עופר גליצקי

תוצאות אחרונות

עופר גליצקי

10K

לפני 14 ימים

41:16

תוצאת השנה
71 כללי 10 גיל 67 בגברים גיל 47

לפני 22 ימים
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 47

21.1K

לפני 29 ימים
6,115 כללי 320 גיל 1,263 בנשים גיל 42

5K

5K

יוני 2015

19:46

שיא אישי

5K

ספטמבר 2014

20:37

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 14 ימים

41:16

תוצאת השנה
71 כללי 10 גיל 67 בגברים גיל 47

10K

לפני 29 ימים
210 כללי 19 גיל 207 בגברים

10K

פברואר 2019
130 כללי 28 גיל 125 בגברים גיל 47

10K

נובמבר 2018

42:04

תוצאת השנה
97 כללי 13 גיל 92 בגברים גיל 46

10K

ינואר 2018
81 כללי 79 גיל 80 בגברים

10K

דצמבר 2017
42 כללי 38 גיל 42 בגברים

10K

אוקטובר 2017
114 כללי 20 גיל 111 בגברים גיל 45

10K

אוקטובר 2017
13 כללי 2 גיל 13 בגברים גיל 45

10K

מאי 2017
27 כללי 4 גיל 23 בגברים

10K

מאי 2017
25 כללי 2 גיל 23 בגברים

10K

אפריל 2017
117 כללי 16 גיל 111 בגברים

10K

אפריל 2017
5 כללי 4 גיל 5 בגברים

10K

מרץ 2017
30 כללי 1 גיל 26 בגברים גיל 45

10K

פברואר 2017
82 כללי 4 גיל 75 בגברים גיל 45

10K

ינואר 2017

39:12

שיא אישי
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

10K

דצמבר 2016
40 כללי 11 גיל 39 בגברים

10K

נובמבר 2016
154 כללי 35 גיל 149 בגברים גיל 44

10K

יוני 2016
22 כללי 10 גיל 21 בגברים גיל 44

10K

מאי 2016
1,277 כללי 226 גיל 995 בגברים

10K

אפריל 2016
68 כללי 16 גיל 61 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2016
374 כללי 70 גיל 334 בגברים גיל 44

10K

פברואר 2016

39:35

תוצאת השנה
98 כללי 14 גיל 93 בגברים גיל 44

10K

דצמבר 2015
210 כללי 44 גיל 200 בגברים

10K

נובמבר 2015
39 כללי 22 גיל 38 בגברים גיל 25

10K

אוקטובר 2015
17 כללי 7 גיל 16 בגברים

10K

מאי 2015

40:05

תוצאת השנה
109 כללי 22 גיל 102 בגברים

10K

מרץ 2015
10 כללי 3 גיל 11 בגברים גיל 43

10K

מרץ 2015
63 כללי 12 גיל 60 בגברים גיל 43

10K

פברואר 2015
104 כללי 9 גיל 98 בגברים גיל 43

10K

דצמבר 2014
128 כללי 24 גיל 122 בגברים

10K

נובמבר 2014

39:49

תוצאת השנה
45 כללי 12 גיל 44 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2014
18 כללי 9 גיל 18 בגברים גיל 42

