פאר ברגר

תוצאות אחרונות

פאר ברגר

10K

פברואר 2019

43:11

תוצאת השנה
298 כללי 162 גיל 289 בגברים

5K

פברואר 2019

21:02

תוצאת השנה
37 כללי 11 גיל 35 בגברים גיל 31

5K

נובמבר 2018
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 30

5K

5K

פברואר 2019

21:02

תוצאת השנה
37 כללי 11 גיל 35 בגברים גיל 31

5K

נובמבר 2018
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 30

5K

מאי 2018
27 כללי 5 גיל 27 בגברים גיל 30

5K

מאי 2018
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 30

5K

מאי 2018
3 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 30

5K

מאי 2018
8 כללי 2 גיל 8 בגברים

5K

מאי 2018
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 30

5K

אפריל 2018
40 כללי 35 גיל 35 בגברים גיל 30


5K

מרץ 2018
23 כללי 6 גיל 20 בגברים

5K

פברואר 2018

20:23

תוצאת השנה
20 כללי 7 גיל 18 בגברים

5K

ינואר 2018
26 כללי 24 גיל 24 בגברים

5K

נובמבר 2017

20:13

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 29

5K

נובמבר 2017
39 כללי 26 גיל 36 בגברים גיל 29

5K

אוקטובר 2017
10 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 29

5K

ספטמבר 2017
88 כללי 42 גיל 88 בגברים

5K

ספטמבר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

5K

ספטמבר 2017
47 כללי 5 גיל 42 בגברים

5K

יוני 2017

5K

יוני 2017
22 כללי 2 גיל 18 בגברים גיל 29

5K

מאי 2017
10 כללי 10 גיל 10 בגברים

5K

אפריל 2017
7 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 29

5K

מרץ 2017
28 כללי 14 גיל 28 בגברים

5K

מרץ 2017
27 כללי 2 גיל 24 בגברים

5K

מרץ 2017
8 כללי 7 גיל 8 בגברים

5K

פברואר 2017
51 כללי 9 גיל 47 בגברים

5K

ינואר 2017
9 כללי 8 גיל 8 בגברים

5K

דצמבר 2016
74 כללי 22 גיל 67 בגברים

5K

דצמבר 2016
27 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 28

5K

נובמבר 2016
69 כללי 26 גיל 61 בגברים גיל 28

5K

נובמבר 2016
23 כללי 2 גיל 20 בגברים

5K

אוקטובר 2016
15 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

אוקטובר 2016
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 28

5K

ספטמבר 2016
114 כללי 3 גיל 110 בגברים

5K

ספטמבר 2016
51 כללי 2 גיל 46 בגברים

5K

יוני 2016
26 כללי 7 גיל 26 בגברים גיל 28

5K

מאי 2016

19:50

תוצאת השנה
16 כללי 3 גיל 16 בגברים

5K

מאי 2016
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

5K

אפריל 2016
8 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2016
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 28

