עמית סרולביץ

תוצאות אחרונות

עמית סרולביץ

5K

דצמבר 2018
50 כללי 31 גיל 47 בגברים גיל 13

5K

אפריל 2018

21:46

שיא אישי
65 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 13

5K

דצמבר 2017

22:26

תוצאת השנה
42 כללי 24 גיל 36 בגברים

2K

2K

מאי 2015

9:16

תוצאת השנה
103 כללי 6 גיל 93 בגברים

2K

מאי 2014

9:22

תוצאת השנה
153 כללי 21 גיל 131 בגברים

2K

דצמבר 2011

7:43

שיא אישי

5K

5K

דצמבר 2018
50 כללי 31 גיל 47 בגברים גיל 13

5K

אפריל 2018

21:46

שיא אישי
65 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 13

5K

דצמבר 2017

22:26

תוצאת השנה
42 כללי 24 גיל 36 בגברים

5K

מאי 2016

23:18

תוצאת השנה
81 כללי 19 גיל 71 בגברים

5K

דצמבר 2015

24:49

תוצאת השנה
86 כללי 53 גיל 76 בגברים

10K

10K

מרץ 2016

39:41

תוצאת השנה
62 כללי 14 גיל 58 בגברים גיל 14

10K

דצמבר 2015

37:53

שיא אישי
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 13

תוצאות נוספות

19 כללי 19 גיל 19 בגברים

6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 14

אפריל 2016
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 14


דצמבר 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 13

אוקטובר 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים

יוני 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 13

אפריל 2015
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 13

דצמבר 2014
16 כללי 3 גיל 13 בגברים

אוקטובר 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

ספטמבר 2014
43 כללי 1 גיל 32 בגברים גיל 12

ספטמבר 2014
222 כללי 6 גיל 162 בגברים גיל 12

יוני 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 12

אפריל 2014
41 כללי 34 בגברים גיל 9

נובמבר 2013
2 כללי 2 בגברים גיל 11

אוקטובר 2013
מאי 2013
1 כללי גיל 11דצמבר 2012
2 כללי גיל 10

נובמבר 2012

אוקטובר 2011
1 כללי גיל 9
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמית סרולביץ