עופרי כהן

תוצאות אחרונות

עופרי כהן
לפני 3 ימים
57 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 13

לפני 8 ימים

לפני 22 ימים
19 כללי 14 גיל 19 בנשים גיל 12

5K

5K

פברואר 2018

27:45

שיא אישי
54 כללי 2 גיל 8 בנשים

5K

אפריל 2016

42:18

תוצאת השנה
324 כללי 36 גיל 197 בגברים גיל 19

חצי מרתון

תוצאות נוספות

לפני 3 ימים
57 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 13

לפני 8 ימים

לפני 22 ימים
19 כללי 14 גיל 19 בנשים גיל 12

נובמבר 2017
3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 11

אוקטובר 2016
63 כללי 4 גיל 4 בנשים


יוני 2008
139 כללי גיל 38
מאי 2008
60 כללי גיל 38

אוקטובר 2006
142 כללי גיל 36


דצמבר 2005
233 כללי גיל 35

אוקטובר 2005
105 כללי גיל 35


יולי 2005
101 כללי גיל 35