עומר שבורון

תוצאות אחרונות

עומר שבורון

60מ

ינואר 2018

9.80

שיא אישי
9 כללי

דצמבר 2017
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 13

2K

2K

פברואר 2017

8:13

תוצאת השנה
7 כללי 3 גיל 7 בגברים

2K

נובמבר 2016
29 כללי 19 גיל 25 בגברים גיל 12

2K

מאי 2016

8:06

שיא אישי
15 כללי 3 גיל 14 בגברים

2K

מאי 2015

9:18

תוצאת השנה
19 כללי 5 גיל 17 בגברים

2K

מאי 2014

8:46

תוצאת השנה
94 כללי 12 גיל 81 בגברים

2K

נובמבר 2013

9:24

תוצאת השנה2K

מאי 2012

10:06

תוצאת השנה
148 כללי 22 גיל

2K

אפריל 2010

18:03

תוצאת השנה
283 כללי 65 גיל

60מ

60מ

ינואר 2018

9.80

שיא אישי
9 כללי

תוצאות נוספות

דצמבר 2017
15 כללי 15 גיל 15 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
12 כללי 12 גיל 12 בגברים גיל 13

אוקטובר 2017
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 13

יולי 2017
5 כללי 4 גיל 4 בגברים גיל 13

41 כללי 19 גיל 26 בגברים גיל 13

16 כללי 16 גיל 16 בגברים גיל 13

11 כללי 11 גיל 11 בגברים גיל 13

מרץ 2017
14 כללי 14 גיל 14 בגברים גיל 13

דצמבר 2016
3 כללי

דצמבר 2015
16 כללי 14 גיל 16 בגברים גיל 11

אוקטובר 2015
8 כללי 8 גיל 8 בגברים

אוקטובר 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

יוני 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

אפריל 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 11

מרץ 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 11

דצמבר 2014
10 כללי 3 גיל 9 בגברים גיל 12

דצמבר 2014
19 כללי 5 גיל 12 בגברים

אוקטובר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 10

אוקטובר 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 10

ספטמבר 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 10

יוני 2014
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 10

מאי 2014
6 כללי 6 גיל 6 בגברים גיל 10


נובמבר 2013
9 כללי 9 בגברים גיל 9
הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עומר שבורון