ענת כהן

תוצאות אחרונות

ענת כהן

5K

לפני 23 ימים

36:28

תוצאת השנה
66 כללי 5 גיל 25 בנשים גיל 46

21.1K

מרץ 2019
4,215 כללי 100 גיל 1,015 בנשים גיל 38

10K

מרץ 2019
6,024 כללי 192 גיל 2,114 בנשים גיל 38

2K

2K

אפריל 2016

7:04

שיא אישי
82 כללי 4 גיל 29 בנשים גיל 39

5K

5K

לפני 23 ימים

36:28

תוצאת השנה
66 כללי 5 גיל 25 בנשים גיל 46

5K

מרץ 2019
2,815 כללי 476 גיל 1,020 בנשים גיל 46

5K

ינואר 2019
201 כללי 22 גיל 77 בנשים

5K

ספטמבר 2018

32:43

תוצאת השנה
181 כללי 12 גיל 38 בנשים גיל 46

5K

מאי 2018
224 כללי 91 גיל 91 בנשים גיל 56

5K

מאי 2018
332 כללי 33 גיל 138 בנשים גיל 44

5K

מרץ 2018
72 כללי 7 גיל 21 בנשים גיל 38

5K

מרץ 2018
2,446 כללי 413 גיל 891 בנשים גיל 40

5K

יוני 2017

34:26

תוצאת השנה
40 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 18

5K

אפריל 2017
313 כללי 32 גיל 101 בנשים גיל 32

5K

אוקטובר 2016
859 כללי 333 גיל 333 בנשים גיל 34

5K

ספטמבר 2016
102 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 38

5K

יוני 2016
134 כללי 57 גיל 59 בנשים

5K

מאי 2016

23:06

שיא אישי
336 כללי 202 גיל 202 בנשים גיל 40

5K

מאי 2016
438 כללי 19 גיל 125 בנשים

5K

מאי 2016
357 כללי 170 גיל 170 בנשים

5K

אפריל 2016
287 כללי 23 גיל 107 בנשים גיל 39

5K

נובמבר 2015
349 כללי 110 גיל 110 בנשים גיל 38

5K

נובמבר 2015
680 כללי 138 גיל 250 בנשים

5K

אוקטובר 2015

30:38

תוצאת השנה
167 כללי 1 גיל גיל 38

5K

מרץ 2015
213 כללי 26 גיל 65 בנשים

5K

אפריל 2014

1:02:13

תוצאת השנה
208 כללי 20 גיל 70 בנשים

5K

דצמבר 2013
357 כללי 125 גיל 125 בנשים גיל 41

5K

נובמבר 2013
140 כללי 36 גיל 36 בנשים

5K

מאי 2013

25:08

תוצאת השנה
96 כללי 17 גיל

5K

מאי 2013
305 כללי 113 גיל

5K

פברואר 2013
174 כללי גיל 43

5K

אוקטובר 2012
101 כללי 6 גיל

5K

ספטמבר 2012

25:20

תוצאת השנה
50 כללי 14 גיל


5K

יוני 2011

33:51

תוצאת השנה
375 כללי 19 גיל גיל 39

10K

10K

מרץ 2019
6,024 כללי 192 גיל 2,114 בנשים גיל 38

10K

פברואר 2019

1:03:41

תוצאת השנה
7,197 כללי 721 גיל 1,747 בנשים

10K

פברואר 2019
9,358 כללי 196 גיל 2,837 בנשים

10K

פברואר 2019
10,054 כללי 432 גיל 3,240 בנשים

10K

נובמבר 2018
10,175 כללי 766 גיל 2,626 בנשים גיל 44

10K

נובמבר 2018
13,202 כללי 359 גיל 4,217 בנשים גיל 51

10K

נובמבר 2018
14,735 כללי 1,596 גיל 5,121 בנשים גיל 41

10K

נובמבר 2018
15,087 כללי 53 גיל 5,340 בנשים גיל 60

10K

יולי 2018
157 כללי 11 גיל 25 בנשים גיל 37

10K

אפריל 2018

53:16

תוצאת השנה
754 כללי 63 גיל 129 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2018
5,729 כללי 184 גיל 1,222 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2018
12,726 כללי 734 גיל 5,082 בנשים

10K

נובמבר 2017
707 כללי 26 גיל 167 בנשים

10K

נובמבר 2017
325 כללי 32 גיל 158 בנשים

10K

נובמבר 2017
309 כללי 6 גיל 51 בנשים

10K

אוקטובר 2017

53:22

תוצאת השנה
2,556 כללי 153 גיל 224 בנשים גיל 27

10K

אוקטובר 2017
4,525 כללי 139 גיל 562 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
14,214 כללי 1,292 גיל 4,391 בנשים גיל 40

