עידו שחר

תוצאות אחרונות

עידו שחר

10K

לפני 26 ימים

56:39

תוצאת השנה
3,786 כללי 1,741 גיל 3,266 בגברים

70.3

ינואר 2019

6:55:43

שיא אישי
40 כללי 38 גיל 38 בגברים

21.1K

דצמבר 2018

1:50:35

תוצאת השנה
702 כללי 149 גיל 640 בגברים

2K

2K

דצמבר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 14

2K

אפריל 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

2K

אפריל 2015

6:45

שיא אישי

2K

אוקטובר 2014

7:11

תוצאת השנה
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

2K

אפריל 2014
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

2K

מרץ 2014
12 כללי 12 בגברים גיל 13

2K

נובמבר 2013

7:10

תוצאת השנה

2K

אוקטובר 2012
5 כללי 2 גיל


2K

מאי 2012
2 כללי גיל 11

2K

מאי 2012
16 כללי 8 גיל

2K

אפריל 2012

7:02

תוצאת השנה
1 כללי גיל 11


2K

דצמבר 2011

7:29

תוצאת השנה

2K

נובמבר 2011
7 כללי גיל 10

5K

5K

נובמבר 2017

18:42

תוצאת השנה

5K

מאי 2016
415 כללי 305 גיל 305 בגברים גיל 40

5K

מאי 2016

17:00

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 15

5K

פברואר 2016
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

5K

דצמבר 2015
12 כללי 8 גיל 12 בגברים

5K

נובמבר 2015
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 14

5K

נובמבר 2015

8:53

שיא אישי
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 14

5K

נובמבר 2015
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

5K

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים


5K

יוני 2015
9 כללי 2 גיל 9 בגברים גיל 14

5K

יוני 2015
9 כללי 1 גיל 9 בגברים

5K

מאי 2015
2 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

5K

אפריל 2015

5K

מרץ 2015
1 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 14

5K

מרץ 2015
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 14

5K

ינואר 2015
10 כללי 3 גיל 10 בגברים

5K

דצמבר 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

5K

דצמבר 2014

17:54

תוצאת השנה

5K

דצמבר 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

5K

נובמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

נובמבר 2014
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

5K

אוקטובר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

5K

אוקטובר 2014
2 כללי 1 גיל

5K

אוקטובר 2014
7 כללי 7 גיל 7 בגברים

5K

מרץ 2014
7 כללי 7 בגברים גיל 13

5K

נובמבר 2013
12 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 12

5K

אוקטובר 2013
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 12


5K

יולי 2013

19:35

תוצאת השנה
10 כללי 10 גיל

5K

יולי 2013
1 כללי 1 גיל


5K

מאי 2013
134 כללי גיל 20

5K

מרץ 2013

5K

נובמבר 2012

19:37

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל5K

אוקטובר 2012
6 כללי 3 גיל גיל 13


5K

ספטמבר 2012
10 כללי 6 גיל גיל 145K

יוני 2012

5K

יוני 2012
10 כללי 10 גיל

5K

יוני 2012
11 כללי 2 גיל

5K

מאי 2012
10 כללי 1 גיל

5K

מאי 2012
12 כללי 7 גיל

5K

מאי 2012
11 כללי גיל 11

5K

מאי 2012
26 כללי גיל 13

5K

אפריל 2012
21 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2012
8 כללי גיל 11

