עירית קרביץ

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

עירית קרביץ
אוקטובר 2016
56 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 54

נובמבר 2015
385 כללי 27 גיל 52 בנשים גיל 53

תוצאות נוספות

אוקטובר 2016
56 כללי 14 גיל 14 בנשים גיל 54

נובמבר 2015
385 כללי 27 גיל 52 בנשים גיל 53