עידו שמש

תוצאות אחרונות

עידו שמש

21.1K

לפני 5 ימים
107 כללי 57 גיל 101 בגברים

10K

לפני 12 ימים
126 כללי 8 גיל 110 בגברים גיל 37

21.1K

לפני 26 ימים
231 כללי 120 גיל 220 בגברים גיל 37

2K

2K

אפריל 2018

13:50

שיא אישי
603 כללי 111 גיל 417 בגברים גיל 13

5K

5K

אוקטובר 2017

19:55

תוצאת השנה
23 כללי 7 גיל 23 בגברים גיל 35

5K

יוני 2017

5K

נובמבר 2016
22 כללי 12 גיל 22 בגברים גיל 34

5K

ספטמבר 2016
40 כללי 20 גיל 39 בגברים

5K

יוני 2016

19:11

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2015

5K

יוני 2015

19:01

שיא אישי

5K

ספטמבר 2014

20:14

תוצאת השנה


5K

יוני 2013

20:06

תוצאת השנה


5K

ספטמבר 2012

21:29

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2011
17 כללי גיל 29

5K

יוני 2011

19:53

תוצאת השנה
43 כללי 10 גיל גיל 29

5K

יוני 2010

19:31

תוצאת השנה

5K

יוני 2009

20:11

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 12 ימים
126 כללי 8 גיל 110 בגברים גיל 37

10K

פברואר 2019

39:48

תוצאת השנה
72 כללי 20 גיל 71 בגברים גיל 37

10K

ינואר 2019
17 כללי 17 גיל 17 בגברים גיל 37

10K

דצמבר 2018
15 כללי 12 גיל 15 בגברים גיל 36

10K

נובמבר 2018
322 כללי 130 גיל 288 בגברים גיל 36

10K

אוקטובר 2018
11 כללי 6 גיל 10 בגברים גיל 36

10K

מאי 2018
45 כללי 13 גיל 42 בגברים גיל 36

10K

מאי 2018
5 כללי 4 גיל 5 בגברים גיל 36

10K

מרץ 2018
127 כללי 18 גיל 121 בגברים גיל 36

10K

פברואר 2018

39:33

שיא אישי
48 כללי 14 גיל 46 בגברים

10K

ינואר 2018
25 כללי 25 גיל 25 בגברים

10K

דצמבר 2017

39:47

תוצאת השנה
17 כללי 14 גיל 17 בגברים

10K

יולי 2017
19 כללי 8 גיל 20 בגברים גיל 35

10K

יוני 2017
9 כללי 6 גיל 9 בגברים

10K

ינואר 2017
24 כללי 25 גיל 24 בגברים

10K

נובמבר 2016

41:01

תוצאת השנה
98 כללי 53 גיל 94 בגברים גיל 34

10K

ספטמבר 2016
32 כללי 25 גיל 32 בגברים גיל 34

10K

מאי 2016
12 כללי 5 גיל 12 בגברים

10K

מרץ 2016
126 כללי 16 גיל 114 בגברים גיל 34

10K

דצמבר 2015
24 כללי 14 גיל 22 בגברים גיל 33

10K

נובמבר 2015
55 כללי 18 גיל 52 בגברים

10K

נובמבר 2015
53 כללי 30 גיל 52 בגברים גיל 33

10K

נובמבר 2015
10 כללי 6 גיל 10 בגברים

10K

אוקטובר 2015
20 כללי 14 גיל 20 בגברים גיל 33

10K

אוקטובר 2015
315 כללי 108 גיל 268 בגברים

10K

מרץ 2015
75 כללי 4 גיל 68 בגברים גיל 33

10K

ינואר 2015

39:48

תוצאת השנה
24 כללי 11 גיל 23 בגברים

10K

דצמבר 2014
74 כללי 22 גיל 69 בגברים

10K

נובמבר 2014
46 כללי 14 גיל 42 בגברים

10K

נובמבר 2014
84 כללי 45 גיל 80 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2014
25 כללי 25 בגברים

