עמי מטלון

תוצאות אחרונות

עמי מטלון
61k
אוקטובר 2016
162 כללי 121 גיל 145 בגברים

42.2K

פברואר 2016

3:51:07

שיא אישי
455 כללי 196 גיל 430 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2015

47:06

שיא אישי
62 כללי 41 גיל 61 בגברים

10K

10K

נובמבר 2015

47:06

שיא אישי
62 כללי 41 גיל 61 בגברים

10K

אוקטובר 2013

50:53

תוצאת השנה
177 כללי 161 בגברים

10K

אוקטובר 2013
475 כללי גיל 33

10K

אוקטובר 2012

58:42

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2013

1:18:46

שיא אישי
1,144 כללי 1,031 בגברים גיל 33

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2015

1:44:17

שיא אישי
13 כללי 9 גיל 13 בגברים גיל 35

21.1K

דצמבר 2014

1:47:30

תוצאת השנה
800 כללי 306 גיל 739 בגברים

21.1K

פברואר 2014
2,297 כללי 1,233 גיל 2,145 בגברים גיל 34

21.1K

פברואר 2014
187 כללי 64 גיל 169 בגברים גיל 34

מרתון

42.2K

פברואר 2016

3:51:07

שיא אישי
455 כללי 196 גיל 430 בגברים גיל 36

תוצאות נוספות

61k
אוקטובר 2016
162 כללי 121 גיל 145 בגברים

אוקטובר 2015
196 כללי 72 גיל 177 בגברים גיל 35

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמי מטלון