ענת גורפונג

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

ענת גורפונג
109 כללי 2 גיל 5 בנשים

10K

מאי 2010

1:02:47

שיא אישי
3,088 כללי גיל 46


10K

10K

מאי 2010

1:02:47

שיא אישי
3,088 כללי גיל 46