10K

אוקטובר 2014
14 כללי 9 גיל 14 בגברים גיל 32

10K

אוקטובר 2014
18 כללי 17 גיל

10K

מאי 2014
9 כללי 3 גיל 9 בגברים

10K

אפריל 2014

40:11

תוצאת השנה
4 כללי 4 גיל 4 בגברים

10K

מרץ 2014
81 כללי 12 גיל 79 בגברים גיל 32

10K

דצמבר 2013
69 כללי 22 גיל 478 בגברים

10K

נובמבר 2013

39:39

תוצאת השנה
39 כללי 14 גיל 37 בגברים

10K

נובמבר 2013
40 כללי 37 בגברים

10K

אוקטובר 2013
22 כללי 22 בגברים

10K

אוקטובר 2013
93 כללי גיל 31

10K

אוקטובר 2013

10K

אוגוסט 2013

10K

אפריל 2013
18 כללי 10 גיל

10K

פברואר 2013
48 כללי 47 גיל

10K

נובמבר 2012

41:16

תוצאת השנה
56 כללי 13 גיל

10K

אוקטובר 2012
194 כללי גיל 30

10K

אוקטובר 2012

10K

ספטמבר 2012
31 כללי 19 גיל

10K

נובמבר 2011
108 כללי גיל 29

10K

אוקטובר 2011
29 כללי גיל 29

10K

אוקטובר 2011

10K

יוני 2011

40:14

תוצאת השנה
27 כללי 9 גיל גיל 29

10K

מאי 2011
37 כללי 5 גיל גיל 29

10K

דצמבר 2010
41 כללי 13 גיל

10K

אפריל 2010

40:09

תוצאת השנה
25 כללי 9 גיל


10K

נובמבר 2009
79 כללי גיל 27

10K

ספטמבר 2009

41:18

תוצאת השנה
24 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2009
170 כללי 168 בגברים גיל 27

