עדי שלו

תוצאות אחרונות

עדי שלו

21.1K

אוקטובר 2018

2:31:45

תוצאת השנה
1,977 כללי 232 גיל 1,508 מגדר

דצמבר 2017
22 כללי 20 גיל 22 בנשים גיל 17

21.1K

אוקטובר 2017

2:20:35

שיא אישי
כללי 463 גיל 5,339 מגדר

2K

2K

מאי 2015

9:59

שיא אישי

5K

5K

ספטמבר 2017

24:44

שיא אישי
89 כללי 1 גיל 13 בנשים

5K

ספטמבר 2016

25:27

תוצאת השנה
111 כללי 4 גיל 20 בנשים

5K

נובמבר 2015

27:59

תוצאת השנה
162 כללי 18 גיל 31 בנשים גיל 15

5K

דצמבר 2014

28:42

תוצאת השנה
175 כללי 48 גיל 48 בנשים

10K

10K

פברואר 2016

53:57

שיא אישי
2,421 כללי 34 גיל 245 בנשים גיל 16

10K

אוקטובר 2015

1:04:57

תוצאת השנה
6,059 כללי 1,420 גיל 4,908 בגברים

10K

אוקטובר 2013

1:18:21

תוצאת השנה
17,389 כללי 3,067 גיל 5,095 בנשים גיל 32

10K

נובמבר 2011

1:18:47

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

1:21:47

תוצאת השנה

10K

אוגוסט 2008

1:09:16

תוצאת השנה

15K

15K

נובמבר 2014

1:48:34

שיא אישי
2,828 כללי 141 גיל 690 בנשים גיל 33

חצי מרתון

21.1K

אוקטובר 2018

2:31:45

תוצאת השנה
1,977 כללי 232 גיל 1,508 מגדר

21.1K

אוקטובר 2017

2:20:35

שיא אישי
כללי 463 גיל 5,339 מגדר

21.1K

דצמבר 2014
202 כללי 15 גיל 34 בנשים

21.1K

פברואר 2014

2:35:54

תוצאת השנה
7,397 כללי 483 גיל 1,554 בנשים גיל 33

מרתון

42.2K

ינואר 2015

6:05:07

שיא אישי
1,844 כללי 34 גיל 287 בנשים גיל 34

תוצאות נוספות

דצמבר 2017
22 כללי 20 גיל 22 בנשים גיל 17

דצמבר 2016
22 כללי 19 גיל 22 בנשים גיל 16

אוקטובר 2016
20 כללי 18 גיל 20 בנשים גיל 16

ספטמבר 2016
17 כללי 15 גיל 17 בנשים גיל 16

17 כללי 14 גיל 17 בנשים גיל 16


מאי 2016
56 כללי 17 גיל 22 בנשים גיל 16

17 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 15

אוקטובר 2015
74 כללי 19 גיל 19 בנשים

ספטמבר 2015
59 כללי 15 גיל 15 בנשים

83 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 15

אפריל 2015
58 כללי 17 גיל 17 בנשים גיל 15

אפריל 2015
31 כללי 9 גיל 9 בנשים גיל 15


19 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 15


24 כללי 24 גיל 24 בנשים

אוקטובר 2014
11,423 כללי 2,236 גיל 8,652 בגברים

מאי 2014
65 כללי 12 גיל 20 בנשים

70 כללי 24 גיל 55 בגברים

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עדי שלו