5K

פברואר 2012
18 כללי 10 גיל

5K

פברואר 2012
159 כללי 101 גיל


5K

ינואר 2012
9 כללי 6 גיל

5K

נובמבר 2011

20:04

תוצאת השנה
25 כללי גיל 10

5K

אוקטובר 2011
5 כללי 3 גיל גיל 10

10K

10K

לפני 26 ימים

56:39

תוצאת השנה
3,786 כללי 1,741 גיל 3,266 בגברים

10K

אפריל 2017
98 כללי 26 גיל 89 בגברים

10K

מרץ 2017
1,078 כללי 338 גיל 892 בגברים גיל 21

10K

ינואר 2017

59:29

תוצאת השנה
704 כללי 84 גיל 576 בגברים גיל 41

10K

נובמבר 2016
7,554 כללי 3,310 גיל 6,279 בגברים גיל 33

10K

נובמבר 2016
8,387 כללי 2,017 גיל 6,789 בגברים גיל 40

10K

מרץ 2016
220 כללי 18 גיל 202 בגברים גיל 40

10K

פברואר 2016

50:28

תוצאת השנה
1,438 כללי 715 גיל 1,329 בגברים גיל 20

10K

אוקטובר 2015

57:49

תוצאת השנה
3,287 כללי 1,595 גיל 2,904 בגברים גיל 39

10K

אוקטובר 2015
7,711 כללי 148 גיל 1,913 בנשים

10K

אוקטובר 2015
83 כללי 23 גיל 70 בגברים

10K

פברואר 2015
9,212 כללי 2,639 גיל 5,767 בגברים גיל 32

10K

יוני 2014
8 כללי 3 גיל 8 בגברים

10K

יוני 2014
20 כללי 2 גיל 19 בגברים

10K

אפריל 2014
10 כללי 1 גיל 10 בגברים

10K

פברואר 2014

39:40

תוצאת השנה
66 כללי 13 גיל 62 בגברים גיל 19

10K

פברואר 2014
17 כללי 1 גיל 147 בגברים

10K

פברואר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

נובמבר 2013
10 כללי 3 גיל 10 בגברים

10K

נובמבר 2013
43 כללי 40 בגברים

10K

נובמבר 2013
4 כללי 1 גיל 4 בגברים

10K

אוקטובר 2013
202 כללי 17 גיל 198 בגברים גיל 17

10K

אוקטובר 2013
123 כללי גיל 12

10K

אוגוסט 2013

10K

יולי 2013
36 כללי גיל 12

10K

יולי 2013
3 כללי 1 גיל גיל 12
10K

אפריל 2013
17 כללי 1 גיל

10K

אפריל 2013
16 כללי 3 גיל

10K

אפריל 2013
135 כללי 42 גיל

10K

מרץ 2013
110 כללי 105 בגברים גיל 15

10K

מרץ 2013
71 כללי גיל 14

10K

פברואר 2013
12 כללי 1 גיל גיל 14

10K

פברואר 2013

39:44

תוצאת השנה
21 כללי 20 גיל

10K

דצמבר 2012
9 כללי 3 גיל גיל 16

10K

דצמבר 2012
15 כללי 15 בגברים גיל 11

10K

נובמבר 2012
43 כללי 4 גיל

10K

נובמבר 2012

39:11

שיא אישי
2 כללי 1 גיל

10K

אוקטובר 2012

10K

אוקטובר 2012
63 כללי גיל 17

10K

אוקטובר 2012
10 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2012
4 כללי 1 גיל גיל 11

10K

ספטמבר 2012
28 כללי 3 גיל

10K

יולי 2012
19 כללי גיל 11

10K

יולי 2012


10K

אפריל 2012
176 כללי 41 גיל

10K

מרץ 2012
480 כללי גיל 26

10K

מרץ 2012
4,735 כללי גיל 29


10K

אפריל 2011
124 כללי 37 גיל

10K

אפריל 2011

1:02:34

תוצאת השנה
4,476 כללי גיל 28

חצי מרתון

21.1K

דצמבר 2018

1:50:35

תוצאת השנה
702 כללי 149 גיל 640 בגברים

21.1K

פברואר 2018
6,482 כללי 2,212 גיל 5,111 בגברים גיל 35

21.1K

פברואר 2017

1:43:11

שיא אישי
1,026 כללי 195 גיל 978 בגברים גיל 41

21.1K

פברואר 2017
7,640 כללי 2,190 גיל 5,584 בגברים גיל 19

21.1K

פברואר 2016

2:02:01

תוצאת השנה
3,435 כללי 574 גיל 3,011 בגברים גיל 40

21.1K

פברואר 2016
5,598 כללי 2,057 גיל 4,541 בגברים גיל 33

מרתון

42.2K

פברואר 2017

5:18:38

שיא אישי
2,007 כללי 608 גיל 1,752 בגברים גיל 34

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:55:43

שיא אישי
40 כללי 38 גיל 38 בגברים

70.3

ינואר 2018

7:34:26

תוצאת השנה
342 כללי 60 גיל 318 בגברים

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
24 כללי 3 גיל 24 בגברים גיל 42

יוני 2018
12 כללי 4 גיל 11 בגברים גיל 42

יוני 2018
23 כללי 10 גיל 23 בגברים גיל 42

אפריל 2018
17 כללי 6 גיל 16 בגברים גיל 42

45 כללי 12 גיל 45 בגברים גיל 41

אוקטובר 2017
29 כללי 21 גיל 29 בגברים גיל 9

נובמבר 2016
176 כללי 98 גיל 165 בגברים גיל 20

נובמבר 2016
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 15

אוקטובר 2016
578 כללי 495 גיל 495 בגברים גיל 33

ינואר 2016
13 כללי 13 גיל 13 בגברים גיל 15

מאי 2015
4 כללי 4 בגברים גיל 14

מאי 2015
631 כללי 399 גיל 415 בגברים גיל 38

3 כללי 3 בגברים גיל 19

5 כללי 1 גיל 5 בגברים


1 כללי 1 גיל 1 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים


אוקטובר 2014
3 כללי 2 בגברים גיל 13


מאי 2014
כללי 1 בגברים

מרץ 2014
2 כללי 2 גיל 2 בגברים

1 כללי 1 גיל 1 בגברים

נובמבר 2013
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 12

נובמבר 2013
8 כללי 8 גיל 8 בגבריםמאי 2013
5 כללי 3 גיל גיל 12

מאי 2013
1 כללי 1 גיל גיל 12


פברואר 2013
2 כללי גיל 12

ינואר 2013
16 כללי 15 גיל גיל 13


אוקטובר 2012
1 כללי 1 גיל גיל 11

6 כללי 1 גיל גיל 12

מאי 2012
2 כללי 1 גיל

6 כללי 2 גיל גיל 11

1 כללי 1 גיל גיל 11


נובמבר 2011
4 כללי 3 גיל גיל 15

נובמבר 2011
13 כללי 2 גיל גיל 10

ספטמבר 2011
3 כללי גיל 10

יוני 2011
5 כללי גיל 10

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עידו שחר