עדי פייקין

תוצאות אחרונות

עדי פייקין
אוקטובר 2018
23 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 57

אוקטובר 2018
22 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 57

אוקטובר 2018
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 57

5K

5K

מאי 2018

19:49

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 57

5K

אוקטובר 2017
17 כללי 2 גיל 17 בגברים גיל 56

5K

מאי 2017
10 כללי 1 גיל 10 בגברים


5K

מרץ 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 56

5K

נובמבר 2016
12 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 56

5K

יוני 2016

18:42

תוצאת השנה
5 כללי 1 גיל 5 בגברים

5K

יוני 2015
6 כללי 1 גיל 6 בגברים גיל 53

5K

יוני 2015

18:54

תוצאת השנה
6 כללי 1 גיל 6 בגברים

5K

מאי 2014

19:06

תוצאת השנה
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

5K

יוני 2013
19 כללי 2 גיל

5K

אפריל 2013
6 כללי 1 גיל

5K

אפריל 2013

18:53

תוצאת השנה
1 כללי 1 גיל

5K

פברואר 2013
2 כללי 1 גיל גיל 52

5K

יוני 2012

19:01

תוצאת השנה

5K

מאי 2012
1 כללי 1 גיל

5K

פברואר 2012
7 כללי 1 גיל

5K

יוני 2011
12 כללי גיל 50

5K

ינואר 2011

20:49

תוצאת השנה
15 כללי 1 גיל

5K

יולי 2009

20:05

תוצאת השנה
7 כללי 4 גיל

5K

מרץ 2009
7 כללי 1 גיל

5K

דצמבר 2005

21:19

תוצאת השנה
23 כללי 4 גיל

10K

10K

אפריל 2018

42:06

תוצאת השנה
24 כללי 23 בגברים

10K

אפריל 2018
13 כללי 2 גיל 13 בגברים גיל 57

10K

מרץ 2017

38:13

תוצאת השנה
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 56

10K

מרץ 2017
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 56

10K

נובמבר 2016
35 כללי 1 גיל 30 בגברים גיל 55

10K

מאי 2016
10 כללי 10 גיל 10 בגברים גיל 55

10K

מאי 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 55

10K

אפריל 2016
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

10K

אפריל 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

מרץ 2016
36 כללי 1 גיל 34 בגברים גיל 55

10K

מרץ 2016
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

10K

פברואר 2016
64 כללי 1 גיל 61 בגברים גיל 55

10K

ינואר 2016

37:58

שיא אישי
14 כללי 2 גיל 12 בגברים גיל 55

10K

אפריל 2015

41:06

תוצאת השנה
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

10K

מרץ 2015
2 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 54

10K

פברואר 2015
7 כללי 1 גיל 7 בגברים

10K

אוגוסט 2014
6 כללי 6 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2014

39:33

תוצאת השנה
59 כללי 2 גיל 55 בגברים גיל 53

10K

פברואר 2014
18 כללי 2 גיל 146 בגברים

10K

מרץ 2013

41:15

תוצאת השנה
101 כללי 97 בגברים גיל 52


10K

אוקטובר 2011

41:55

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל גיל 50

10K

אפריל 2008

45:50

תוצאת השנה


10K

פברואר 2005

46:53

תוצאת השנה
121 כללי 17 גיל

חצי מרתון

21.1K

יוני 2018

1:31:24

תוצאת השנה
10 כללי 1 גיל 9 בגברים גיל 57

21.1K

פברואר 2018
1,052 כללי 22 גיל 982 בגברים גיל 57

21.1K

מרץ 2017

1:28:11

שיא אישי
37 כללי 2 גיל גיל 56

21.1K

מרץ 2015

1:34:32

תוצאת השנה
92 כללי 5 גיל 86 בגברים גיל 54

21.1K

דצמבר 2013

1:33:35

תוצאת השנה
311 כללי 301 בגברים גיל 52

21.1K

יולי 2013
149 כללי גיל 52

21.1K

אוגוסט 2012

1:43:47

תוצאת השנה
144 כללי 136 גיל גיל 51

מרתון

42.2K

פברואר 2015

3:46:09

שיא אישי
482 כללי 41 גיל 469 בגברים גיל 54

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2018

4:58:34

תוצאת השנה
14 כללי 1 גיל 14 בגברים גיל 57

70.3

אוקטובר 2016

