עמית לוי

תוצאות אחרונות

עמית לוי
לפני 6 ימים
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

21.1K

לפני 11 ימים

1:28:08

תוצאת השנה
275 כללי 23 גיל 263 בגברים גיל 52

לפני 26 ימים
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

2K

2K

אוקטובר 2018
5 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 9

2K

יוני 2018
26 כללי 5 גיל 21 בגברים גיל 9

2K

אפריל 2018
106 כללי 9 גיל 12 בנשים גיל 13

2K

אפריל 2018
26 כללי 9 גיל 26 בגברים גיל 9


2K

מרץ 2018

7:35

שיא אישי
18 כללי 2 גיל 3 בנשים

2K

אפריל 2016

12:51

תוצאת השנה
178 כללי 54 גיל 125 בגברים גיל 9

2K

פברואר 2011

10:50

תוצאת השנה
53 כללי 27 גיל

5K

5K

מרץ 2019

27:54

תוצאת השנה
129 כללי 47 גיל 115 בגברים גיל 11

5K

מרץ 2019
161 כללי 27 גיל 140 בגברים גיל 15

5K

אוקטובר 2018

23:32

תוצאת השנה
28 כללי 12 גיל 28 בגברים גיל 16

5K

יוני 2018
162 כללי 54 גיל 128 בגברים גיל 10

5K

מאי 2018
402 כללי 81 גיל 216 בגברים גיל 10

5K

נובמבר 2017

26:37

תוצאת השנה
160 כללי 143 גיל 143 בגברים גיל 12

5K

דצמבר 2016
121 כללי 11 גיל 16 בנשים

5K

אפריל 2016

26:12

תוצאת השנה
77 כללי 3 גיל 10 בנשים

5K

מרץ 2016
1,994 כללי 326 גיל 1,088 בגברים גיל 13

5K

ינואר 2016
164 כללי 77 גיל 138 בגברים גיל 18

5K

יוני 2015
210 כללי 99 גיל 148 בגברים

5K

אפריל 2015

5K

פברואר 2015

13:40

שיא אישי
66 כללי 23 גיל 52 בגברים

5K

דצמבר 2014

25:24

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2014
99 כללי 4 גיל 8 בנשים

5K

יוני 2014
324 כללי 273 גיל 273 בגברים

5K

יוני 2014
87 כללי 13 גיל 80 בגברים

5K

מאי 2014
419 כללי 83 גיל 344 בגברים

5K

אפריל 2014
107 כללי 25 גיל 93 בגברים

5K

דצמבר 2013
175 כללי 146 גיל 146 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2013

21:23

תוצאת השנה
56 כללי 56 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2013
270 כללי 270 בגברים גיל 17

5K

נובמבר 2013
608 כללי 248 בנשים

5K

נובמבר 2012

32:49

תוצאת השנה
285 כללי גיל 33

5K

נובמבר 2010

24:16

תוצאת השנה

10K

10K

מרץ 2019
916 כללי 19 גיל 269 בנשים גיל 15

10K

פברואר 2019

1:07:19

תוצאת השנה
8,911 כללי 797 גיל 6,317 בגברים

10K

נובמבר 2018

1:02:53

תוצאת השנה
8,117 כללי 1,887 גיל 6,395 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2018
1,054 כללי 869 בגברים

10K

מרץ 2018
2,837 כללי 189 גיל 2,361 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2018
12,478 כללי 1,782 גיל 4,920 בנשים

10K

פברואר 2018
12,910 כללי 382 גיל 5,209 בנשים

10K

אוקטובר 2017
1,006 כללי 554 גיל 940 בגברים גיל 26

10K

אוקטובר 2017
7,142 כללי 1,692 גיל 5,884 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2017
17,591 כללי 5,545 גיל 11,192 בגברים גיל 25

