עמוס קלוסקה

תוצאות אחרונות

עמוס קלוסקה
אוקטובר 2018
9 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 34

יוני 2018
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 34

22 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 34

10K

10K

אוקטובר 2015

38:00

שיא אישי
8 כללי 6 גיל 8 בגברים גיל 31

10K

אוקטובר 2013

10K

מאי 2013

39:38

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2012


10K

פברואר 2012

40:06

תוצאת השנה
37 כללי גיל 28

10K

מרץ 2010

41:20

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

10K

אפריל 2009

10K

מרץ 2009

44:24

תוצאת השנה

10K

מאי 2008
34 כללי10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008

39:56

תוצאת השנה
46 כללי גיל 24

10K

מרץ 2008


10K

מאי 2007
85 כללי 9 גיל

10K

מרץ 2007

41:01

תוצאת השנה
61 כללי 11 גיל

10K

מאי 2006

46:08

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2008

1:06:47

שיא אישי
190 כללי גיל 24

15K

נובמבר 2007

1:12:11

תוצאת השנה
411 כללי גיל 23

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2017

1:35:05

שיא אישי
368 כללי 197 גיל 358 בגברים גיל 33

21.1K

נובמבר 2008

1:44:07

תוצאת השנה
489 כללי 295 גיל גיל 24

21.1K

נובמבר 2007

1:48:48

תוצאת השנה
875 כללי גיל 23

מרתון

42.2K

אפריל 2011

3:18:32

שיא אישי

42.2K

ינואר 2009

3:48:25

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2006

4:36:57

תוצאת השנה

חצי איש ברזל

70.3

מאי 2015

4:57:45

תוצאת השנה
29 כללי 4 גיל 28 בגברים גיל 31

70.3

אוקטובר 2012

4:23:42

שיא אישי
138 כללי גיל 28

70.3

מאי 2010

5:07:37

תוצאת השנה

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
9 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 34

יוני 2018
9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 34

22 כללי 7 גיל 21 בגברים גיל 34


7 כללי 2 גיל 7 בגברים גיל 33

אוקטובר 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 33

10 כללי 3 גיל 8 בגברים גיל 32

6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 32

6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 32

10 כללי 2 גיל 10 בגברים גיל 32

אפריל 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 32


6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 31

אוקטובר 2015
29 כללי 3 גיל גיל 31

אוקטובר 2015
6 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 30

ספטמבר 2015
19 כללי 3 גיל 16 בגברים

15 כללי 4 גיל 15 בגברים גיל 31

אפריל 2015
10 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 31

אפריל 2015
24 כללי 2 גיל 24 בגברים גיל 31

דצמבר 2014
4 כללי 2 גיל 4 בגברים


10 כללי 3 גיל 10 בגברים גיל 30

מאי 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 30

4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 30

אפריל 2014
9 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 30

נובמבר 2013
8 כללי 8 בגברים גיל 29
22 כללי 2 גיל גיל 28
מאי 2012
12 כללי גיל 28
אוקטובר 2011
22 כללי גיל 27


ספטמבר 2011
14 כללי 14 בגברים גיל 27


אוקטובר 2010
10 כללי גיל 26
אפריל 2010
13 כללי גיל 26אוקטובר 2009
32 כללי גיל 25
מאי 2006
29 כללי 16 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עמוס קלוסקה