10K

אפריל 2009

10K

נובמבר 2008

10K

אוקטובר 2008

43:33

תוצאת השנה
122 כללי גיל 26

10K

ספטמבר 2008
62 כללי 10 גיל

15K

15K

פברואר 2019

1:01:52

תוצאת השנה
73 כללי 34 גיל 67 בגברים גיל 37

15K

פברואר 2018

1:00:17

שיא אישי
68 כללי 24 גיל 63 בגברים גיל 36

15K

פברואר 2017

1:01:38

תוצאת השנה
80 כללי 41 גיל 74 בגברים גיל 35

15K

פברואר 2016

1:01:57

תוצאת השנה
45 כללי 27 גיל 41 בגברים גיל 34

15K

אפריל 2015

1:05:13

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 33

15K

דצמבר 2012

1:15:47

תוצאת השנה

15K

אוקטובר 2011

1:03:28

תוצאת השנה

חצי מרתון

21.1K

לפני 5 ימים
107 כללי 57 גיל 101 בגברים

21.1K

לפני 26 ימים
231 כללי 120 גיל 220 בגברים גיל 37

21.1K

ינואר 2019

1:28:24

תוצאת השנה
81 כללי 37 גיל 77 בגברים גיל 37

21.1K

דצמבר 2018
200 כללי 91 גיל 190 בגברים

21.1K

נובמבר 2018
23 כללי 8 גיל 22 בגברים גיל 36

21.1K

מרץ 2018
74 כללי 38 גיל 72 בגברים גיל 36

21.1K

פברואר 2018

1:26:54

תוצאת השנה
106 כללי 57 גיל 99 בגברים גיל 36

21.1K

דצמבר 2017

1:28:21

תוצאת השנה
139 כללי 75 גיל 133 בגברים גיל 35

21.1K

נובמבר 2017
16 כללי 6 גיל 15 בגברים גיל 35

21.1K

נובמבר 2017
46 כללי 14 גיל 43 בגברים גיל 35

21.1K

ספטמבר 2017
36 כללי 34 גיל 34 בגברים

21.1K

מרץ 2017
64 כללי 41 גיל גיל 35

21.1K

פברואר 2017
138 כללי 75 גיל 134 בגברים גיל 35

21.1K

דצמבר 2016
184 כללי 98 גיל 172 בגברים גיל 34


21.1K

פברואר 2016

1:29:21

תוצאת השנה
105 כללי 53 גיל 99 בגברים גיל 34


21.1K

דצמבר 2015
152 כללי 84 גיל 143 בגברים גיל 33

21.1K

אוגוסט 2015
48 כללי 46 גיל 46 בגברים

21.1K

יוני 2015
20 כללי 19 בגברים גיל 33

21.1K

מרץ 2015
32 כללי 13 גיל 29 בגברים גיל 33

21.1K

פברואר 2015

1:27:49

תוצאת השנה
84 כללי 45 גיל 80 בגברים גיל 33

21.1K

דצמבר 2014
192 כללי 108 גיל 180 בגברים

21.1K

יוני 2014
16 כללי 16 בגברים גיל 32

21.1K

מרץ 2014
65 כללי 44 גיל 61 בגברים גיל 32

21.1K

פברואר 2014

1:26:49

שיא אישי
89 כללי 46 גיל 84 בגברים גיל 32

21.1K

דצמבר 2013
248 כללי 240 בגברים גיל 31

21.1K

אוקטובר 2013
20 כללי 12 גיל 18 בגברים גיל 31


21.1K

יולי 2013
125 כללי גיל 31

21.1K

מרץ 2013

1:29:53

תוצאת השנה
135 כללי 130 בגברים גיל 31


21.1K

פברואר 2013
75 כללי גיל 31

21.1K

דצמבר 2012

21.1K

אוקטובר 2012
19 כללי 5 גיל גיל 30

21.1K

אוגוסט 2012
78 כללי 76 גיל גיל 30

21.1K

מרץ 2012
135 כללי 132 בגברים גיל 30

21.1K

פברואר 2012

1:28:46

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2011

21.1K

דצמבר 2011

1:31:15

תוצאת השנה


21.1K

אפריל 2011

21.1K

אוגוסט 2010

21.1K

מאי 2010

1:30:47

תוצאת השנה
46 כללי גיל 28


21.1K

פברואר 2010
21 כללי 5 גיל

21.1K

דצמבר 2009

1:29:57

תוצאת השנה


מרתון

42.2K

אפריל 2017

3:07:04

תוצאת השנה
854 כללי 183 גיל 796 בגברים

42.2K

אפריל 2016

3:04:32

תוצאת השנה
775 כללי 288 גיל 731 בגברים

42.2K

מאי 2015

3:09:35

תוצאת השנה
256 כללי 241 בגברים

42.2K

מאי 2014

3:01:31

שיא אישי
267 כללי 57 גיל 260 בגברים

42.2K

אפריל 2013

3:20:14

תוצאת השנה
5,474 כללי 1,867 גיל

42.2K

מרץ 2012

3:10:20

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2012
193 כללי גיל 30

42.2K

מרץ 2011

3:10:15

תוצאת השנה
604 כללי 221 גיל

42.2K

ספטמבר 2010

3:13:34

תוצאת השנה
2,816 כללי 300 גיל גיל 28

42.2K

ינואר 2010
135 כללי גיל 28

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
19 כללי 6 גיל 19 בגברים גיל 36

אוקטובר 2018
22 כללי 6 גיל 22 בגברים גיל 36


יוני 2018
23 כללי 12 גיל 23 בגברים גיל 36

30k
אפריל 2018
13 כללי 13 גיל 13 בגברים

אוקטובר 2017
27 כללי 11 גיל 27 בגברים גיל 35

מאי 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 35


מרץ 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 3547 כללי 4 גיל 43 בגברים גיל 35

נובמבר 2016
27 כללי 12 גיל 21 בגברים גיל 34

נובמבר 2016
24 כללי 13 גיל 24 בגברים גיל 34

מרץ 2016
89 כללי 46 גיל 82 בגברים גיל 34

אוקטובר 2015
41 כללי 22 גיל 38 בגברים גיל 33

אוקטובר 2015
15 כללי 17 בגברים גיל 33

אוגוסט 2015
12 כללי 11 בגברים גיל 33

פברואר 2015
8 כללי 5 גיל 8 בגברים גיל 33

אוקטובר 2014
7,652 כללי 3,644 גיל 6,476 בגברים

מאי 2014
50 כללי 16 גיל 48 בגברים גיל 32


ינואר 2014
30 כללי 30 בגברים

נובמבר 2013
59 כללי 59 מגדר גיל 31

אוקטובר 2013
30 כללי 26 בגברים גיל 31

אוגוסט 2013
81 כללי 32 גיל גיל 31
יולי 2012
30 כללי 29 גיל

יוני 2012
15 כללי גיל 30
נובמבר 2011
23 כללי גיל 29

נובמבר 2011
18 כללי 5 גיל גיל 29
אוקטובר 2010


נובמבר 2009
173 כללי גיל 27

אוקטובר 2009
36 כללי 21 גיל

מאי 2009
62 כללי 22 גיל

מאי 2009
29 כללי 9 גיל

מרץ 2009
310 כללי גיל 27

ספטמבר 2008
180 כללי גיל 26

מאי 2001
549 כללי 136 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עידו שמש