עמית גנני

תוצאות אחרונות

עמית גנני
לפני 22 ימים
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 53

10K

נובמבר 2018

41:39

שיא אישי
49 כללי 7 גיל 47 בגברים גיל 52

אוקטובר 2018
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 52

2K

2K

נובמבר 2012

9:44

שיא אישי
87 כללי גיל 46

2K

אוקטובר 2012
55 כללי 2 גיל

2K

דצמבר 2011

10:31

תוצאת השנה

5K

5K

ספטמבר 2018

20:46

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 52

5K

דצמבר 2016

19:21

שיא אישי
21 כללי 1 גיל 20 בגברים גיל 50

5K

נובמבר 2016
13 כללי 2 גיל 12 בגברים

5K

דצמבר 2015

20:20

תוצאת השנה
15 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 49

5K

דצמבר 2014

20:45

תוצאת השנה
17 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 48

5K

פברואר 2013

22:14

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2012

21:30

תוצאת השנה
22 כללי 22 בגברים גיל 46

10K

10K

נובמבר 2018

41:39

שיא אישי
49 כללי 7 גיל 47 בגברים גיל 52

10K

מרץ 2017

44:16

תוצאת השנה
90 כללי 5 גיל 83 בגברים גיל 51

10K

מרץ 2016

44:39

תוצאת השנה
185 כללי 11 גיל 168 בגברים גיל 50

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2013

1:43:49

שיא אישי
890 כללי 844 בגברים גיל 47

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2018

4:52:58

שיא אישי
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 52

תוצאות נוספות

לפני 22 ימים
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 53

אוקטובר 2018
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 52

ספטמבר 2018
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 52

יוני 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 52

יוני 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 52

מאי 2018
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 52

מאי 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 52

אפריל 2018
3 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 52

אפריל 2018
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 52


מרץ 2018
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 52

5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 51

אוקטובר 2017
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 51

יולי 2017
20 כללי 2 גיל 20 בגברים גיל 51

מאי 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 51

דצמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 50

אוקטובר 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 49

אוקטובר 2016
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 50

ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 50

ספטמבר 2016
7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 50

יוני 2016
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 50

יוני 2016
21 כללי 4 גיל 21 בגברים גיל 50

5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 50

6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 50

9 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 50

מרץ 2016
17 כללי 3 גיל 17 בגברים גיל 50

אוקטובר 2015
7 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 49

ספטמבר 2015
11 כללי 10 גיל 10 בגברים

אפריל 2015
11 כללי 4 גיל 11 בגברים גיל 49

14 כללי 4 גיל 11 בגברים גיל 49

דצמבר 2014
17 כללי 15 גיל 15 בגברים


ספטמבר 2014
15 כללי 4 גיל 14 בגברים גיל 48

ספטמבר 2014
145 כללי 12 גיל 102 בגברים גיל 48

ספטמבר 2014
11 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 48

יוני 2014
12 כללי 7 גיל 12 בגברים גיל 48

מאי 2014
7 כללי 4 גיל 7 בגברים גיל 48

מאי 2014
17 כללי 5 גיל 17 בגברים גיל 48

דצמבר 2013
12 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 47

אוקטובר 2013
29 כללי גיל 47

אוקטובר 2013


ספטמבר 2013
103 כללי גיל 47

יולי 2013
72 כללי גיל 47


מאי 2013
29 כללי 11 גיל גיל 47

מאי 2013
106 כללי גיל 47


נובמבר 2012
15 כללי גיל 46

43 כללי 2 גיל גיל 46

אפריל 2012
105 כללי גיל 46

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמית גנני