5K

אפריל 2016
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

5K

מרץ 2016
42 כללי 45 גיל 42 בגברים

5K

מרץ 2016
17 כללי 3 גיל 17 בגברים

5K

מרץ 2016
12 כללי 7 גיל 11 בגברים

5K

מרץ 2016
20 כללי 5 גיל 21 בגברים

5K

פברואר 2016
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 28

5K

דצמבר 2015
27 כללי 11 גיל 24 בגברים

5K

דצמבר 2015
14 כללי 2 גיל 13 בגברים גיל 27

5K

נובמבר 2015
10 כללי 4 גיל 10 בגברים גיל 27

5K

נובמבר 2015
74 כללי 34 גיל 65 בגברים גיל 27

5K

נובמבר 2015
13 כללי 13 בגברים גיל 27

5K

נובמבר 2015

5K

נובמבר 2015
11 כללי 2 גיל 11 בגברים

5K

אוקטובר 2015
8 כללי 2 גיל 7 בגברים

5K

ספטמבר 2015
42 כללי 5 גיל 38 בגברים

5K

יוני 2015
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

5K

יוני 2015
12 כללי 10 בגברים גיל 27

5K

יוני 2015

19:26

תוצאת השנה
13 כללי 12 גיל 12 בגברים

5K

מאי 2015
37 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 27

5K

מאי 2015
4 כללי 1 גיל 4 בגברים


5K

אפריל 2015
14 כללי 14 בגברים גיל 27

5K

אפריל 2015

5K

מרץ 2015
18 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 27

5K

פברואר 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

5K

פברואר 2015
19 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 27

5K

דצמבר 2014
21 כללי 8 גיל 18 בגברים

5K

דצמבר 2014
18 כללי 4 גיל 17 בגברים גיל 26

5K

נובמבר 2014

20:23

תוצאת השנה
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 26

5K

נובמבר 2014
26 כללי 16 גיל 23 בגברים גיל 26

5K

נובמבר 2014
16 כללי 7 גיל 15 בגברים

5K

נובמבר 2014
7 כללי 2 גיל 6 בגברים

5K

אוקטובר 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים

5K

ספטמבר 2014

5K

יוני 2014
20 כללי 15 בגברים גיל 26

5K

מאי 2014
17 כללי 2 גיל 16 בגברים


5K

מאי 2014
11 כללי 11 בגברים גיל 26

5K

מרץ 2014
33 כללי 5 גיל 31 בגברים

5K

מרץ 2014
36 כללי 34 בגברים גיל 26

5K

פברואר 2014
46 כללי 7 גיל 42 בגברים גיל 26

5K

נובמבר 2013
679 כללי 327 בגברים

5K

נובמבר 2013
44 כללי 40 בגברים גיל 25

5K

נובמבר 2013
22 כללי 22 בגברים גיל 25

5K

נובמבר 2013
11 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 25

5K

אוקטובר 2013
10 כללי גיל 25


5K

יולי 2013
17 כללי 17 גיל

5K

מאי 2013
8 כללי גיל 25

5K

אפריל 2013
10 כללי גיל 25

5K

מרץ 2013

20:08

תוצאת השנה
10 כללי 6 גיל

5K

פברואר 2013
10 כללי גיל 25


5K

דצמבר 2012

5K

דצמבר 2012
19 כללי 4 גיל

5K

דצמבר 2012

5K

נובמבר 2012
33 כללי גיל 24

5K

נובמבר 2012

5K

אוקטובר 2012
8 כללי 4 גיל גיל 24

5K

אוקטובר 2012
25 כללי 2 גיל


5K

מאי 2012
11 כללי גיל 24

5K

אפריל 2012
8 כללי גיל 24

5K

פברואר 2012
42 כללי 12 גיל

5K

פברואר 2012
7 כללי 6 גיל גיל 24

5K

פברואר 2012

20:07

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2011

20:12

תוצאת השנה
23 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2011
46 כללי גיל 23

5K

נובמבר 2011
13 כללי 7 גיל גיל 23

5K

אוקטובר 2011
24 כללי גיל 23

5K

אוקטובר 2011
15 כללי 4 גיל

5K

אוקטובר 2009

24:20

תוצאת השנה
11 כללי 7 גיל

5K

נובמבר 2008

23:14

תוצאת השנה
64 כללי גיל 20

5K

נובמבר 2007
54 כללי 13 גיל

5K

אוקטובר 2007
41 כללי 6 גיל

5K

אוקטובר 2007

5K

ספטמבר 2007

5K

מאי 2007
11 כללי 2 גיל

5K

מאי 2007
38 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2007

21:23

תוצאת השנה
32 כללי 3 גיל

5K

נובמבר 2006
30 כללי 4 גיל

5K

נובמבר 2006
85 כללי גיל 18

5K

אוקטובר 2006
30 כללי 5 גיל

5K

יוני 2006

19:08

שיא אישי

5K

מאי 2006
26 כללי 3 גיל

10K

10K

פברואר 2019

43:11

תוצאת השנה
298 כללי 162 גיל 289 בגברים

10K

נובמבר 2018
731 כללי 413 גיל 682 בגברים גיל 30

10K

פברואר 2018

44:20

תוצאת השנה
342 כללי 184 גיל 319 בגברים גיל 30

10K

אוקטובר 2017

43:55

תוצאת השנה
251 כללי 154 גיל 242 בגברים גיל 29

10K

נובמבר 2016

44:51

תוצאת השנה
374 כללי 210 גיל 354 בגברים גיל 28

10K

אוקטובר 2015

45:27

תוצאת השנה
310 כללי 172 גיל 293 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2015
190 כללי 108 גיל 175 בגברים גיל 27