10K

אוקטובר 2017
136 כללי 16 גיל 46 בנשים גיל 41

10K

יולי 2017
1,925 כללי 142 גיל 694 בנשים גיל 43

10K

יוני 2017
266 כללי 26 גיל 57 בנשים גיל 40

10K

מאי 2017
150 כללי 23 גיל 23 בנשים

10K

אפריל 2017
1,433 כללי 141 גיל 312 בנשים

10K

פברואר 2017
10,639 כללי 243 גיל 3,603 בנשים גיל 50

10K

דצמבר 2016
500 כללי 32 גיל 81 בנשים

10K

נובמבר 2016

58:44

תוצאת השנה
5,707 כללי 459 גיל 752 בנשים גיל 39

10K

נובמבר 2016
10,833 כללי 795 גיל 2,637 בנשים גיל 42

10K

נובמבר 2016
13,061 כללי 2,104 גיל 3,752 בנשים גיל 35

10K

נובמבר 2016
13,068 כללי 1,173 גיל 3,758 בנשים גיל 40

10K

נובמבר 2016
13,455 כללי 2,217 גיל 3,976 בנשים גיל 39

10K

נובמבר 2016
16,442 כללי 1,794 גיל 5,709 בנשים גיל 44

10K

נובמבר 2016
16,513 כללי 438 גיל 5,758 בנשים גיל 58

10K

מאי 2016
1,462 כללי 158 גיל 378 בנשים

10K

מרץ 2016
4,931 כללי 58 גיל 1,323 בנשים גיל 15

10K

פברואר 2016
7,627 כללי 390 גיל 2,186 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2016
7,992 כללי 294 גיל 2,370 בנשים גיל 49

10K

פברואר 2016
8,781 כללי 401 גיל 2,825 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2016
9,581 כללי 493 גיל 3,331 בנשים גיל 35

10K

פברואר 2016
11,109 כללי 732 גיל 4,342 בנשים

10K

אוקטובר 2015

1:14:43

תוצאת השנה
9,076 כללי 1,483 גיל 2,651 בנשים

10K

אוקטובר 2015
10,335 כללי 1,881 גיל 3,385 בנשים

10K

פברואר 2014

57:19

תוצאת השנה
4,759 כללי 86 גיל 548 בנשים גיל 36

10K

פברואר 2014
9,603 כללי 399 גיל 2,470 בנשים גיל 38

10K

פברואר 2014
11,441 כללי 1,414 גיל 3,524 בנשים גיל 32

10K

נובמבר 2013
857 כללי 94 בנשים גיל 45

10K

נובמבר 2013
1,360 כללי 291 בנשים גיל 31

10K

אוקטובר 2013
12,838 כללי 738 גיל 2,642 בנשים גיל 48

10K

אוקטובר 2013
13,197 כללי 787 גיל 2,800 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2013
17,557 כללי 3,127 גיל 5,190 בנשים גיל 31

