עודד רוזן

תוצאות אחרונות

עודד רוזן
לפני 4 ימים
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 45

2K

לפני 10 ימים

7:07

שיא אישי
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 45

5K

פברואר 2019

24:40

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל 7 בגברים

2K

2K

לפני 10 ימים

7:07

שיא אישי
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 45

5K

5K

פברואר 2019

24:40

תוצאת השנה
8 כללי 2 גיל 7 בגברים

5K

נובמבר 2018
50 כללי 5 גיל 49 בגברים גיל 44

5K

אוקטובר 2018
18 כללי 5 גיל 18 בגברים גיל 44

5K

מאי 2018
7 כללי 3 גיל 7 בגברים גיל 44

5K

מרץ 2018
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

5K

פברואר 2018
14 כללי 2 גיל 14 בגברים

5K

פברואר 2018

20:24

תוצאת השנה
13 כללי 1 גיל 13 בגברים

5K

נובמבר 2017

5K

אוקטובר 2017
24 כללי 5 גיל 23 בגברים גיל 43

5K

אוקטובר 2017
31 כללי 4 גיל 30 בגברים

5K

ספטמבר 2017
55 כללי 9 גיל 50 בגברים

5K

יוני 2017

21:34

תוצאת השנה

5K

מאי 2017
27 כללי 7 גיל 27 בגברים

5K

אפריל 2017
9 כללי 2 גיל 9 בגברים

5K

מרץ 2017
12 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 43

5K

פברואר 2017
67 כללי 14 גיל 61 בגברים גיל 43

5K

ינואר 2017
12 כללי 4 גיל 12 בגברים

5K

דצמבר 2016
30 כללי 4 גיל 29 בגברים גיל 42

5K

נובמבר 2016
32 כללי 8 גיל 30 בגברים גיל 42

5K

ספטמבר 2016
22 כללי 5 גיל 21 בגברים גיל 42

5K

יוני 2016
24 כללי 4 גיל 24 בגברים גיל 42

5K

יוני 2016
21 כללי 5 גיל 21 בגברים

5K

מאי 2016

20:26

תוצאת השנה
26 כללי 3 גיל 26 בגברים

5K

מרץ 2016
60 כללי 59 גיל 59 בגברים

5K

מרץ 2016
17 כללי 5 גיל 16 בגברים

5K

נובמבר 2015

20:44

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2015
6 כללי 6 גיל 6 בגברים

5K

יוני 2015
20 כללי 17 בגברים גיל 41

5K

יוני 2015
18 כללי 8 גיל 16 בגברים

5K

דצמבר 2014

20:08

שיא אישי

5K

נובמבר 2014

5K

יוני 2014

5K

פברואר 2014
48 כללי 6 גיל 44 בגברים גיל 40

5K

יוני 2013

20:15

תוצאת השנה
29 כללי 2 גיל

5K

מאי 2013
20 כללי 20 גיל


5K

יוני 2012

20:19

תוצאת השנה

5K

מאי 2011

20:45

תוצאת השנה
28 כללי 9 גיל גיל 37

5K

נובמבר 2010
47 כללי גיל 36

5K

יוני 2010

20:50

תוצאת השנה

5K

מאי 2010

5K

אוגוסט 2009

22:28

תוצאת השנה
98 כללי 33 גיל

5K

ספטמבר 2007

24:46

תוצאת השנה
22 כללי 7 גיל

5K

נובמבר 2004

23:29

תוצאת השנה
63 כללי 5 גיל

10K

10K

נובמבר 2018

45:26

תוצאת השנה
510 כללי 114 גיל 474 בגברים גיל 44

10K

מרץ 2018
234 כללי 16 גיל 219 בגברים גיל 44

10K

אוקטובר 2017
678 כללי 151 גיל 634 בגברים גיל 43

10K

יולי 2017
74 כללי 7 גיל 72 בגברים גיל 43

10K

אפריל 2017

44:43

תוצאת השנה
375 כללי 86 גיל 349 בגברים

10K

נובמבר 2016

46:39

תוצאת השנה
