עידו אל-תר

תוצאות אחרונות

עידו אל-תר
אפריל 2018
139 כללי 41 גיל 108 בגברים

2K

ספטמבר 2017

10:29

שיא אישי
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

2K

ספטמבר 2015

13:18

תוצאת השנה
13 כללי 10 גיל 11 בגברים

2K

2K

ספטמבר 2017

10:29

שיא אישי
4 כללי 3 גיל 4 בגברים

2K

ספטמבר 2015

13:18

תוצאת השנה
13 כללי 10 גיל 11 בגברים

10K

10K

מרץ 2005

46:37

שיא אישי
406 כללי 27 גיל

10K

מרץ 2004

46:39

תוצאת השנה
419 כללי 27 גיל

תוצאות נוספות

אפריל 2018
139 כללי 41 גיל 108 בגברים

אפריל 2005
129 כללי 9 גיל