עינת Tvrui

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

עינת Tvrui

10K

אוקטובר 2016

53:29

שיא אישי
173 כללי 8 גיל 14 בנשים גיל 38

10K

10K

אוקטובר 2016

53:29

שיא אישי
173 כללי 8 גיל 14 בנשים גיל 38