663 כללי 148 גיל 627 בגברים גיל 42

10K

פברואר 2016
720 כללי 78 גיל 678 בגברים גיל 42

10K

אוקטובר 2015
293 כללי 47 גיל 278 בגברים גיל 41

10K

מאי 2015
19 כללי 4 גיל 17 בגברים

10K

מרץ 2015
26 כללי 9 גיל 25 בגברים גיל 41

10K

פברואר 2015

44:31

תוצאת השנה
53 כללי 18 גיל 48 בגברים

10K

דצמבר 2014
160 כללי 38 גיל 152 בגברים

10K

יוני 2014
30 כללי 30 גיל 30 בגברים

10K

מאי 2014
131 כללי 19 גיל 129 בגברים

10K

אפריל 2014
73 כללי 20 גיל 72 בגברים

10K

פברואר 2014

44:03

תוצאת השנה
335 כללי 37 גיל 321 בגברים גיל 40

10K

דצמבר 2013
171 כללי 45 גיל 380 בגברים

10K

נובמבר 2013
126 כללי 122 בגברים

10K

אוקטובר 2013
1,629 כללי 1,037 גיל 1,571 בגברים גיל 39

10K

מאי 2013

41:49

תוצאת השנה

10K

פברואר 2013
53 כללי גיל 39

10K

פברואר 2013
60 כללי גיל 39

10K

דצמבר 2012
114 כללי 23 גיל

10K

דצמבר 2012

10K

אוקטובר 2012

10K

מאי 2012
203 כללי 65 גיל

10K

מרץ 2012
183 כללי 173 בגברים גיל 38

10K

פברואר 2012

43:49

תוצאת השנה
79 כללי גיל 38

10K

דצמבר 2011
125 כללי 31 גיל


10K

מאי 2011

42:44

תוצאת השנה
211 כללי 69 גיל גיל 37
10K

נובמבר 2010

45:34

תוצאת השנה
128 כללי גיל 36

10K

אוקטובר 2010

10K

ספטמבר 2010
170 כללי 61 גיל

10K

יוני 2010

10K

אפריל 2010
146 כללי


10K

דצמבר 2009
64 כללי 18 גיל

10K

אוקטובר 2009

10K

ספטמבר 2009
155 כללי 47 גיל

10K

מאי 2009
28 כללי 10 גיל

10K

אפריל 2009

42:20

תוצאת השנה
232 כללי 229 בגברים גיל 35

10K

אפריל 200910K

מרץ 2009
52 כללי 19 גיל

10K

פברואר 2009
82 כללי 21 גיל

10K

נובמבר 2008
30 כללי 5 גיל

10K

ספטמבר 2008
95 כללי 30 גיל

10K

אוגוסט 2008


10K

אפריל 2008

10K

אפריל 2008

42:02

תוצאת השנה

10K

אפריל 2008
118 כללי גיל 34

10K

מרץ 2008

10K

פברואר 2008

10K

ינואר 2008
64 כללי 16 גיל

10K

נובמבר 2007
161 כללי 43 גיל

10K

אוקטובר 2007
291 כללי גיל 33

10K

אפריל 2007

42:07

תוצאת השנה
117 כללי 39 גיל

10K

אפריל 2007
34 כללי 17 גיל

10K

מרץ 2007
147 כללי גיל 33

10K

מרץ 2007


10K

פברואר 2007
51 כללי 13 גיל


10K

אוקטובר 2006
299 כללי 157 גיל

10K

מאי 2006
93 כללי 22 גיל

10K

אפריל 2006
107 כללי 35 גיל

10K

מרץ 2006
172 כללי 88 גיל

10K

פברואר 2006

42:27

תוצאת השנה
57 כללי 25 גיל

10K

דצמבר 2005
105 כללי 67 גיל

10K

אוקטובר 2005
83 כללי 18 גיל

10K

אפריל 2005


10K

מרץ 2005
170 כללי 25 גיל

10K

ינואר 2005

44:38

תוצאת השנה
48 כללי 20 גיל

10K

נובמבר 2004

43:03

תוצאת השנה
23 כללי 2 גיל

10K

אוקטובר 2004
246 כללי 145 גיל

10K

אפריל 2004
103 כללי 27 גיל

10K

מרץ 2004
398 כללי 278 גיל

10K

פברואר 2004
83 כללי גיל 30

10K

נובמבר 2003
21 כללי 4 גיל

10K

מאי 2003
52 כללי 21 גיל

10K

אפריל 2003

45:01

תוצאת השנה
141 כללי 33 גיל

