עמית גמליאל

תוצאות אחרונות

עמית גמליאל

10K

לפני 2 ימים

50:31

שיא אישי
1,520 כללי 214 גיל 1,379 בגברים

לפני 30 ימים
31 כללי 31 גיל 31 בגברים גיל 15

5K

דצמבר 2018
45 כללי 29 גיל 42 בגברים גיל 14

2K

2K

אפריל 2017

8:55

תוצאת השנה
69 כללי 28 גיל 57 בגברים

2K

נובמבר 2016

8:01

שיא אישי
16 כללי 12 גיל 16 בגברים גיל 12

2K

אפריל 2016
9 כללי 5 גיל 8 בגברים

2K

פברואר 2016
22 כללי 3 גיל 21 בגברים גיל 17

2K

נובמבר 2015
106 כללי 43 גיל 79 בגברים גיל 11

2K

מאי 2015
79 כללי 23 גיל 60 בגברים

2K

מרץ 2015

9:18

תוצאת השנה
90 כללי 45 גיל 72 בגברים

2K

מאי 2014
84 כללי 30 גיל 59 בגברים

2K

מרץ 2014

11:53

תוצאת השנה
139 כללי 51 גיל 112 בגברים

2K

נובמבר 2013

14:30

תוצאת השנה
425 כללי 279 בגברים גיל 12

5K

5K

דצמבר 2018
45 כללי 29 גיל 42 בגברים גיל 14

5K

אפריל 2018

21:57

שיא אישי
67 כללי 54 גיל 54 בגברים גיל 14

10K

10K

לפני 2 ימים

50:31

שיא אישי
1,520 כללי 214 גיל 1,379 בגברים

תוצאות נוספות

לפני 30 ימים
31 כללי 31 גיל 31 בגברים גיל 15

אוקטובר 2018
25 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 14

25 כללי 25 גיל 25 בגברים גיל 14

13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 14

52 כללי 52 גיל 52 בגברים גיל 14

55 כללי 55 גיל 55 בגברים גיל 14

34 כללי 34 גיל 34 בגברים גיל 14

42 כללי 42 גיל 42 בגברים גיל 14


דצמבר 2017
39 כללי 39 גיל 39 בגברים גיל 13

ספטמבר 2017
27 כללי 12 גיל 20 בגברים גיל 13

יוני 2017
26 כללי 26 גיל 26 בגברים גיל 13

53 כללי 24 גיל 33 בגברים גיל 13

דצמבר 2016
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 12

17 כללי 16 גיל 17 בגברים גיל 12

מרץ 2016
16 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 12

דצמבר 2015
33 כללי 25 גיל 33 בגברים גיל 11

אוקטובר 2015
27 כללי 27 גיל 27 בגברים

ספטמבר 2015
14 כללי 14 גיל 14 בגברים

יוני 2015
33 כללי 33 גיל 33 בגברים גיל 11

אפריל 2015
27 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 11

מרץ 2015
37 כללי 24 גיל 37 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
82 כללי 30 גיל 58 בגברים

אוקטובר 2014
28 כללי 28 גיל 28 בגברים גיל 10

יוני 2014
37 כללי 37 גיל 37 בגברים גיל 10

מאי 2014
27 כללי 27 גיל 27 בגברים גיל 10


פברואר 2014
291 כללי 115 גיל 196 בגברים גיל 9

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמית גמליאל