עופרי להמן

תוצאות אחרונות

עופרי להמן
לפני 6 ימים
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

2K

לפני 20 ימים

8:28

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

21.1K

ינואר 2019

2:24:11

תוצאת השנה
1,438 כללי 318 גיל 1,070 בגברים גיל 35

2K

2K

לפני 20 ימים

8:28

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 13

2K

אפריל 2018

8:25

תוצאת השנה
41 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 12


2K

נובמבר 2017

8:19

שיא אישי
27 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 11

2K

נובמבר 2016

9:14

תוצאת השנה
81 כללי 1 גיל 21 בנשים גיל 10

2K

אפריל 2016
40 כללי 1 גיל 9 בנשים

2K

פברואר 2016
89 כללי 8 גיל 14 בנשים גיל 10

2K

נובמבר 2015

9:49

תוצאת השנה
148 כללי 15 גיל 40 בנשים גיל 9

10K

10K

מרץ 2017

16:43

שיא אישי
11 כללי 9 גיל 11 בנשים גיל 11

10K

נובמבר 2016
10,277 כללי 4,028 גיל 7,919 בגברים גיל 32

10K

ספטמבר 2016
388 כללי 109 גיל 365 בגברים גיל 32

10K

יוני 2016

28:12

תוצאת השנה
11 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 10

10K

פברואר 2014

50:06

תוצאת השנה
1,600 כללי 875 גיל 1,520 בגברים גיל 30

10K

אוקטובר 2012

10K

מרץ 2012

50:54

תוצאת השנה
1,427 כללי גיל 28

10K

נובמבר 2011

53:04

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2009

51:23

תוצאת השנה
74 כללי

10K

ינואר 2009

10K

מאי 2008

49:46

תוצאת השנה
190 כללי

10K

ספטמבר 2007

1:03:49

תוצאת השנה
202 כללי 96 גיל

10K

נובמבר 2006

54:59

תוצאת השנה
61 כללי 18 גיל

10K

אוקטובר 2006
234 כללי 90 גיל

15K

15K

נובמבר 2015

1:19:29

שיא אישי
187 כללי 131 גיל 181 בגברים

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

2:24:11

תוצאת השנה
1,438 כללי 318 גיל 1,070 בגברים גיל 35

21.1K

פברואר 2018

2:23:58

תוצאת השנה
7,415 כללי 2,379 גיל 5,613 בגברים גיל 34

21.1K

פברואר 2017

2:12:42

תוצאת השנה
5,640 כללי 1,844 גיל 4,542 בגברים גיל 33

21.1K

פברואר 2016

2:20:12

תוצאת השנה
5,668 כללי 2,075 גיל 4,589 בגברים גיל 32

21.1K

נובמבר 2015
665 כללי 93 גיל 451 בגברים

21.1K

פברואר 2015

2:19:17

תוצאת השנה
5,179 כללי 297 גיל 928 בנשים גיל 31

21.1K

נובמבר 2014

2:09:25

שיא אישי
230 כללי 46 גיל 184 בגברים גיל 30

מרתון

42.2K

ינואר 2017

4:37:09

תוצאת השנה
1,116 כללי 271 גיל 970 בגברים גיל 33

42.2K

ינואר 2015

4:26:41

שיא אישי
1,492 כללי 430 גיל 1,299 בגברים גיל 31

תוצאות נוספות

לפני 6 ימים
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

אוקטובר 2018
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 12

ספטמבר 2018
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 12


28 כללי 3 גיל 8 בנשים גיל 12

אפריל 2018
12 כללי 4 גיל 12 בנשים גיל 12

דצמבר 2017
7 כללי 5 גיל 7 בנשים גיל 11

אוקטובר 2017
8 כללי 6 גיל 8 בנשים גיל 11

ספטמבר 2017
16 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

יוני 2017
5 כללי 5 גיל 5 בנשים גיל 11

13 כללי 4 גיל 5 בנשים גיל 11

מאי 2017
9 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 11

אפריל 2017
12 כללי 12 גיל 12 בנשים גיל 11

מרץ 2017
17 כללי 1 גיל 4 בנשים

דצמבר 2016
11 כללי 11 גיל 11 בנשים גיל 10

61k
אוקטובר 2016
199 כללי 141 גיל 173 בגברים

אוקטובר 2016
4 כללי 4 גיל 4 בנשים גיל 10

מאי 2016
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 10


36 כללי 1 גיל 2 בנשים

דצמבר 2015
14 כללי 10 גיל 14 בנשים גיל 9

נובמבר 2014
402 כללי 358 בגברים גיל 30

אוקטובר 2014
1,458 כללי 871 גיל 1,406 בגברים

אוקטובר 2014
121 כללי 53 גיל 108 בגברים

ספטמבר 2014
91 כללי 86 בגברים גיל 30


הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עופרי להמן