עידו דורי

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

עידו דורי
יוני 2018
282 כללי 201 גיל 201 בגברים

2K

מרץ 2018

9:17

תוצאת השנה
67 כללי 35 גיל 56 בגברים גיל 10

דצמבר 2017
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 9

2K

2K

מרץ 2018

9:17

תוצאת השנה
67 כללי 35 גיל 56 בגברים גיל 10

2K

אפריל 2017
137 כללי 15 גיל 109 בגברים

2K

מרץ 2017

8:48

שיא אישי
69 כללי 8 גיל 60 בגברים

2K

אפריל 2016

10:43

תוצאת השנה
95 כללי 21 גיל 63 בגברים

2K

מאי 2015

11:15

תוצאת השנה
321 כללי 30 גיל 251 בגברים

2K

מרץ 2015
352 כללי 45 גיל 230 בגברים

2K

מאי 2014

16:01

תוצאת השנה
140 כללי 50 גיל 87 בגברים

2K

מרץ 2014
411 כללי 145 גיל 271 בגברים

תוצאות נוספות

יוני 2018
282 כללי 201 גיל 201 בגברים

דצמבר 2017
7 כללי 6 גיל 7 בגברים גיל 9

נובמבר 2017
7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 9

אוקטובר 2017
6 כללי 5 גיל 6 בגברים גיל 9

ספטמבר 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 9

יוני 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 9

3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 9

מאי 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 9

מאי 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 9

אפריל 2017
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 9

5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 9

דצמבר 2016
4 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 8

אוקטובר 2016
12 כללי 4 גיל 12 בגברים גיל 8

7 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 8

11 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 8

מאי 2016
14 כללי 3 גיל 14 בגברים גיל 8


295 כללי 20 גיל 229 בגברים

7 כללי 7 גיל 7 בגברים גיל 40

58 כללי 39 גיל 40 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עידו דורי