10K

מאי 2013

50:26

תוצאת השנה

10K

מרץ 2013
11,211 כללי 3,521 בנשים גיל 41

10K

פברואר 2013
485 כללי גיל 29

10K

ינואר 2013
820 כללי גיל 48

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

54:18

תוצאת השנה
285 כללי גיל 44

10K

מאי 2012
1,136 כללי 110 גיל

10K

מרץ 2012
7,836 כללי גיל 45

10K

נובמבר 2011

10K

מאי 2011

46:42

תוצאת השנה
183 כללי

10K

אוקטובר 2010

55:21

תוצאת השנה

10K

מאי 2010
3,925 כללי גיל 51

10K

מרץ 2010

10K

אוקטובר 2009

10K

מאי 2009
302 כללי גיל 20

10K

אפריל 2009

45:23

שיא אישי
510 כללי 19 בנשים גיל 43

10K

מרץ 2009

10K

אוגוסט 2008

49:56

תוצאת השנה

10K

יוני 2007

1:03:07

תוצאת השנה

10K

מרץ 2006
1,041 כללי גיל 30

10K

פברואר 2006

1:01:29

תוצאת השנה
403 כללי 25 גיל

10K

מרץ 2005

1:11:45

תוצאת השנה
1,274 כללי 620 גיל

10K

מרץ 2004

1:07:26

תוצאת השנה
581 כללי 10 גיל

15K

15K

נובמבר 2016

1:49:26

תוצאת השנה
2,796 כללי 337 גיל 724 בנשים גיל 40

15K

נובמבר 2016
2,885 כללי 357 גיל 771 בנשים גיל 35

15K

נובמבר 2011

1:42:23

תוצאת השנה
1,773 כללי גיל 39

15K

נובמבר 2010
502 כללי גיל 44

15K

אפריל 2010

1:07:31

שיא אישי

חצי מרתון

21.1K

מרץ 2019
4,215 כללי 100 גיל 1,015 בנשים גיל 38

21.1K

פברואר 2019

2:12:41

תוצאת השנה
6,502 כללי 354 גיל 1,415 בנשים גיל 43

21.1K

פברואר 2019
8,451 כללי 261 גיל 2,348 בנשים גיל 52

21.1K

פברואר 2018

2:21:12

תוצאת השנה
7,140 כללי 225 גיל 1,673 בנשים גיל 37

21.1K

מרץ 2017
4,523 כללי 341 גיל גיל 36

21.1K

פברואר 2017

2:27:52

תוצאת השנה
6,960 כללי 461 גיל 1,710 בנשים גיל 41

21.1K

פברואר 2017
7,021 כללי 222 גיל 1,747 בנשים גיל 36

21.1K

דצמבר 2016

2:29:20

תוצאת השנה
2,176 כללי 60 גיל 440 בנשים גיל 35

21.1K

דצמבר 2015

1:59:37

תוצאת השנה
1,520 כללי 20 גיל 158 בנשים גיל 47

21.1K

מרץ 2015
1,497 כללי 22 גיל 131 בנשים גיל 47

21.1K

דצמבר 2014

1:55:54

תוצאת השנה
1,288 כללי 29 גיל 126 בנשים

21.1K

נובמבר 2014
149 כללי 8 גיל 21 בנשים גיל 46

21.1K

ספטמבר 2014
201 כללי 19 גיל 19 בנשים

21.1K

מרץ 2014
2,406 כללי 212 גיל 2,124 בגברים גיל 46

21.1K

פברואר 2014
7,421 כללי 257 גיל 1,562 בנשים גיל 49

21.1K

דצמבר 2013

2:02:23

תוצאת השנה
2,191 כללי 245 בנשים גיל 45

21.1K

מאי 2010

1:42:54

שיא אישי
339 כללי גיל 44

21.1K

נובמבר 2008

1:49:22

תוצאת השנה
780 כללי 9 גיל גיל 42

21.1K

נובמבר 2007

1:58:40

תוצאת השנה
1,233 כללי גיל 41

מרתון

42.2K

אפריל 2016
4,944 כללי 132 גיל 774 בנשים גיל 48

42.2K

ינואר 2016

4:08:43

תוצאת השנה
1,205 כללי 19 גיל 105 בנשים גיל 48

42.2K

ינואר 2015

4:09:32

תוצאת השנה
1,262 כללי 34 גיל 130 בנשים גיל 47

42.2K

פברואר 2014

4:28:57

תוצאת השנה
1,586 כללי 23 גיל 122 בנשים גיל 46

42.2K

אפריל 2011

3:38:14

תוצאת השנה

42.2K

מרץ 2010

3:33:24

שיא אישי
1,997 כללי 721 גיל

42.2K

ינואר 2010
661 כללי גיל 44

42.2K

אפריל 2009

3:55:32

תוצאת השנה
642 כללי 262 גיל

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
1,957 כללי 213 גיל 472 בנשים גיל 42

אפריל 2018
72 כללי 2 גיל 10 בנשים גיל 41

10k
אפריל 2018
151 כללי 7 גיל 17 בנשים

מרץ 2018
242 כללי 242 גיל 242 בנשים גיל 41

מרץ 2018
1,101 כללי 1,101 גיל 1,101 בנשים גיל 41

מרץ 2018
628 כללי 628 גיל 628 בנשים גיל 45

87 כללי 6 גיל 87 בנשים גיל 36

ספטמבר 2017
30 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 49

5km
מאי 2017
1,054 כללי 511 גיל 511 בנשים

אפריל 2017
356 כללי 356 גיל 356 בנשים גיל 44

מרץ 2017
88 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 40

דצמבר 2016
290 כללי 107 גיל 125 בנשים גיל 44

21k
אוקטובר 2016
338 כללי 110 גיל 136 בנשים

12k
אוקטובר 2016
76 כללי 21 גיל 22 בנשים

ספטמבר 2016
40 כללי 3 גיל 5 בנשים גיל 48

ספטמבר 2016
179 כללי 12 גיל 43 בנשים גיל 40

יולי 2016
66 כללי 11 גיל 11 בנשים

11k
יולי 2016
163 כללי 32 גיל 69 בנשים

11k
יולי 2016
327 כללי 77 גיל 174 בנשים

מאי 2016
221 כללי 19 גיל 76 בנשים גיל 35

אפריל 2016
1,692 כללי 1,692 גיל 1,692 בנשים גיל 42

אפריל 2016
409 כללי 409 גיל 409 בנשים גיל 43

אפריל 2016
1,399 כללי 1,399 גיל 1,399 בנשים גיל 44

ינואר 2016
44 כללי 44 גיל 44 בנשים גיל 15

דצמבר 2015
309 כללי 309 גיל גיל 43

ספטמבר 2015
183 כללי 21 גיל 53 בנשים

ספטמבר 2015
134 כללי 4 גיל 27 בנשים גיל 16

אוקטובר 2014
12,065 כללי 884 גיל 3,100 בנשים

אוקטובר 2014
14,477 כללי 1,262 גיל 4,453 בנשים

אוקטובר 2014
15,487 כללי 2,872 גיל 5,076 בנשים

אוקטובר 2014
282 כללי 22 גיל 31 בנשים

מאי 2014
164 כללי 86 גיל 164 בנשים גיל 47
אוקטובר 2012
79 כללי גיל 35
אוקטובר 2010
1,056 כללי גיל 51

מרץ 2010
16 כללי 3 גיל

דצמבר 2009
25 כללי גיל 49


ספטמבר 2008
67 כללי 4 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

ענת כהן