10K

יולי 2017
893 כללי 99 גיל 733 בגברים גיל 42

10K

מאי 2017
363 כללי 262 גיל 263 בגברים

10K

אפריל 2017
93 כללי 10 גיל 17 בנשים

10K

מרץ 2017

43:30

תוצאת השנה
81 כללי 37 גיל גיל 22

10K

מרץ 2017
3,373 כללי 362 גיל גיל 19

10K

פברואר 2017
11,759 כללי 307 גיל 4,296 בנשים גיל 50

10K

דצמבר 2016
613 כללי 129 גיל 467 בגברים

10K

נובמבר 2016
6,217 כללי 1,529 גיל 5,340 בגברים גיל 41

10K

ספטמבר 2016
683 כללי 90 גיל 576 בגברים גיל 41

10K

אפריל 2016

40:24

תוצאת השנה
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 49

10K

מרץ 2016
2,338 כללי 864 גיל 2,065 בגברים גיל 25

10K

פברואר 2016
139 כללי 66 גיל 130 בגברים גיל 22

10K

פברואר 2016
8,751 כללי 372 גיל 2,807 בנשים גיל 49

10K

פברואר 2016
9,770 כללי 1,339 גיל 3,448 בנשים גיל 31

10K

נובמבר 2015
852 כללי 253 גיל 702 בגברים גיל 40

10K

יוני 2015
1,078 כללי 54 גיל 214 בנשים גיל 40

10K

מרץ 2015

59:05

תוצאת השנה
1,675 כללי 106 גיל 1,517 בגברים גיל 40

10K

נובמבר 2014
753 כללי 35 גיל 675 בגברים גיל 18

10K

אפריל 2014
108 כללי 43 גיל 99 בגברים

10K

פברואר 2014

49:18

תוצאת השנה
1,350 כללי 741 גיל 1,287 בגברים גיל 23

10K

נובמבר 2013
429 כללי 411 בגברים

10K

נובמבר 2013
473 כללי 450 בגברים

10K

אוקטובר 2013
5,773 כללי 3,232 גיל 5,290 בגברים גיל 21

10K

אוקטובר 2013
6,265 כללי 3,461 גיל 5,692 בגברים גיל 21

10K

אפריל 2013

41:03

תוצאת השנה
16 כללי גיל 46

10K

מרץ 2013
1,914 כללי 1,782 בגברים גיל 38

10K

מרץ 2013
4,426 כללי 3,907 בגברים גיל 32

10K

פברואר 2013
437 כללי גיל 16

10K

נובמבר 2012
626 כללי גיל 15

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
305 כללי גיל 33

10K

אפריל 2012

39:52

שיא אישי
4 כללי גיל 45

10K

מרץ 2012
2,724 כללי גיל 31

10K

דצמבר 2011
451 כללי גיל 14

10K

נובמבר 2011

10K

נובמבר 2011

10K

אפריל 2011
108 כללי

10K

אפריל 2011

55:14

תוצאת השנה
2,426 כללי גיל 45

10K

אפריל 2011
383 כללי גיל 45

10K

אוקטובר 2010

40:25

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

אוקטובר 2010

10K

אפריל 2010

10K

מרץ 2010

10K

מרץ 2009

54:53

תוצאת השנה
220 כללי 8 גיל

10K

אוגוסט 2008

41:40

תוצאת השנה


10K

יוני 2007

52:04

תוצאת השנה

10K

מרץ 2007
256 כללי 27 גיל

10K

מרץ 2007

10K

פברואר 2006

44:49

תוצאת השנה
80 כללי 32 גיל

10K

נובמבר 2005

48:21

תוצאת השנה

15K

15K

אפריל 2015

1:42:37

תוצאת השנה
134 כללי 19 גיל 118 בגברים גיל 40

15K

נובמבר 2013

1:13:57

תוצאת השנה
745 כללי 689 בגברים גיל 38

15K

נובמבר 2011

1:18:50

תוצאת השנה
163 כללי גיל 18

15K

נובמבר 2009

