פאנן יארגו

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

פאנן יארגו
אוקטובר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 12

5K

מרץ 2017

23:30

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2016

21:57

שיא אישי
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

5K

5K

מרץ 2017

23:30

תוצאת השנה
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2016

21:57

שיא אישי
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

תוצאות נוספות

אוקטובר 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 12