עדי אבידר

שיאים אישיים

תוצאות אחרונות

עדי אבידר

2K

ספטמבר 2017

14:13

שיא אישי
33 כללי 2 גיל 5 בנשים

2K

2K

ספטמבר 2017

14:13

שיא אישי
33 כללי 2 גיל 5 בנשים