10K

מרץ 2015
152 כללי 65 גיל 140 בגברים גיל 27

10K

מאי 2014

44:54

תוצאת השנה
63 כללי 11 גיל 58 בגברים

10K

אפריל 2014
118 כללי 31 גיל 109 בגברים גיל 26

10K

מרץ 2014
348 כללי 160 גיל 331 בגברים גיל 26

10K

אוקטובר 2013
247 כללי 168 גיל 242 בגברים גיל 25

10K

יולי 2013
80 כללי גיל 25


10K

מאי 2013
50 כללי 7 גיל

10K

מאי 2013

41:23

שיא אישי


10K

מרץ 2013
126 כללי 120 בגברים גיל 25

10K

מרץ 2013
70 כללי גיל 25

10K

מרץ 2013
208 כללי גיל 25

10K

פברואר 2013
51 כללי 51 גיל

10K

נובמבר 2012

42:22

תוצאת השנה
37 כללי גיל 24

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
110 כללי גיל 24

10K

ספטמבר 2012
64 כללי 10 גיל

10K

מאי 2012
67 כללי 9 גיל

10K

מאי 2012
135 כללי 21 גיל

10K

מרץ 2012
214 כללי גיל 2410K

דצמבר 2011

10K

דצמבר 2011

42:06

תוצאת השנה
41 כללי גיל 23


10K

מאי 2011
106 כללי 19 גיל גיל 23

10K

מאי 2011
50 כללי 7 גיל גיל 23

10K

אוקטובר 2010

44:27

תוצאת השנה

10K

אוגוסט 2008

45:55

תוצאת השנה

10K

מאי 2007
141 כללי 17 גיל

10K

אפריל 2007
69 כללי 5 גיל


10K

פברואר 2007

46:33

תוצאת השנה
78 כללי 10 גיל

10K

אוקטובר 2006
350 כללי 18 גיל

10K

ספטמבר 2006
72 כללי 4 גיל

10K

מאי 2006

43:20

תוצאת השנה
47 כללי 4 גיל

תוצאות נוספות

אפריל 2018
15 כללי 1 גיל 15 בגברים


נובמבר 2017
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 29

אוקטובר 2017
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 29

אוקטובר 2017
10 כללי 5 גיל 10 בגברים גיל 29

אוקטובר 2017
94 כללי 34 גיל 89 בגברים גיל 54

אפריל 2017
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 29

אפריל 2017
19 כללי 2 גיל 19 בגברים גיל 29


נובמבר 2016
26 כללי 14 גיל 25 בגברים גיל 28

מאי 2016
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

מאי 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 28

פברואר 2016
28 כללי 12 גיל 26 בגברים גיל 28

5 כללי 1 גיל 4 בגברים

יוני 2015
1 כללי 1 בגברים גיל 27

מאי 2015
16 כללי 16 בגברים גיל 27

26 כללי 11 גיל 26 בגברים

נובמבר 2014
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

3 כללי 1 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2014
169 כללי 97 גיל 165 בגברים

אוקטובר 2014
50 כללי 45 בגברים גיל 26


4 כללי 2 גיל 4 בגברים


3 כללי 3 גיל גיל 25


נובמבר 2012
15 כללי 3 גיל

נובמבר 2011
202 כללי גיל 23

נובמבר 2011
7 כללי 4 גיל גיל 23

אפריל 2011

אוקטובר 2010
13 כללי 7 גיל

אוקטובר 2008

נובמבר 2007
34 כללי 2 גיל

אוקטובר 2007
526 כללי גיל 19

מאי 2007
10 כללי 9 גיל

אפריל 2007
331 כללי 11 גיל


נובמבר 2006
286 כללי גיל 18

מאי 2006
45 כללי 3 גיל

אפריל 2006
305 כללי 5 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

פאר ברגר