1:00:23

תוצאת השנה
72 כללי גיל 42

15K

נובמבר 2008

1:00:19

שיא אישי
59 כללי גיל 41

חצי מרתון

21.1K

לפני 11 ימים

1:28:08

תוצאת השנה
275 כללי 23 גיל 263 בגברים גיל 52

21.1K

דצמבר 2018

1:54:51

תוצאת השנה
941 כללי 295 גיל 836 בגברים

21.1K

יולי 2017

2:00:12

תוצאת השנה
319 כללי 108 גיל 325 בגברים גיל 33

21.1K

פברואר 2016

1:40:53

תוצאת השנה
604 כללי 96 גיל 574 בגברים גיל 49

21.1K

פברואר 2016
4,641 כללי 789 גיל 3,921 בגברים גיל 41

21.1K

מרץ 2015

1:43:06

תוצאת השנה
313 כללי 155 גיל 298 בגברים גיל 24

21.1K

פברואר 2015
4,531 כללי 780 גיל 3,827 בגברים גיל 40

21.1K

יולי 2013

1:55:00

תוצאת השנה
482 כללי גיל 38

21.1K

מרץ 2013
4,883 כללי 4,209 בגברים גיל 34

21.1K

אפריל 2011

1:26:17

תוצאת השנה

21.1K

מאי 2010

1:28:05

תוצאת השנה
26 כללי גיל 43

21.1K

מרץ 2009

1:29:55

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2008

1:24:53

שיא אישי

21.1K

נובמבר 2008
70 כללי 12 גיל גיל 41

מרתון

42.2K

ינואר 2016

2:58:30

תוצאת השנה
72 כללי 9 גיל 68 בגברים גיל 49

42.2K

ינואר 2015

2:49:06

שיא אישי
40 כללי 2 גיל 40 בגברים גיל 48

42.2K

אפריל 2014

2:51:52

תוצאת השנה
334 כללי

42.2K

מרץ 2012

2:59:36

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2011

3:04:57

תוצאת השנה
103 כללי 9 גיל גיל 43

42.2K

ינואר 2010

3:08:18

תוצאת השנה
77 כללי גיל 43

42.2K

אפריל 2009
21 כללי 21 בגברים גיל 42

42.2K

ינואר 2009

2:57:26

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2008

3:36:36

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2016

7:04:05

תוצאת השנה
277 כללי 62 גיל 261 בגברים

70.3

ינואר 2014

7:32:10

תוצאת השנה
349 כללי 56 גיל גיל 39

70.3

מאי 2010

4:52:11

שיא אישי

70.3

מאי 2009

6:01:41

תוצאת השנה

70.3

פברואר 2009
24 כללי 8 גיל

איש ברזל

איש ברזל

יולי 2010

11:18:45

שיא אישי
906 כללי 202 גיל גיל 43

איש ברזל

ינואר 2010
13 כללי 3 גיל גיל 43

תוצאות נוספות

לפני 6 ימים
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

לפני 26 ימים
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 10

800
מרץ 2019
49 כללי 7 גיל 36 בגברים גיל 90

נובמבר 2018
566 כללי 154 גיל 202 בנשים גיל 8

נובמבר 2018
1,043 כללי 79 גיל 901 בגברים גיל 27

12k
נובמבר 2018
58 כללי 27 גיל 40 בגברים

אוקטובר 2018
17 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 13

ספטמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 9

ספטמבר 2018
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 13יוני 2018
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 51