10K

נובמבר 2013

46:46

תוצאת השנה
51 כללי 17 גיל 47 בגברים גיל 41

10K

מאי 2012

46:31

תוצאת השנה
264 כללי 51 גיל

10K

מאי 2011

42:06

תוצאת השנה
184 כללי 61 גיל גיל 39

10K

פברואר 2011
777 כללי

10K

אוקטובר 2010

47:09

תוצאת השנה

10K

דצמבר 2009

45:13

תוצאת השנה
77 כללי 23 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

יוני 2007

10K

ינואר 2007

49:42

תוצאת השנה
111 כללי 61 גיל

15K

15K

פברואר 2019

1:11:07

תוצאת השנה
219 כללי 30 גיל 201 בגברים גיל 47

15K

פברואר 2018

1:13:24

תוצאת השנה
291 כללי 33 גיל 271 בגברים גיל 46

15K

נובמבר 2014

1:04:50

שיא אישי
263 כללי 44 גיל 251 בגברים גיל 42

15K

נובמבר 2013

1:11:58

תוצאת השנה
629 כללי 585 בגברים גיל 41

15K

נובמבר 2012

1:08:01

תוצאת השנה
346 כללי גיל 40

15K

נובמבר 2010

1:09:12

תוצאת השנה
285 כללי גיל 38

15K

נובמבר 2009

1:18:56

תוצאת השנה
717 כללי גיל 37

חצי מרתון

21.1K

לפני 29 ימים
6,115 כללי 320 גיל 1,263 בנשים גיל 42

21.1K

ינואר 2019

1:40:45

תוצאת השנה
306 כללי 55 גיל 283 בגברים גיל 47

21.1K

דצמבר 2018
324 כללי 54 גיל 307 בגברים

21.1K

נובמבר 2018

1:37:03

תוצאת השנה
44 כללי 8 גיל 42 בגברים גיל 46

21.1K

נובמבר 2017

1:27:57

תוצאת השנה
30 כללי 6 גיל 30 בגברים

21.1K

נובמבר 2017
79 כללי 30 גיל 74 בגברים גיל 45

21.1K

נובמבר 2015

1:32:58

תוצאת השנה
78 כללי 24 גיל 72 בגברים

21.1K

דצמבר 2014
264 כללי 47 גיל 248 בגברים

21.1K

נובמבר 2014

1:27:39

שיא אישי
23 כללי 8 גיל 23 בגברים

21.1K

דצמבר 2013

1:34:49

תוצאת השנה
387 כללי 373 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2012

1:42:41

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2010

1:45:34

תוצאת השנה
300 כללי 144 גיל

מרתון

42.2K

פברואר 2018

3:36:00

תוצאת השנה
341 כללי 55 גיל 321 בגברים גיל 46

42.2K

ינואר 2015

3:10:48

שיא אישי
182 כללי 35 גיל 176 בגברים גיל 43

42.2K

ינואר 2014

3:24:33

תוצאת השנה
322 כללי 308 בגברים גיל 42

חצי איש ברזל

70.3

ינואר 2019

6:37:03

תוצאת השנה
41 כללי 40 גיל 40 בגברים

70.3

אוקטובר 2015

5:09:36

תוצאת השנה
30 כללי 3 גיל 22 בגברים גיל 42

70.3

מאי 2014

5:08:20

שיא אישי
61 כללי 13 גיל 56 בגברים גיל 42

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2016

12:49:26

תוצאת השנה
36 כללי 13 גיל 32 בגברים

איש ברזל

יוני 2014

11:06:49

שיא אישי
973 כללי 208 גיל

איש ברזל

ינואר 2013

15:20:54

תוצאת השנה
74 כללי 16 גיל גיל 41

איש ברזל

ינואר 2012

13:59:12

תוצאת השנה
52 כללי 26 גיל גיל 40

תוצאות נוספות

לפני 22 ימים
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 47

אוקטובר 2018
16 כללי 3 גיל 16 בגברים גיל 46

אוקטובר 2018
5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 46

ספטמבר 2018
8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 46

ספטמבר 2018
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 46

אוקטובר 2017
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 45

אוקטובר 2017
4 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 45

ספטמבר 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 45

ספטמבר 2017
11 כללי 5 גיל 9 בגברים גיל 44

יוני 2017
7 כללי 5 גיל 7 בגברים גיל 45

יוני 2017
6 כללי 4 גיל 6 בגברים גיל 45


מאי 2017
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 45

21 כללי 5 גיל 21 בגברים גיל 45

מרץ 2017
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 45

מרץ 2017
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 45

10k
דצמבר 2016
27 כללי 9 גיל 26 בגברים

נובמבר 2016
21 כללי 2 גיל 16 בגברים גיל 44

3 כללי 2 גיל 3 בגברים

אוקטובר 2016
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 42

אוקטובר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 44

ספטמבר 2016
2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 44

ספטמבר 2016
6 כללי 2 גיל 6 בגברים גיל 44

יוני 2016
11 כללי 7 גיל 11 בגברים גיל 44

יוני 2016
12 כללי 7 גיל 12 בגברים גיל 44

מאי 2016
9 כללי 4 גיל 8 בגברים גיל 44

4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 44

אפריל 2016
13 כללי 4 גיל 13 בגברים גיל 44

5 כללי 3 גיל 5 בגברים גיל 44


8 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 43

9 כללי 1 גיל 9 בגברים

9 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 43

אוקטובר 2015
6 כללי 3 גיל 6 בגברים

ספטמבר 2015
6 כללי 3 גיל 6 בגברים

10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 43

מאי 2015
8 כללי 6 גיל 8 בגברים גיל 43

מאי 2015
11 כללי 6 גיל 11 בגברים גיל 43

אפריל 2015
4 כללי 3 גיל 4 בגברים גיל 43

10 כללי 1 גיל 7 בגברים גיל 43מאי 2013
122 כללי גיל 41
אוקטובר 2011
27 כללי גיל 39


ספטמבר 2011
37 כללי 34 בגברים גיל 39
ספטמבר 2009
47 כללי גיל 37


יולי 2009
60 כללי גיל 37


אוקטובר 2008
93 כללי גיל 36יולי 2008
37 כללי גיל 36

יוני 2008
190 כללי גיל 36


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עופר גליצקי