עפרי גולדמן

תוצאות אחרונות

עפרי גולדמן
דצמבר 2018
4 כללי 1 גיל 2 בנשים

אוקטובר 2018
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 15

2K

2K

אפריל 2018

12:05

שיא אישי
56 כללי 7 גיל 56 בנשים גיל 15

5K

5K

אפריל 2017

20:10

שיא אישי
51 כללי 6 גיל 6 בנשים

5K

דצמבר 2016

22:35

תוצאת השנה
76 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 13

10K

10K

מרץ 2018

47:08

תוצאת השנה
138 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 15

10K

מרץ 2017

45:14

שיא אישי
109 כללי 5 גיל 12 בנשים גיל 14

15K

15K

מרץ 2017

24:04

שיא אישי
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14

תוצאות נוספות

דצמבר 2018
4 כללי 1 גיל 2 בנשים

אוקטובר 2018
10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 15

4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 15

5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 15

34 כללי 34 גיל 34 בנשים גיל 15

8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 15

9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 15

3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 15

10 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 15


9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 14

ספטמבר 2017
30 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 14

ספטמבר 2017
91 כללי 3 גיל 31 בנשים גיל 14

יולי 2017
18 כללי 7 גיל 7 בנשים גיל 14

11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 14

9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 14

אפריל 2017
29 כללי 10 גיל 10 בנשים גיל 14

ינואר 2017
35 כללי 3 גיל 7 בנשים גיל 14

דצמבר 2016
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 13

אוקטובר 2016
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 13

17 כללי 7 גיל 8 בנשים גיל 13

יוני 2016
14 כללי 8 גיל 14 בנשים גיל 13


מאי 2016
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 13


דצמבר 2015
17 כללי 8 גיל 17 בנשים גיל 12

מאי 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

אפריל 2015
10 כללי 6 גיל 10 בנשים גיל 12

מרץ 2015
13 כללי 7 גיל 13 בגברים גיל 12

דצמבר 2014
7 כללי 4 גיל 4 בגברים

אוקטובר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 11

אוקטובר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 11

ספטמבר 2014
9 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 11

יוני 2014
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

מאי 2014
11 כללי 5 גיל 11 בגברים גיל 11

מאי 2014
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 11


נובמבר 2013
36 כללי 36 בנשים גיל 10הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עפרי גולדמן