10K

נובמבר 2002

43:47

תוצאת השנה
14 כללי 5 גיל

10K

אוקטובר 2002
150 כללי 66 גיל

10K

מרץ 2001
158 כללי 37 גיל

10K

מרץ 2001
141 כללי 50 גיל

10K

מרץ 2001

45:20

תוצאת השנה
95 כללי 52 גיל

10K

פברואר 1999

41:28

תוצאת השנה
58 כללי 24 גיל

10K

מאי 1998

39:09

שיא אישי
32 כללי 14 גיל

10K

אפריל 1998
94 כללי 47 גיל

10K

פברואר 1998
91 כללי 41 גיל

10K

פברואר 1996

42:54

תוצאת השנה
99 כללי 44 גיל גיל 22

10K

אפריל 1995

41:43

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2009

1:13:10

שיא אישי
456 כללי גיל 35

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2018

1:41:19

תוצאת השנה
800 כללי 153 גיל 753 בגברים גיל 44

21.1K

פברואר 2017

1:44:46

תוצאת השנה
1,213 כללי 236 גיל 1,152 בגברים גיל 43

21.1K

אפריל 2016

1:46:39

תוצאת השנה
112 כללי 98 בגברים

21.1K

פברואר 2015

1:38:09

תוצאת השנה
389 כללי 87 גיל 373 בגברים גיל 41

21.1K

דצמבר 2013
161 כללי 76 גיל 153 בגברים גיל 39

21.1K

מרץ 2013

1:35:49

תוצאת השנה
296 כללי 288 בגברים גיל 39

21.1K

מרץ 2012

1:37:50

תוצאת השנה
420 כללי גיל 38

21.1K

אפריל 2011

1:41:38

תוצאת השנה

21.1K

דצמבר 2009

1:41:26

תוצאת השנה

21.1K

נובמבר 2008

1:39:43

תוצאת השנה
327 כללי 199 גיל גיל 34

21.1K

נובמבר 2007

1:40:23

תוצאת השנה
453 כללי גיל 33

21.1K

דצמבר 2006

1:38:20

תוצאת השנה

21.1K

פברואר 2005

1:49:46

תוצאת השנה
256 כללי 114 גיל

21.1K

דצמבר 2003

21.1K

מאי 2003

1:44:32

תוצאת השנה
86 כללי 47 גיל

21.1K

דצמבר 2002

1:33:30

שיא אישי

21.1K

פברואר 2002
116 כללי 57 גיל

21.1K

אוקטובר 1994

1:44:26

תוצאת השנה

מרתון

42.2K

ינואר 2009

3:31:25

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2007

3:57:55

תוצאת השנה

42.2K

ינואר 2003

3:48:37

תוצאת השנה
185 כללי 93 גיל

42.2K

ספטמבר 2002

1:36:23

שיא אישי
589 כללי גיל 28

42.2K

ינואר 2001

3:37:55

תוצאת השנה
81 כללי 37 גיל גיל 26

תוצאות נוספות

לפני 4 ימים
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 45

נובמבר 2018
56 כללי 29 גיל 48 בגברים גיל 44

יוני 2018
5 כללי 5 גיל 5 בגברים גיל 44

5k
אפריל 2018
19 כללי 2 גיל 17 בגברים
פברואר 2016
30 כללי 14 גיל 28 בגברים גיל 42

נובמבר 2014
104 כללי 95 בגברים גיל 40

אוקטובר 2014
618 כללי 92 גיל 602 בגברים

מאי 2013
40 כללי גיל 39

אוקטובר 2012
28 כללי 28 גיל

נובמבר 2011
80 כללי 21 גיל גיל 37

אוקטובר 2007
317 כללי גיל 33

אפריל 2007
149 כללי 104 גיל

נובמבר 2006
251 כללי גיל 32

נובמבר 2005
224 כללי 162 גיל

ספטמבר 2005
218 כללי 114 גיל

מאי 2004
64 כללי 17 גיל

אוקטובר 2003
108 כללי 57 גיל

יוני 2002
63 כללי 31 גיל

נובמבר 2001
22 כללי 4 גיל

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עודד רוזן