עמית יעיש

תוצאות אחרונות

עמית יעיש

2K

דצמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 11

5K

נובמבר 2018

22:24

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

2K

מאי 2018

7:30

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

2K

2K

דצמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 11

2K

מאי 2018

7:30

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

2K

דצמבר 2017

6:30

שיא אישי
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

2K

נובמבר 2017
28 כללי 5 גיל 25 בגברים גיל 10

2K

אוקטובר 2017
67 כללי 34 גיל 50 בגברים

2K

דצמבר 2016

8:26

תוצאת השנה
9 כללי 5 גיל 9 בגברים

2K

אוקטובר 2016
18 כללי 12 גיל 18 בגברים

2K

מאי 2016
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 9

2K

יוני 2015

9:37

תוצאת השנה
21 כללי 2 גיל 20 בגברים

2K

מאי 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים גיל 7

2K

נובמבר 2014

10:00

תוצאת השנה
117 כללי 17 גיל 92 בגברים גיל 7

5K

5K

נובמבר 2018

22:24

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 11

5K

נובמבר 2017

22:01

תוצאת השנה
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

5K

נובמבר 2016

23:44

תוצאת השנה
11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 16

5K

נובמבר 2015

27:50

תוצאת השנה
26 כללי 24 גיל 24 בגברים גיל 15

5K

יולי 2015
146 כללי 8 גיל 101 בגברים גיל 8

5K

נובמבר 2014

8:13

שיא אישי
130 כללי 34 גיל 69 בגברים גיל 12

5K

נובמבר 2013

31:22

תוצאת השנה
54 כללי 54 בגברים גיל 6

תוצאות נוספות

30 כללי 10 גיל 18 בגברים גיל 10

21 כללי 8 גיל 14 בגברים גיל 10

מרץ 2017
24 כללי 21 גיל 24 בגברים גיל 10

ספטמבר 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 9

אפריל 2016
29 כללי 18 גיל 29 בגברים גיל 9

36 כללי 4 גיל 27 בגברים

12 כללי 7 גיל 7 בגברים

ספטמבר 2014
18 כללי 17 בגברים גיל 8

32 כללי 31 גיל 32 בגברים


אפריל 2014
33 כללי 27 גיל 27 בגברים

פברואר 2014
116 כללי 37 גיל 80 בגברים גיל 6

אוקטובר 2013
21 כללי 16 גיל גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמית יעיש