים גיל 57

10K

ינואר 2017

46:51

תוצאת השנה
22 כללי 2 גיל 22 בגברים

10K

יוני 2016
48 כללי 3 גיל 44 בגברים גיל 56

10K

יוני 2016
20 כללי 3 גיל 18 בגברים גיל 56

10K

מרץ 2016
226 כללי 3 גיל 221 בגברים גיל 56

10K

פברואר 2016

43:40

שיא אישי
352 כללי 11 גיל 332 בגברים גיל 56

10K

פברואר 2016
17 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 56

10K

נובמבר 2015

45:11

תוצאת השנה
132 כללי 17 גיל 126 בגברים גיל 55

10K

נובמבר 2015
52 כללי 4 גיל 51 בגברים

10K

אוקטובר 2015
107 כללי 4 גיל 95 בגברים

10K

יוני 2015
47 כללי 45 בגברים גיל 55

10K

מאי 2015
14 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2015
12 כללי 3 גיל

10K

מרץ 2015
32 כללי 3 גיל 31 בגברים גיל 55

10K

דצמבר 2014
14 כללי 5 גיל 14 בגברים

10K

דצמבר 2014
95 כללי 2 גיל 92 בגברים

10K

נובמבר 2014

46:57

תוצאת השנה
108 כללי 4 גיל 98 בגברים גיל 54

15K

15K

פברואר 2018

1:10:18

שיא אישי
214 כללי 7 גיל 200 בגברים גיל 58

15K

פברואר 2017

1:11:00

תוצאת השנה
222 כללי 8 גיל 202 בגברים גיל 57

קפיצה למרחק

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 58

אוגוסט 2018
7 כללי 5 גיל 7 בגברים גיל 58

אפריל 2018
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 58

5k
אפריל 2018
23 כללי 2 גיל 20 בגברים

נובמבר 2017
70 כללי 2 גיל 62 בגברים גיל 57

אוקטובר 2017
11 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 57
נובמבר 2016
77 כללי 5 גיל 73 בגברים גיל 56

ספטמבר 2016
20 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 56

דצמבר 2015
7 כללי 7 גיל גיל 55

אוגוסט 2015
12 כללי 11 בגברים גיל 55

יוני 2015
21 כללי 3 גיל 21 בגברים

אוקטובר 2014
968 כללי 43 גיל 938 בגברים


יוני 2005
53 כללי 7 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

פטריק לזמי