4:40:58

שיא אישי
18 כללי 1 גיל 15 בגברים גיל 54

70.3

אוקטובר 2015

5:30:25

תוצאת השנה
54 כללי 1 גיל 45 בגברים גיל 54

70.3

מאי 2014

5:06:22

תוצאת השנה
55 כללי 2 גיל 50 בגברים גיל 53

איש ברזל

איש ברזל

ינואר 2012

12:30:23

שיא אישי
19 כללי 2 גיל גיל 51

תוצאות נוספות

אוקטובר 2018
23 כללי 1 גיל 22 בגברים גיל 57

אוקטובר 2018
22 כללי 2 גיל 22 בגברים גיל 57

אוקטובר 2018
15 כללי 2 גיל 15 בגברים גיל 57

יוני 2018
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 57

יוני 2018
11 כללי 2 גיל 11 בגברים גיל 57

27 כללי 1 גיל 27 בגברים גיל 57

מאי 2018
14 כללי 2 גיל 14 בגברים גיל 57

2 כללי 2 גיל 2 בגברים גיל 56

אוקטובר 2017
18 כללי 4 גיל 18 בגברים גיל 56

יוני 2017
4 כללי 2 גיל 4 בגברים גיל 56


מאי 2017
9 כללי 9 גיל 9 בגברים

15 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 56

אפריל 2017
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 56

1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 55

נובמבר 2016
20 כללי 4 גיל 20 בגברים גיל 56

אוקטובר 2016
4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 55

ספטמבר 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 55

13 כללי 1 גיל 12 בגברים גיל 55

יוני 2016
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 55

מאי 2016
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 55

אפריל 2016
10 כללי 1 גיל 10 בגברים גיל 55

4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 55


4 כללי 1 גיל 4 בגברים גיל 55

פברואר 2016
8 כללי 1 גיל 8 בגברים

8 כללי 1 גיל 8 בגברים גיל 54

אוקטובר 2015
13 כללי 2 גיל 10 בגברים

ספטמבר 2015
5 כללי 2 גיל 5 בגברים

יוני 2015
8 כללי 2 גיל 8 בגברים גיל 54

מאי 2015
5 כללי 2 גיל 5 בגברים גיל 54

מאי 2015
13 כללי 1 גיל 13 בגברים גיל 54

מאי 2015
3 כללי 3 גיל 3 בגברים גיל 54

12 כללי 5 גיל 11 בגברים גיל 75

אפריל 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 54

אפריל 2015
5 כללי 1 גיל 5 בגברים גיל 54

פברואר 2015
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

דצמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים

אוקטובר 2014
30 כללי 19 גיל 28 בגברים


ספטמבר 2014
1 כללי 1 גיל 1 בגברים גיל 53

ספטמבר 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 53

יוני 2014
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 53

יוני 2014
4 כללי 2 גיל 4 בגברים

מאי 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים גיל 53

אפריל 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים גיל 53

מרץ 2014
3 כללי 1 גיל 3 בגברים

מרץ 2014
2 כללי 1 גיל 2 בגברים

פברואר 2014
2 כללי 2 גיל

דצמבר 2013
3 כללי 2 גיל 3 בגברים גיל 52

נובמבר 2013
5 כללי 5 בגברים גיל 52

אוקטובר 2013
1 כללי גיל 52


אוקטובר 2013יולי 2013
9 כללי גיל 52

יולי 2013
9 כללי גיל 52
מאי 2013
15 כללי גיל 52

20 כללי 1 גיל גיל 51

נובמבר 2012


אוקטובר 2012
1 כללי גיל 51אוקטובר 2011
2 כללי גיל 50ספטמבר 2011
11 כללי 11 בגברים גיל 50


אפריל 2011
5 כללי גיל 50

אפריל 2011
7 כללי גיל 50

מרץ 2011
5 כללי גיל 50

אוקטובר 2010
12 כללי גיל 49אפריל 2010
25 כללי גיל 49

אפריל 2010
10 כללי גיל 49


אוקטובר 2009
33 כללי גיל 48

ספטמבר 2009
11 כללי גיל 48


5 כללי גיל 48
אפריל 2009


אוקטובר 2008
17 כללי גיל 47

ספטמבר 2008


יולי 2008
25 כללי גיל 47אוקטובר 2007
68 כללי גיל 46יוני 2006
68 כללי גיל 45


דצמבר 2005
10 כללי גיל 44

נובמבר 2005
46 כללי גיל 44


ספטמבר 2005
29 כללי גיל 44מרץ 2005
9 כללי גיל 44

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

עדי פייקין