51 כללי 12 גיל 20 בנשים גיל 13

מאי 2018
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 51

אפריל 2018
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 9

אפריל 2018
23 כללי 14 גיל 23 בנשים גיל 13

800
מרץ 2018
65 כללי 53 בגברים גיל 88

פברואר 2018
128 כללי 128 גיל 128 בגברים

דצמבר 2017
43 כללי 19 גיל 43 בנשים גיל 12

1k
נובמבר 2017
201 כללי 53 גיל 125 בגברים

אוקטובר 2017
252 כללי 53 גיל 204 בגברים גיל 15

אוקטובר 2017
13 כללי 13 גיל 13 בנשים גיל 12

אוקטובר 2017
26 כללי 11 גיל 26 בנשים גיל 12

יולי 2017
27 כללי 6 גיל 26 בגברים גיל 42

24 כללי 7 גיל 24 בגברים גיל 42

יוני 2017
24 כללי 10 גיל 24 בנשים גיל 12

יוני 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 50

מאי 2017
32 כללי 26 גיל 32 בנשים גיל 12

מאי 2017
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 12

מאי 2017
117 כללי 110 גיל 111 בגברים

5km
מאי 2017
597 כללי 201 גיל 201 בנשים

אפריל 2017
146 כללי 43 גיל 115 בגברים גיל 11

אפריל 2017
1,749 כללי 1,749 גיל 1,749 בנשים גיל 50

אפריל 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 50

מרץ 2017
37 כללי 16 גיל 37 בנשים גיל 12

פברואר 2017
94 כללי 94 גיל 94 בגברים גיל 13


2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 49

דצמבר 2016
8 כללי 8 גיל 8 בנשים גיל 11

אוקטובר 2016
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 11

ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 49

ספטמבר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 49

ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 49

יוני 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 49

יוני 2016
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 11

יוני 2016
10 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 49

מאי 2016
246 כללי 48 גיל 187 בגברים גיל 13

מאי 2016
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 11

15 כללי 4 גיל 15 בנשים גיל 49

אפריל 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 49

אפריל 2016
1,024 כללי 1,024 גיל 1,024 בנשים גיל 49

אפריל 2016
245 כללי 6 גיל 67 בנשים גיל 14


מרץ 2016
78 כללי 40 גיל 71 בגברים גיל 23

מרץ 2016
3,326 כללי 467 גיל 2,679 בגברים גיל 41

דצמבר 2015
35 כללי 11 גיל 35 בנשים גיל 10

375 כללי 44 גיל 194 בנשים

אוקטובר 2015
17 כללי 10 גיל 17 בגברים

אוקטובר 2015
29 כללי 14 גיל 29 בנשים גיל 10


26 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 40

יוני 2015
21 כללי 21 גיל 21 בנשים גיל 10

מאי 2015
322 כללי 75 גיל 233 בגברים גיל 12

מאי 2015
37 כללי 21 גיל 37 בגברים גיל 40

39 כללי 39 בגברים גיל 24

163 כללי 12 בנשים גיל 21

אפריל 2015
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 10

אפריל 2015
40 כללי 13 גיל 40 בגברים גיל 40


מרץ 2015
30 כללי 12 גיל 30 בגברים גיל 10

נובמבר 2014
387 כללי 256 גיל 259 בגברים

אוקטובר 2014
8,207 כללי 3,803 גיל 6,833 בגברים

אוקטובר 2014
14,148 כללי 2,411 גיל 4,254 בנשים

אוקטובר 2014
441 כללי 391 בגברים גיל 17

אוקטובר 2014
200 כללי 72 גיל 162 בגברים

ספטמבר 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 47

יוני 2014
24 כללי 18 גיל 24 בנשים גיל 9

אפריל 2014
6 כללי 6 בגברים גיל 47

ינואר 2014
12 כללי 1 גיל גיל 47

נובמבר 2013
3 כללי 3 בגברים גיל 46


ספטמבר 2013
246 כללי 31 גיל גיל 38


אפריל 2013
71 כללי גיל 12אוקטובר 2012
114 כללי גיל 17אפריל 2012
164 כללי גיל 11


אוקטובר 2011
37 כללי 7 גיל גיל 15

אוקטובר 2011
3 כללי גיל 44

ספטמבר 2011
7 כללי 7 בגברים גיל 44נובמבר 2010
73 כללי 62 גיל


אוקטובר 2010

אוקטובר 2010
18 כללי גיל 43
מרץ 2009
7 כללי 7 גיל

אוקטובר 2008
22 כללי גיל 41


אוקטובר 2007
51 כללי 15 גיל


יוני 2002
12 כללי גיל 18

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמית לוי